Not registered yet? REGISTER

Forgot your password?

Past, present, Garzanti.
The future always at hand.
Try our search engine

Italian to English word list

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Å
a 1
a 2
A 2
a 3
a divìnis
a fortiori
à gogo
à la page
a piè
a posterióri
a priòri
a puntìno
a quo
a-
A.
A.A.
a.C.
a.c.
A.D.
A.G.
A.I.
A.I.M.A.
a.l.
a.m.
a.p.c.
A.T.
a.v.
a/v
AA
AA VV
AA.EE.
AAS
AAST
ab intestàto
ab.
abacà
àbaco
abat-jour
abàte
abazìa
abb.
abbacchiàre
abbacchiàto
abbacchiatùra
abbàcchio
abbacinaménto
abbacinàre
abbadéssa
abbagliaménto
abbagliànte
abbagliàre
abbàglio
abbaiàre
abbaìno
abbandonàre
abbandonàto
abbandóno
abbarbagliaménto
abbarbagliàre
abbarbicaménto
abbarbicàre
abbaruffàre
abbassalìngua
abbassaménto
abbassàre
abbàsso
abbastànza
abbàttere
abbattifièno
abbattiménto
abbattitóre
abbattùta
abbattùto
abbazìa
abbaziàle
abbecedàrio
abbelliménto
abbellìre
abbellìto
abbeveràggio
abbeveràre
abbeveràta
abbeveratóio
àbbia
abbicàre
abbiccì
abbiènte
abbiètto
abbigliaménto
abbigliàre
abbinaménto
abbinàre
abbinàta
abbindolaménto
abbindolàre
abbindolatóre
abbioccàrsi
abbioccàto
abbiòcco
abbisciàre
abbisognàre
abbittàre
abboccaménto
abboccàre
abboccàto
abboccatùra
abboffàrsi
abbonacciàre
abbonaménto
abbonàre 1
abbonàre 2
abbonàto
abbondànte
abbondanteménte
abbondànza
abbondàre
abbonìre
abbordàbile
abbordàggio
abbordàre
abbórdo
abborracciaménto
abborracciàre
abborracciàto
abborracciatùra
abbottonàre
abbottonàto
abbottonatùra
abbozzàre 1
abbozzàre 2
abbozzàre 3
abbozzàta
abbozzàto
abbòzzo
abbozzolàrsi
abbr.
abbracciabòsco
abbracciàre
abbràccio
abbrancàre 1
abbrancàre 2
abbreviaménto
abbreviàre
abbreviatìvo
abbreviàto
abbreviazióne
abbrìv(i)o
abbrivàre
abbronzànte
abbronzàre
abbronzàto
abbronzatùra
abbruciacchiàre
abbrunàre
abbrunàto
abbrunìre
abbrustoliménto
abbrustolìre
abbrustolìto
abbrutiménto
abbrutìre
abbuffàrsi
abbuffàta
abbuiàre
abbuonàre
abbuòno
abburattaménto
abburattàre
ABC
abdicàre
abdicatàrio
abdicazióne
abducènte
abdùrre
abduttóre
abduzióne
abecedàrio
Abèle
abeliàno
abelmòsco
aberrànte
aberràre
aberrazióne
abetàia
abéte
abetèlla
abetìna
ABI
abiàtico
abicì
abiettézza
abiètto
abiezióne
abigeàto
abìgeo
àbile
abilità
abilitànte
abilitàre
abilitatìvo
abilitàto
abilitazióne
abilménte
abiogènesi
abiogenètico
abiòtico
abissàle
Abissìnia
abissìno
abìsso
abitàbile
abitabilità
abitàcolo
abitànte
abitàre
abitatìvo
abitàto
abitatóre
abitazióne
àbito
abituàle
abitualménte
abituàre
abituàto
abitudinàrio
abitùdine
abitùro
abiùra
abiuràre
abkhàso
abl.
ablatìvo
ablatóre
ablazióne
ablegàto
ablutòrio
abluzióne
abnegazióne
abnòrme
abolìre
abolitìvo
abolizióne
abolizionìsmo
abolizionìsta
abolizionìstico
abomàso
abominazióne
abominévole
abomìnio
aborìgeno
aborriménto
aborrìre
abortìre
abortìsta
abortìto
abortìvo
abòrto
abracadàbra
abràdere
abràmide comùne
Abràmo
abranchiàto
abrasióne
abrasività
abrasìvo
abràso
abrogàbile
abrogàre
abrogatìvo
abrogatòrio
abrogazióne
abrogazionìsta
abròtano
abruzzése
ABS 1
ABS 2
abscissióne
absidàle
àbside
abulìa
abùlico
abusàre
abusàto
abusivaménte
abusivìsmo
abusìvo
abùso
abutìlon
AC
AC di G
ac.to
acàcia
acagiù
acànto
acarìasi
àcaro
acaròide
acàrpo
acatalèttico
acattòlico
acàule
ACC
acc.
Acc.
àcca
accadèmia
accademicaménte
accadèmico
accademìsmo
accademìsta
accadére
accadùto
accalappiacàni
accalappiaménto
accalappiàre
accalappiatóre
accalcàre
accaldàrsi
accaldàto
accaloraménto
accaloràre
accampaménto
accampàre
accampionàre
accaniménto
accanìrsi
accanitaménte
accanìto
accànto
accantonaménto
accantonàre
accantonàto
accaparraménto
accaparràre
accaparratóre
accapigliàrsi
accàpo
accappatóio
accapponàre
accarezzàre
accartocciaménto
accartocciàre
accasàre
accasàto
accasciaménto
accasciàre
accasciàto
accasermàre
accastellàre
accatastàbile
accatastaménto 1
accatastaménto 2
accatastàre 1
accatastàre 2
accattàre
accattivànte
accattivàre
accàtto
accattonàggio
accattóne
accavallaménto
accavallàre
accecaménto
accecànte
accecàre
accecatóio
accecatùra
accèdere
acceleraménto
accelerànte
acceleràre
acceleràta
acceleratìvo
acceleràto
acceleratóre
acceleratório
accelerazióne
accèndere
accendigàs
accendìno
accendisìgari
accenditóio
accenditóre
accennàre
accénno
accensióne
accentàre
accentàto
accentatùra
accentazióne
accènto
accentraménto
accentràre
accentratóre
accentuàre
accentuàto
accentuazióne
accerchiaménto
accerchiàre
accertàbile
accertaménto
accertàre
accertàto
accéso
accessìbile
accessibilità
accessióne
accèsso
accessoriàre
accessoriàto
accessòrio
accessorìsta
accestiménto
accestìre
accétta
accettàbile
accettabilità
accettànte
accettàre
accettazióne
accètto
accettóre
accezióne
acchetàre
acchiappacàni
acchiappafarfàlle
acchiappamósche
acchiappàre
acchitàre
acchìto
acciabattàre
acciaccaménto
acciaccàre
acciaccàto
acciaccatùra
acciàcco
acciaiàre
acciaiatùra
acciaierìa
acciàio
acciaiòlo
acciambellàre
acciarìno
acciarpàre
accidèmpoli
accidentàccio
accidentàle
accidentalità
accidentalménte
accidentàto
accidènte
accidènti
accidèrba
accìdia
accidióso
accigliàrsi
accigliàto
accìngersi
accìnsi
acciocché
acciottolàre
acciottolàto
acciottolìo
accipìcchia
accìsa
acciuffàre
acciùga
acciugàta
acclamàre
acclamazióne
acclimàre
acclimataménto
acclimatazióne
acclìve
acclùdere
acclùso
accoccàre
accoccolàrsi
accodàre
accogliènte
accogliènza
accògliere
accogliménto
accòlita
accòlito
accollàre
accollàta
accollàto
accollatùra
accòllo
accòlta
accoltellaménto
accoltellàre
accoltellàto
accoltellatóre
accomandànte
accomandatàrio
accomàndita
accomiatàre
accomodàbile
accomodaménto
accomodànte
accomodàre
accomodatùra
accomodazióne
accompagnàbile
accompagnaménto
accompagnàre
accompagnatóre
accompagnatório
accomunàbile
accomunàre
acconciàre
acconciatóre
acconciatùra
accóncio
accondiscendènte
accondiscéndere
acconsentiménto
acconsentìre
accontentàre
accónto
accoppàre
accoppiàbile
accoppiaménto
accoppiàre
accoppiàta
accoraménto
accoràre
accoràto
accorciàbile
accorciaménto
accorciàre
accorciatìvo
accorciatùra
accordàbile
accordàre
accordàta
accordàto
accordatóre
accordatùra
accòrdo
accòrgersi
accorgiménto
accorpaménto
accorpàre
accórrere
accòrsi 1
accórsi 2
accortézza
accòrto
accosciàrsi
accostàbile
accostaménto
accostàre
accostàta
accostàto
accostévole
accòsto
accostumàre
accostumàto
accotonàre
accotonatùra
accovacciàrsi
accovacciàto
accozzàglia
accozzaménto
accozzàre
accòzzo
accreditàbile
accreditaménto
accreditànte
accreditàre
accreditatàrio
accreditàto
accrédito
accréscere
accresciménto
accrescitìvo
accucciàrsi
accudiménto
accudìre
acculturaménto
acculturàre
acculturazióne
accumulàbile
accumulaménto
accumulàre
accumulatóre
accumulazióne
accùmulo
accuratézza
accuràto
accùsa
accusàbile
accusàre
accusatìvo
accusàto
accusatóre
accusatòrio
ACE
àce
acefalìa
acèfalo
acellulàre
acèntrico
acerbaménte
acerbità
acèrbo
aceréta
acerìna
àcero
acerrimaménte
acèrrimo
acescènte
acescènza
acetabolàre
acetàbolo
acetabulària
acetaldèide
acetàle
acetammìde
acetanìlide
acetàto
acètico
acetièra
acetificàre
acetificazióne
acetìl-CoA
acetilàre
acetilazióne
acetilcellulósa
acetilcolìna
acetilcolinesteràsi
acetìle
acetilène
acetìlico
acetìlide
acetilsalicìlico
acetìmetro
acetìna
acéto
acetòmetro
acetóne
acetonemìa
acetonùria
acetósa
acetosèlla
acetosità
acetóso
achènio
achèo
Acherònte
Achìlle
achillèa
ACI
acìclico
aciclòvir
acidificànte
acidificàre
acidificatóre
acidificazióne
acidimetrìa
acidìmetro
acidità
àcido
acidòfilo
acidòsi
acidòtico
acidulàre
acìdulo
acilazióne
acìle
acinesìa
acinètico
acinifórme
àcino
acinóso
aclamidàto
aclassìsmo
aclassìsta
aclassìstico
ACLI
acloridrìa
àcme
àcne
acnèico
ACNUR
aconcettuàle
aconfessionàle
aconfessionalità
aconitìna
acònito
àcoro
acotilèdone
àcqua
àcqua di colònia
àcqua-tèrra
acquacedràta
acquacoltùra
acquafòrte
acquafortìsta
acquagym
acquàio
acquaiòlo
acquamanìle
acquamarìna
acquapàrk
acquaplàno
acquaràgia
acquarèllo
Acquàrio
acquàrio
acquartieraménto
acquartieràre
acquasànta
acquasantièra
acquascooter
acquastep
acquàta
acquàtico
acquatìnta
acquattàrsi
acquavìte
acquazzóne
acquedótto
àcqueo
acquerellàre
acquerellìsta
acquerèllo
acquerùgiola
acquicoltóre
acquicoltùra
acquiescènte
acquiescènza
acquietàbile
acquietaménto
acquietàre
acquìfero
acquirènte
acquisìre
acquisitìvo
acquisìto
acquisitóre
acquisizióne
acquistàbile
acquistàre
acquìsto
acquitrìno
acquitrinóso
acquolìna
acquosità
acquóso
àcre
acrèdine
ACRI
acridìna
acrìdio
acriflavìna
acrilàto
acrìlico
acrilonitrìle
acrimònia
acrimonióso
acriticità
acrìtico
àcro
acròbata
acrobàtica
acrobàtico
acrobatìsmo
acrobazìa
acrocefalìa
acrocèfalo
acrocèntrico
acrocòro
acroleìna
acromàtico
acromatìsmo
acromatopsìa
acromegalìa
acromegàlico
acròmion
acrònimo
acròpoli
acròstico
acrotèrio
acrotònico
actèa
actìna
actìnia
actinomicète
actinomicòsi
actinomòrfo
acufène
acuìre
aculeàto
acùleo
acùme
acuminàre
acuminàto
acùstica
acùstico
acutaménte
acutàngolo
acutézza
acutizzàre
acutizzazióne
acùto
ad
AD
ad àcta
ad hoc
ad honòrem
ad ìnterim
ad lìbitum
Àda
adacquàre
adagiàre
adàgio 1
adàgio 2
adamantìno
adamellìte
adamìtico
Adàmo
adamsìte
adattàbile
adattabilità
adattaménto
adattàre
adattatìvo
adattàto
adattatóre
adattìvo
adàtto
addebitaménto
addebitàre
addébito
addènda
addèndo
addensaménto
addensànte
addensàre
addensatóre
addentàre
addentatùra
addentellàto
addentràrsi
addéntro
addestràbile
addestraménto
addestràre
addestratóre
addétto
addì
addiàccio
addiètro
addìo
addirittùra
addìrsi
Addìs Abèba
additaménto
additàre
additività
additìvo
addivenìre
addizionàle
addizionàre
addizionatrìce
addizióne
addobbaménto
addobbàre
addobbatóre
addòbbo
addolciménto
addolcìre
addolcitóre
addoloràre
Addoloràta
addoloràto
addòme
addomesticàbile
addomesticaménto
addomesticàre
addomesticàto
addomesticatóre
addominàle
addormentàre
addormentàto
addossàbile
addossàre
addossàto
addòsso
addótto
addottoraménto
addottoràre
addottrinaménto
addottrinàre
addottrinàto
adducènte
adducìbile
addùrre
adduttóre
adduzióne
adeguàbile
adeguaménto
adeguàre
adeguataménte
adeguatézza
adeguàto
Adelàide
Adèle
adempìbile
adémpiere
adempiménto
adempìre
adenìna
adenìte
adenoidectomìa
adenoidèo
adenòidi
adenoidìsmo
adenòma
adenopatìa
adenòsi
adenosìna
adenotomìa
adenovìrus
adèpto
aderènte
aderènza
aderìre
adescàbile
adescaménto
adescàre
adescatóre
adesióne
adesività
adesìvo
adèsso
adhocrazìa
adiabàtico
adiacènte
adiacènza
adiànto
adibìre
ADICONSUM
adimensionàle
adinamìa
àdipe
adìpico
adipocìta
adipósi
adiposità
adipóso
adiràrsi
adiràto
adìre
àdito
adiuvànte
ADM
ADMO
ADN
adobe
ADOC
adocchiaménto
adocchiàre
adolescènte
adolescènza
adolescenziàle
Adòlfo
adombràbile
adombraménto
adombràre
adóne
Adòne
adònide
adònio
adontàre
adoperàbile
adoperàre
adoràbile
adorànte
adoràre
adoràto
adoratóre
adorazióne
adornaménto
adornàre
adórno
adottàbile
adottabilità
adottàndo
adottànte
adottàre
adottàto
adottìvo
adozióne
ADP
adragànte
adrenalìna
adrenèrgico
Adriàno
adriàtico
adróne
adsorbàto
adsorbènte
adsorbiménto
adsorbìre
adsorbitóre
Àdua
ADUC
adulàre
adulària
adulatóre
adulatòrio
adulazióne
adùltera
adulteràbile
adulteraménto
adulterànte
adulteràre
adulteràto
adulteratóre
adulterazióne
adulterìno
adultèrio
adùltero
adùlto
adunaménto
adunànza
adunàre
adunàta
adùnco
adunghiàre
adùnque
adusàre
ADUSBEF
adùsto
ADVS
aèdo
aeraménto
aeràre
aeràto
aeratóre
aerazióne
àere
aerènchima
aèreo 1
aèreo 2
aerifórme
aero-
aeroambulànza
aeròbica
aeròbico
aeròbio
aerobiologìa
aerobrigàta
àerobus
aerocartografìa
aerocèntro
aerocistèrna
aeroclub
aerodìna
aerodinàmica
aerodinamicità
aerodinàmico
aeròdromo
aerofagìa
aerofàro
aerofobìa
aeròfono
aerofotografìa
aerofotogràmma
aerofotogrammetrìa
aerogìro
aerografìa
aerògrafo
aerogràmma
aerolìnea
aeròlite
aerologìa
aerològico
aeròlogo
aeromagnètico
aeromanzìa
aeromeccànica
aeròmetro
aeromòbile
aeromodellìsmo
aeromodellìsta
aeromodellìstica
aeromodèllo
aeronàuta
aeronàutica
aeronàutico
aeronavàle
aeronàve
aeronavigazióne
aeronomìa
aeroplàno
aeroportàto
aeropòrto
aeroportuàle
aeropostàle
aeroràzzo
aeroriméssa
aerosbàrco
aeroscàlo
aeroscivolànte
aerosilurànte
aerosilùro
aerosoccórso
aerosòl
aerosolterapìa
aerosostentàto
aerospaziàle
aerospàzio
aerostàtica
aerostàtico
aeròstato
aerostazióne
aerostière
aerotàxi
aerotècnica
aeroterapìa
aerotèrmico
aerotrasportàre
aerotrasportàto
aerovìa
AF
àfa
afagìa
afasìa
afàsico
afèlio
afèresi
aff.mo
affàbile
affabilità
affabulàre
affabulatóre
affabulazióne
affaccendaménto
affaccendàrsi
affaccendàto
affacciàre
affagottàre
affaire
affamàre
affamàto
affamatóre
affancùlo
affannàre
affannàto
affànno
affannosaménte
affannóso
affardellàre
affàre
affarìsmo
affarìssimo
affarìsta
affarìstico
affaróne
affascinànte
affascinàre
affascinatóre
affascinatrìce
affastellaménto
affastellàre
affastellàto
affaticaménto
affaticàre
affaticàto
affàtto
affatturàre
affé
afferènte
afferìre
affermàbile
affermàre
affermatìva
affermativaménte
affermatìvo
affermàto
affermazióne
afferràbile
afferràre
affettàre 1
affettàre 2
affettataménte
affettàto 1
affettàto 2
affettatrìce
affettatùra
affettazióne
affettività
affettìvo
affètto 1
affètto 2
affettuosaménte
affettuosità
affettuóso
affezionàre
affezionàto
affezióne
affiancàre
affiancàto
affiataménto
affiatàre
affiatàto
affibbiàre
affibbiatùra
affiche
affidàbile
affidabilità
affidaménto
affidàre
affidatàrio
affidàvit
affìdo
affienàre
affievoliménto
affievolìre
affìggere
affilacoltèlli
affilàre
affilàta
affilàto
affilatóio
affilatrìce
affilatùra
affiliànte
affiliàre
affiliàta
affiliàto
affiliazióne
affinàggio
affinaménto
affinàre
affinatóre
affinazióne
affinché
affìne
affinità
affiochiménto
affiochìre
affioraménto
affioràre
affissióne
affìsso
affittacàmere
affittànza
affittàre
affìtto
affittuàrio
afflàto
affliggènte
afflìggere
afflìtto
afflizióne
afflosciàre
affluènte
affluènza
affluìre
afflùsso
affogaménto
affogàre
affogàto
affogliaménto
affollaménto
affollàre
affollàto
affondaménto
affondamìne
affondàre
affondatóre
affóndo
affórco
afforestaménto
afforestàre
affossaménto
affossàre
affossàto
affossatóre
affossatùra
affrancàbile
affrancaménto
affrancàre
affrancàto
affrancatrìce
affrancatùra
affrancazióne
affrànto
affratellaménto
affratellàre
affrescàre
affreschìsta
affrésco
affrettàre
affrettataménte
affrettàto
affricàta
affricàto
affrontàbile
affrontàre
affrónto
affumicaménto
affumicàre
affumicàto
affumicatóio
affumicatóre
affumicatùra
affusióne
affusolàre
affusolàto
affùsto
afgàno
Afghànistan
AFI
àfide
aflatossìna
àfnio
afonìa
àfono
aforìsma
aforìstico
afosità
afóso
Àfrica
africànder
africanìsmo
africanìsta
africanìstica
africàno
afrikaans
afrikànder
afrikàner
àfro
afro-
afroamericàno
afrodisìaco
afrodìte
Afrodìte
afròmetro
afróre
àfta
aftóso
AG
AGAI
àgama comùne
Agamènnone
àgami
agamìa
agàmico
àgape
àgar-àgar
agàrico
àgata
Àgata
àgave
AGCI
AGCM
agèmina
ageminàre
agènda
agendìna
agènte
agenzìa
agèrato
AGESCI
agevolàre
agevolàto
agevolazióne
agévole
agevolménte
agflazióne
agg.
agganciaménto
agganciàre
aggàncio
aggéggio
aggettàre
aggettivàle
aggettivàre
aggettivazióne
aggettìvo
aggètto
agghiacciànte
agghiacciàre
agghiàccio
agghiaiàre
agghindaménto
agghindàre
agghindàto
àggio
aggiogàbile
aggiogaménto
aggiogàre
aggiornaménto
aggiornàre
aggiornàto
aggiotàggio
aggiotatóre
aggiraménto
aggiràre
aggiudicàbile
aggiudicànte
aggiudicàre
aggiudicatàrio
aggiudicatìvo
aggiudicazióne
aggiùngere
aggiùnta
aggiuntàre
aggiuntatùra
aggiuntìvo
aggiùnto
aggiustàbile
aggiustàggio
aggiustaménto
aggiustàre
aggiustàta
aggiustatóre
aggiustatùra
agglomeraménto
agglomerànte
agglomeràre
agglomeràto
agglomerazióne
agglutinaménto
agglutinànte
agglutinàre
agglutinazióne
agglutinìna
agglutinògeno
aggobbìre
aggomitolàre
aggomitolatùra
aggottaménto
aggottàre
aggottatùra
aggradàre
aggraffàre
aggraffatrìce
aggraffatùra
aggrandìre
aggrappàrsi
aggrappàto
aggravaménto
aggravànte
aggravàre
aggravàto
aggràvio
aggraziàre
aggraziàto
aggredìre
aggregàbile
aggregaménto
aggregàre
aggregatìvo
aggregàto
aggregatóre
aggregazióne
aggressióne
aggressività
aggressìvo
aggressóre
aggrinzàre
aggrondàre
aggroppàre 1
aggroppàre 2
aggrottàre
aggrottàto
aggrovigliaménto
aggrovigliàre
aggrovigliàto
aggrumàre
aggruppàre
agguagliàre
agguantàre
agguàto
agguerrìre
agguerrìto
aghétto
aghifórme
AGI
agiataménte
agiatézza
agiàto
agìbile
agibilità
àgile
agilità
agilménte
àgio
agiografìa
agiogràfico
agiògrafo
agiologìa
agiòlogo
AGIP
agìre
AGIS
àgit-prop
agitàbile
agitaménto
agitàre
agitàto
agitatóre
agitazióne
àgli
agliàceo
agliàta
àglio
agnatìzio
agnàto
agnazióne
agnellatùra
agnellìno
agnèllo
Agnèse
agnizióne
agnocàsto
agnolòtti
agnosticìsmo
agnòstico
àgo
ago.
agoaspiràto
agoaspirazióne
agognàre
agognàto
agóne 1
agóne 2
agonìa
agonìsmo
agonìsta
agonìstica
agonìstico
agonizzànte
agonizzàre
agopressióne
agopuntóre
agopuntùra
agorà
agorafobìa
agoràfobo
agoràio
agostàno
agostiniàno
agostìno
Agostìno
agósto
agrafìa
agraménte
agranulocitòsi
agrària
agràrio
agrèsta
agrèste
agrèsto 1
agrèsto 2
agrétto
agrézza
agrìcolo
agricoltóre
agricoltùra
agrifòglio
agrìgno
agrimensóre
agrimensùra
agrimònia
Agrìppa
agrippìna
Agrippìna
agriturìsmo
agriturìsta
àgro 1
àgro 2
agroalimentàre
agrobiologìa
agrobiotecnologìa
agroclimatologìa
agrodólce
agroindùstria
agroindustriàle
agrologìa
agrònica
agronomìa
agronòmico
agrònomo
agropastoràle
agròstide
agrùme
agruméto
agrumìcolo
agrumicoltòre
agrumicoltùra
agùglia 1
agùglia 2
agugliàta
agugliòtto
agùti
aguzzaménto
aguzzàre
aguzzatùra
aguzzìno
agùzzo
Ah
ah
àhi
ahimè
ài
ài(-ài)
àia
AIA
Aiàce
AIAS
AIB
AIC
AIDO
AIDS
AIE
AIEA
AIED
AIFVS
aigrette
aiguille
aikìdo
AIL
ailànto
àio
aiòla
aïoli
air terminal
airbag
airbus
AIRC
aìre
AIRE
airóne
AIS
AISCAT
AISM
AIT
aìta
aitànte
aiuòla
aiutànte
aiutàre
aiùto
aizzaménto
aizzàre
aizzatóre
Aja, L’
AL
al
àla
alabàrda
alabardière
alabastrìno
alabàstro
àlacre
alacreménte
alacrità
alàggio
alalìa
alamàro
alambìcco
alanìna
alàno
alàre 1
alàre 2
alàre 3
Alarìco
Alàska
alàto
àlba
albacòra
albagìa
albagióso
albàna
albanèlla
albanése
Albanìa
albaspìna
àlbatro 1
àlbatro 2
albèdo
albeggiaménto
albeggiàre
alberàre
alberàto
alberatùra
alberèllo
alberéta
alberétto
albergàre
albergatóre
alberghièro
albèrgo
àlbero
Albèrta
Albèrto
albicòcca
albicòcco
albigése
albinìsmo
albìno
Albióne
albìte
àlbo
albóre
alborèlla
àlbum
albùme
albumìna
albuminòide
albuminóso
albuminùria
albumósa
albùrno
àlca
alcachèngi
alcàde
alcàico
alcàle
alcalescènte
alcalescènza
àlcali
alcalimetrìa
alcalìmetro
alcalinità
alcalinizzàre
alcalìno
alcalizzàre
alcalizzazióne
alcalòide
alcalòsi
alcànna
alcàno
alcantàra
alcazàr
àlce
alcèlafo
Alcèo
Alcèsti
alchechèngi
alchèmico
alchène
alchèrmes
alchìdico
alchilazióne
alchilbenzène
alchìle
alchìlico
alchimìa
alchimìsta
alchimìstico
alchimizzàre
alchìno
Alcibìade
Alciòne
alcióne
àlcol
alcolàto
alcoldipendènza
alcolemìa
alcolicità
alcòlico
alcolimetrìa
alcolìmetro
alcolìsmo
alcolìsta
alcolizzàre
alcolizzàto
alcoltèst
alcool
alcòssido
alcòva
Alcuìno
alcùn
alcunché
alcùno
Aldebaràn
aldèide
aldilà
aldìno
Àldo
aldoesóso
aldólo
aldóso
aldosteróne
ALE
àlea
aleàtico
aleatorietà
aleatòrio
aleggiàre
aléggio
alemànno
aleróne
alesàggio
alesàre
alesatóio
alesatóre
alesatrìce
alesatùra
Alessàndra
Alessàndria
alessandrinìsmo
alessandrìno
Alessàndro
Alèssia
alessìa
alessifàrmaco
Alèssio
alétta
alettàre
alettatùra
alettóne
aleuróne
àlfa 1
àlfa 2
alfabèta
alfabetàrio
alfabeticaménte
alfabètico
alfabetière
alfabetìsmo
alfabetizzàre
alfabetizzazióne
alfabèto
alfafetoproteìna
alfàlfa
alfanumèrico
alfière 1
alfière 2
alfìne
Alfònso
Alfrèdo
alg.
àlga
algàle
àlgebra
algebricaménte
algèbrico
algebrìsta
Algèri
Algerìa
algerìno
algesìa
algèsico
algesimetrìa
algesìmetro
alghicìda
algìa
algidità
àlgido
algìna
alginàto
algìnico
algocoltùra
algofilìa
algofobìa
algògeno
Algol
algologìa
algometrìa
algonchiàno
algònchino
algóre
algorìtmico
algorìtmo
algóso
aliànte
aliantìsta
àlias
àlibi
alìce
Alìce
alicìclico
alidàda
alienàbile
alienabilità
alienaménto
alienànte
alienàre
alienatàrio
alienàto
alienazióne
alienìsta
alièno
alifàtico
alìgero
alighièro
alimentàre 1
alimentàre 2
alimentàri
alimentarìsta
alimentatóre
alimentazióne
aliménto
alimònia
alìnea
aliòtide
aliquànte
alìquota
aliscàfo
alisèi
alìsso
Alitalia
alitàre
àlite 1
àlite 2
àlito
alitòsi
alizarìna
all.
àlla
allacciaménto
allacciàre
allacciatùra
allagaménto
allagàre
Allah
allampanàto
allantòide
allantoidèo
allantoìna
allappàre
allargàbile
allargaménto
allargàre
allargàta
allargatóio
allargatùbi
allargatùra
allarmànte
allarmàre
allàrme
allarmìsmo
allarmìsta
allarmìstico
allascàre
allàto
allattaménto
allattàre
àlle
alleànza
alleàrsi
alleàto
alleg.
allegàbile
allegagióne
allegaménto
allegàre 1
allegàre 2
allegàto
allegazióne 1
allegazióne 2
alleggeriménto
alleggerìre
alléggio
allegorìa
allegoricaménte
allegòrico
allegorìsmo
allegorìsta
allegorizzàre
allegraménte
allegràre
allegrétto
allegrézza
allegrìa
allégro
allegróne
allèle
allelomòrfo
allelùia
allenaménto
allenàre
allenatóre
allentaménto
allentàre
allergène
allergìa
allèrgico
allergizzànte
allergizzàre
allergologìa
allergòlogo
allérta
allertàre
allessàre
allessatùra
allésso
allestiménto
allestìre
allettaménto 1
allettaménto 2
allettànte
allettàre 1
allettàre 2
allettàto
allettévole
allevaménto
allevàre
allevatóre
alleviaménto
alleviàre
allibàre
allibìre
allibìto
allibraménto
allibràre
allibratóre
allietàre
allièva
allièvo
alligànte
alligatóre
alligazióne
allignàre
allìle
allìlico
allineaménto
allineàre
allineàto
allineatóre
allitteràre
allitterazióne
àllo
allo-
allocàre
allocazióne 1
allocazióne 2
alloccàggine
allocchìre
allòcco
allocromàtico
allòctono
allocutìvo
allocutóre
allocutòrio
allocuzióne
allodiàle
allòdio
allòdola
allòfono
allogaménto
allogamìa
allogàre
allogènico
allògeno
alloggiaménto
alloggiàre
allòggio
alloglòtto
allògrafo
allometrìa
allomètrico
allomorfìsmo
allomòrfo
allontanaménto
allontanàre
allopatìa
allopàtico
allopatrìa
allopàtrico
allóra
allorché
allòro
allorquàndo
allostèrico
allotrapiànto
allotriomòrfo
allotropìa
allotròpico
allòtropo
àlluce
allucinànte
allucinàre
allucinàto
allucinatòrio
allucinazióne
allucinògeno
allucinòsi
allùdere
allumàre
allùme
allumièra
allumìna
alluminàre
alluminàto
allumìnico
alluminierìa
alluminìfero
allumìnio
alluminotermìa
allunàggio
allunàre
allùnga
allungàbile
allungaménto
allungàre
allungàto
allungatùra
allùngo
allupàto
allure
allùsi
allusióne
allusività
allusìvo
allùso
alluviàle
alluvionàle
alluvionàto
alluvióne
àlma
almagèsto
almanaccàre
almanacchìsta
almanàcco
almandìno
alméno
àlmo
àlnico
àlno
àloe
alòfilo
alòfita
alògena
alogenàre
alogenàto
alogenazióne
alògeno
alogenùro
alògico
alòide
aloìna
alóne
alopecìa
alòsa
alotàno
àlpaca
alpàcca
àlpe
alpeggiàre
alpéggio
alpenstock
alpèstre
alpicoltùra
alpigiàno
alpinìsmo
alpinìsta
alpinìstico
alpìno
alquànto
Alsàzia
alsaziàno
alt
alt.
altacàssa
altàico
Altàir
altaléna
altalenànte
altalenàre
altaléno
altaménte
altàna
altàre
altarìno
altàzimut
altazimutàle
altèa
àlter ègo
alteràbile
alterabilità
alteràre
alteràto
alterazione
altercàre
altèrco
alterézza
alterìgia
alterità
altermondialìsta
alternaménte
alternànza
alternàre
alternatìva
alternativaménte
alternatìvo
alternàto
alternatóre
altèrno
altèro
altézza
altezzosaménte
altezzosità
altezzóso
àltica
altìccio
altimetrìa
altimètrico
altìmetro
altipiàno
altipòrto
altisonànte
altìssimo
altitùdine
àlto
altoatesìno
altocùmulo
altofórno
altolà
altolocàto
altomàre
altoparlànte
altopiàno
altorilièvo
altostràto
altresì
altrettànto
àltri
altrièri
altriménti
àltro
altroché
altrónde
altróve
altrùi
altruìsmo
altruìsta
altruìstico
altùra
alturière
aluàtta
àlula
alunìte
alùnna
alunnàto
alùnno
alveàre
àlveo
alveolàre
alveolàto
alveolìte
alvèolo
alzabandièra
alzàbile
alzacristàllo
alzàia
alzaménto
alzàre
alzàta
alzatàccia
alzàto
alzatóre
alzavàlvola
alzàvola
Alzheimer
àlzo
AM
amàbile
amabilità
amàca
amadrìade
amagnètico
amàlgama
amalgamàre
amalgamazióne
Amàlia
amamèlide
amanìta
amànte
amantìglio
amanuènse
amaraménte
amarantìno
amarànto
amaràsca
amarascàto
amaràsco
amàre
amareggiàre
amareggiàto
amarèlla
amarèna
amarèno
amarétto
amarézza
amaricànte
amàrico
amarìlli
amàro
amarógnolo
amàrra
amarràre
amàto
amatóre
amatoriàle
amatòrio
amatriciàna
amauròsi
amauròtico
amàzzone
Amàzzoni
amazzoniàno
amazzonìte
Amb.
ambaradàn
ambascerìa
ambàscia
ambasciàta
ambasciatóre
ambasciatrìce
ambedùe
ambiàre
ambiatóre
ambidestrìsmo
ambidèstro
ambientàle
ambientalìsmo
ambientalìsta
ambientalìstico
ambientaménto
ambientàre
ambientazióne
ambiènte
ambientìsta
ambigènere
ambiguità
ambìguo
àmbio
ambìre
àmbito 1
ambìto 2
ambivalènte
ambivalènza
ambizióne
ambizióso
ambliopìa
àmbo
ambóne
ambosèssi
àmbra
ambràto
ambrétta
ambrogétta
Ambrògio
ambròsia
ambrosiàno
ambulàcro
ambulànte
ambulànza
ambulatoriàle
ambulatòrio
Ambùrgo
AME
amèba
amebìasi
amèbico
amebòide
Amèlia
àmen
amenità
amèno
amenorrèa
amentàceo
amènto
amer.
Amèrica
americàna
americanàta
americanìsmo
americanìsta
americanìstica
americanizzàre
americanizzazióne
americàno
amerìcio
amerìndio
ametìsta
amfetamìna
amiànto
amìca
amichétta
amichétto
amichévole
amichevolèzza
amichevolménte
amicìzia
amìco
amicóne
amidàceo
amidàsi
amidatóre
amidatùra
àmido
amìgdala
amigdalìna
amigdalòide
amilàceo
amilàsi
Amìlcare
amìle
amilopectìna
amilopsìna
amilòsio
amìna
aminoàcido
amiotonìa
amitòsi
amìtto
amlètico
amletìsmo
Amlèto
amlìra
Amm.
amm.ne
Amm.re
ammaccaménto
ammaccàre
ammaccàto
ammaccatùra
ammaestràbile
ammaestraménto
ammaestràre
ammaestràto
ammaestratóre
ammainabandièra
ammainàre
ammalàrsi
ammalàto
ammaliaménto
ammaliànte
ammaliàre
ammaliàto
ammaliatóre
ammaliatrìce
ammànco
ammandorlàto
ammanettàre
ammanicàto
ammanigliàre
ammanigliàto
ammannàre
ammannìre
ammansìre
ammantàre
ammantatùra
ammantellàre
ammaràggio
ammaràre
ammarezzàre
ammarràggio
ammarràre
ammassaménto
ammassàre
ammàsso
ammatassàre
ammattìre
ammattonàre
ammattonàto
ammattonatùra
ammàzza
ammazzacaffè
ammazzaménto
ammazzàre
ammazzasètte
ammazzatóio
ammènda
ammendaménto
ammendàre
ammennìcolo
ammésso
ammettènza
amméttere
ammezzàre
ammezzàto
ammezzìre
ammiccaménto
ammiccànte
ammiccàre
ammìcco
ammìde
ammìdico
ammìna
amminazióne
ammìnico
amminìcolo
amministràre
amministrativaménte
amministrativìsta
amministratìvo
amministratóre
amministratrìce
amministrazióne
amminoàcido
amminobenzène
amminoplàsto
amminutaménto
amminutàre
ammiràbile
ammiràglia
ammiragliàto
ammiràglio
ammiràre
ammiratìvo
ammiràto
ammiratóre
ammirazióne
ammirévole
ammissìbile
ammissibilità
ammissióne
ammobiliaménto
ammobiliàre
ammobiliàto
ammodernaménto
ammodernàre
ammòdite
ammòdo
ammòfila
ammòfilo
ammogliàre
ammogliàto
ammollaménto
ammollàre 1
ammollàre 2
ammolliménto
ammollìre
ammòllo
Ammóne
ammonìaca
ammoniacàle
ammoniacàto
ammonìaco
ammoniàto
ammònico
ammonificànte
ammoniménto
ammònio
ammonìre
ammonìte
ammonìto
ammonitóre
ammonitòrio
ammonizióne
ammonizzazióne
ammontàre 1
ammontàre 2
ammonticchiàre
ammorbaménto
ammorbàre
ammorbidènte
ammorbidiménto
ammorbidìre
ammorsàre
ammorsatùra
ammortaménto
ammortàre
ammortizzàbile
ammortizzaménto
ammortizzàre
ammortizzatóre
ammortizzazióne
ammosciàre
ammosciàto
ammostàre
ammòtrago
ammucchiaménto
ammucchiàre
ammucchiàta
ammuffiménto
ammuffìre
ammuffìto
ammutinaménto
ammutinàrsi
ammutinàto
ammutolìre
amnesìa
àmnio
amniocèntesi
amniografìa
amnioscopìa
amnioscòpio
amniòtico
amnistìa
amnistiàre
amnistiàto
àmo
àmolo
amòr nascòsto
amoràle
amoralìsmo
amoralità
amoràzzo
amóre
amoreggiaménto
amoreggiàre
amorétto
amorévole
amorevolézza
amorevolménte
amorfìsmo
amòrfo
amorìno
amorosaménte
amoróso
amovìbile
amovibilità
AMP
ampelografìa
amperàggio
ampere
amperòmetro
amperóra
amperspìra
ampiaménte
ampiézza
àmpio
amplèsso
ampliaménto
ampliàre
amplidìna
amplificàre
amplificatìvo
amplificatóre
amplificatòrio
amplificazióne
amplitùdine
ampólla
ampollièra
ampollìna
ampollosaménte
ampollosità
ampollóso
amputàre
amputàto
amputazióne
Amsterdam
amuléto
AN
ANA
anàbasi
anàbate
anabàtico
anabattìsmo
anabattìsta
anabattìstico
anabbagliànte
anabiòsi
anabòlico
anabolìsmo
anabolìta
anabolizzànte
anacàrdio
anacìclico
anàclasi
anaclàstico
anacolùto
anacònda
anacorèsi
anacorèta
anacorètico
anacoretìsmo
Anacreònte
anacreontèo
anacreòntica
anacreòntico
anacronìsmo
anacronìstico
anacrùsi
anadiplòsi
anàdromo
anaelèttrico
anaeròbico
anaeròbio
anafàse
anafilàssi
anafilàttico
anàfora
anaforèsi
anafrodisìaco
anagàllide
anàglifo
anaglìttica
anaglìttico
anagogìa
anagògico
anàgrafe
anagràfico
anagràmma
anagrammàre
anagrammàtico
analcìte
analcòlico
anàle
analècta
analèmma
analèssi
analèttico
analfabèta
analfabètico
analfabetìsmo
analgesìa
analgèsico
anàlisi
analìsta
analìtica
analiticaménte
analiticità
analìtico
analizzàbile
analizzàre
analizzatóre
anallèrgico
analogaménte
analogìa
analògico
analogìsmo
anàlogo
anàmnesi
anamnèstico
anamòrfico
anamorfòsi
ànanas
anapèstico
anapèsto
anaplasmòsi
anapodìttico
anarchìa
anarchicaménte
anàrchico
anarchìsmo
anarcòide
anarmònico
ANAS
anasàrca
Anassàgora
Anassimàndro
Anassimène
Anastàsia
anastàtico
anastigmàtico
anastomizzàre
anastomòsi
anàstrofe
anat.
anatèma
anatematizzàre
Anatòlia
anatòlico
anatomìa
anatòmico
anatomìsta
anatomizzàre
anatomopatologìa
anatomopatòlogo
ànatra
anatròccolo
ANC
ànca
ancàta
ANCE
ancèlla
ancestràle
ànche
ancheggiaménto
ancheggiànte
ancheggiàre
anchiloglossìa
anchilosàre
anchilosàto
anchilòsi
anchilòstoma
anchilostomìasi
Anchìse
anchorman
ANCI
ància
ancillàre
ancìpite
ànco
ancóna
anconetàno
àncora 1
ancóra 2
ancoràggio
ancoràre
ancoràto
ancorché
ancoréssa
ancoròtto
ancorquàndo
Andalusìa
andalusìte
andalùso
andaménto
andàna
andànte
andantìno
andàre 1
andàre 2
andàta
andàto
andatóia
andatùra
andàzzo
Ànde
andesìte
andìno
andirivièni
àndito
Andòrra
andorràno
Andrèa
andrò
andro-
androcèo
Àndroclo
andrògeno
androginìa
androgìnico
andrògino
andròide
andrologìa
andròlogo
Andròmaca
andromanìa
Andròmeda
andróne
Andronìco
andropàusa
androsteróne
aneddòtica
aneddòtico
aneddotìsta
anèddoto
anelànte
anelàre
anelasticità
anelàstico
anelèttrico
anèlito
anèllide
anèllo
anemìa
anèmico
anemocòro
anemofilìa
anemòfilo
anemografìa
anemògrafo
anemometrìa
anemòmetro
anémone
anemoscòpio
aneròbio
aneròide
anestesìa
anestesiologìa
anestesìsta
anestètico
anestetizzàre
anestetizzazióne
anèto
anetòlo
aneurìna
aneurìsma
aneurismàtico
anfesibèna
anfetamìna
ANFI
anfiartròsi
anfìbio
anfibiòtico
anfibolìa
anfibolìte
anfìbolo
anfibologìa
anfibològico
anfìbraco
anfìdromo
anfigonìa
anfiòsso
anfìpodo
anfiprióne
anfipròstilo
anfisbèna
anfiteàtro
Anfitriòne
anfitrióne
anfìuma
anfizìoni
anfiziònico
anfòlito
ànfora
anfòtero
anfràtto
anfrattuóso
angariàre
angariatóre
Àngela
Angèlica
angèlica
angelicàle
angelicàto
angèlico
àngelo
angelologìa
àngelus
angherìa
angìna
anginóso
angio-
angiocolìte
angiografìa
angiogràmma
angioìno
angiolétto
angiologìa
angiòlogo
angiòma
angioplàstica
angiospàsmo
angiospèrma
angiospèrmo
angiotensìna
angipòrto
anglesìte
anglicanésimo
anglicàno
anglicìsmo
anglicizzàre
anglicizzazióne
ànglico
anglismo
anglìsta
anglìstica
ànglo
anglo-
ànglo-normànno
angloamericàno
anglofilìa
anglòfilo
anglofobìa
anglòfobo
anglòfono
anglòmane
anglomanìa
anglosàssone
Angòla
angolàno
angolàre 1
angolàre 2
angolarità
angolarménte
angolàto
angolatùra
angolazióne
angolièra
àngolo
angolosità
angolóso
àngora
angòscia
angosciànte
angosciàre
angosciàto
angoscióso
angostùra
angstrom
anguìlla
anguillàia
anguillifórme
anguìllula
angùria
angustaménte
angùstia
angustiàre
angùsto
ANIA
ANICA
ànice
anicìno
anidrìde
anidrìte
ànidro
anìle
anilìna
ànima
animàle
animalescaménte
animalésco
animalìsmo
animalìsta
animalìstico
animalità
animàre
animataménte
animàto
animatóre
animazióne
animèlle
animìsmo
animìsta
animìstico
ànimo
animosaménte
animosità
animóso
anìnga
anióne
aniònico
anisétta
aniso-
anisocitòsi
anisocorìa
anisofillìa
anisogamìa
anisòlo
anisotropìa
anisotròpico
anisòtropo
Anìta
ànitra
Ankara
ankerìte
ANL
Anlaids
ANM
ANMIC
ANMIG
ANMIL
Ànna
Annabèlla
annabergìte
annacquaménto
annacquàre
annacquàta
annacquàto
annacquatùra
annaffiaménto
annaffiàre
annaffiàta
annaffiatóio
annaffiatóre
annaffiatrìce
annaffiatùra
annàli
annalìsta
annalìstica
annalìstico
annamìta
annamìtico
annasàre
annaspàre
annaspìo
annàta
annebbiaménto
annebbiàre
annebbiàto
annegaménto
annegàre
annegàto
anneràre
anneriménto
annerìre
annessióne
annessionìsmo
annessionìsta
annessionìstico
annessìte
annèsso
annèttere
Annìbale
annichilazióne
annichiliménto
annichilìre
annichilìto
annidaménto
annidàre
annientaménto
annientàre
anniversàrio
ànno
annoccàre
annodàre
annodatùra
annoiàre
annoiàto
annòna
annonàrio
annosità
annóso
annotàre
annotatóre
annotazióne
annottàre
annoveràbile
annoveràre
annuàle
annualità
annualizzàre
annualizzazióne
annualménte
annuàrio
annuìre
annullàbile
annullabilità
annullaménto
annullàre
annullatìvo
annullatóre
annùllo
annunciàre
annunciatóre
annunciazióne
annùncio
annunziàre
ànnuo
annusàre
annusàta
annuvolaménto
annuvolàre
àno
anòdico
anòdino
anodizzànte
anodizzàre
anodizzazióne
ànodo
anòfele
anòlide
anomalìa
anomalìstico
anòmalo
anomìa 1
anomìa 2
anòmico
anon.
anòna
anònima
anonimàto
anonimìa
anonimizzazióne
anònimo
anorchidìa
anoressànte
anoressìa
anorèssico
anoressizzànte
anorgànico
anorgasmìa
anorgàsmico
anormàle
anormalità
anormalménte
anortìte
anosmìa
anossìa
anossiemìa
ANP
ANPA
ANPAC
ANPI
ANSA
ànsa
ansànte
ansàre
ansàto
anseàtico
Ansèlmo
anserìno
ànsia
ansietà
ansimànte
ansimàre
ansiògeno
ansiolìtico
ansiosaménte
ansióso
ànsito
ANT
ànta 1
ànta 2
antagonìsmo
antagonìsta
antagonìstico
antàlgico
Antàres
antàrtico
Antàrtide
ànte lìtteram
ante-
antebèllico
antecedènte
antecedenteménte
antecedènza
antecèdere
antecessóre
antefàtto
anteguèrra
antèla
antèlice
antèlio
antelmìntico
antelucàno
antelunàre
antemàrcia
antemuràle
antenàta
antenàto
anténna
antennàle
antennària
antennìsta
anténnula
Antèo
antepórre
anteprìma
antèra
anterìdio
anterióre
anteriorità
anteriorménte
anterògrado
anterozòo
antèsi
antesignàno
anti- 1
anti- 2
antiabbagliànte
antiabortìsta
antiàcari
antiàcido
antiàcne
antiaderènte
antiaèrea
antiaèreo
antialcòlico
antialisèi
antiallèrgico
antialònico
antiamericanìsmo
antiamericàno
antiappannànte
antiàride
antiartrìtico
antiatòmico
antiàtomo
antibàgno
antibattèrico
antibécco
antibiogràmma
antibiòsi
antibiòtico
antibioticoresistènza
antiblasfèmo
antibloccàggio
antibolscevìco
antiborghése
anticàglia
anticalcàre
anticaménte
anticàmera
anticàncro
anticapitalìsmo
anticàrie
anticàrro
anticatarràle
anticàto
anticàtodo
anticattòlico
anticellulìte
antichìsta
antichità
anticìclico
anticiclóne
anticiclònico
anticipàre
anticipataménte
anticipàto
anticipatòre
anticipazióne
antìcipo
anticlericàle
anticlericalìsmo
anticlìmax
anticlinàle
anticlìno
anticlinòrio
antìco
anticoagulànte
anticodóne
anticoincidènza
anticomunìsmo
anticomunìsta
anticoncezionàle
anticoncorrenziàle
anticonfessionàle
anticonformìsmo
anticonformìsta
anticonformìstico
anticongelànte
anticongiunturàle
anticonvenzionàle
anticonvulsivànte
anticòrpo
anticorrosìvo
anticostituzionàle
anticostituzionalità
anticrèsi
anticrìmine
anticristiàno
anticrìsto
anticrittogàmico
anticròllo
antidàta
antidatàre
antidemocràtico
antidepressìvo
antiderapànte
antidetonànte
antidiabètico
antidiarròico
antidiftèrico
antidiluviàno
antidistùrbo
antidiurètico
antidìvo
antidivorzìsta
antidogmàtico
antidogmatìsmo
antidolóre
antidolorìfico
antidòping
antìdoto
antidròga
antidumping
antieconòmico
antielettróne
antielmìntico
antielusìvo
antiemètico
antiemorràgico
antieròe
antiestètico
antieuropeìsmo
antieuropeìsta
antieuropeìstico
antifascìsmo
antifascìsta
antifebbrìle
antifecondatìvo
antifemminìsmo
antifemminìsta
antifiàmma
antifiscalìsmo
antifiscalìstico
antiflogìstico
antìfona
antifonàle
antifonàrio
antifonìa
antifórfora
antìfrasi
antifràstico
antifrizióne
antifùmo
antifùrto
antigàs
antigèlo
antìgene
antigenicità
antigènico
antighiàccio
antigiènico
antigiuridicità
antigiurìdico
antiglobalizzatóre
antiglobalizzazióne
Antìgone
antigorìte
antigovernatìvo
antigràffio
antigràndine
antigravità
antiipertensìvo
antiliberàle
Antìlle
antilocàpra
antilogarìtmo
antilogìa
antìlope
antimàcchia
antimàfia
antimagnètico
antimalàrico
antimatèria
antimeridiàno 1
antimeridiàno 2
antìmero
antimicòtico
antimilitarìsmo
antimilitarìsta
antimilitarìstico
antimìne
antimìssile
antimòbbing
antimonàrchico
antimoniàle
antimònico
antimonìle
antimònio
antimonióso
antimonìte
antimonopolìsta
antimonopolìstico
antimperialìsmo
antimperialìsta
antimperialìstico
antimùffa
antinazionàle
antinazìsta
antincèndio
antinébbia
antineoplàstico
antineurìtico
antineutrìno
antineutróne
antinéve
antinevràlgico
antinevrìtico
antinfiammatòrio
antinflazionìstico
antinfluenzàle
antinfortunìstico
antinòdo
antinomìa
antinquinaménto
antinucleàre
antinùcleo
Antiòchia
antiofìdico
antioràrio
antiossidànte
antipànico
antipàpa
antipapàle
antiparallèlo
antiparassitàrio
antiparlamentàre
antiparticèlla
antipartìto
antipastièra
antipàsto
antipatìa
antipàtico
antipatriòttico
antipatriottìsmo
antiperìodo
antiperistàlsi
antiperistàltico
antipièga
antipiraterìa
antipirètico
antiplàcca
antìpode
antipoètico
antipòlio
antipoliomielìtico
antiproièttile
antiprotóne
antipsicòtico
antipùlci
antiquariàto
antiquàrio
antiquàto
antiràbbica
antiràbbico
antiràcket
antiràdar
antirazionàle
antirazzìsmo
antirazzìsta
antirecessìvo
antireligióso
antiretroviràle
antireumàtico
antiriciclàggio
antiriflèsso
antirivoluzionàrio
antirollànte
antiromànzo
antirrìno
antirùggine
antirùghe
antirumóre
antisàla
antiscàsso
antischiavìsmo
antischiavìsta
antiscientìfico
antisciòpero
antiscìppo
antiscìvolo
antiscorbùtico
antisdrucciolévole
antisemìta
antisemìtico
antisemitìsmo
antisèpsi
antisequèstro
antisèttico
antisfondaménto
antisièro
antisimmétrico
antisindacàle
antisionìsmo
antisionìsta
antisìsmico
antislittamènto
antismagliatùre
antismòg
antisociàle
antisocialìsta
antisofisticazióne
antisolàre
antisóle
antisommergìbile
antisommòssa
antispàm
antispasmòdico
antispàstico
antisportìvo
antistamìnico
antistànte
antistàtico
Antìstene
antistèrico
antìstite
antistoricìsmo
antistoricìstico
antistòrico
antistreptolisìna
antistrèss
antìstrofe
antitacchèggio
antitàrlo
antitàrmico
antitàrtaro
antitèrmico
antiterrorìsmo
antiterrorìstico
antìtesi
antitetànica
antitetànico
antitètico
antitìfica
antitìfico
antitòssico
antitossìna
antitraspirànte
antitrombìna
antitrust
antitubercolàre
antitumoràle
antiuòmo
antiùrto
antiusùra
antivaiolósa
antiveggènte
antiveggènza
antiveléno
antivigìlia
antivìpera
antiviràle
antivìrus
antivivisezióne
antivivisezionìsta
antocianìna
antociàno
antologìa
antològico
antologìsta
antologizzàre
Antònia
antoniàno
antonimìa
antonìmico
antònimo
Antònio
antonomàsia
antonomàstico
antònomo
antozòo
antràce
antracène
antracènico
antrachinóne
antracìte
antracìtico
antracòsi
àntro
antròpico
antropo-
antropocèntrico
antropocentrìsmo
antropofagìa
antropòfago
antropòfilo
antropogènesi
antropogènico
antropogeografìa
antropòide
antropologìa
antropològico
antropòlogo
antropometrìa
antropomètrico
antropòmetro
antropomòrfico
antropomorfìsmo
antropomòrfo
antropònimo
antroposfèra
antroposofìa
antùrio
anulàre
anurèsi
anùria
anùro
Anvèrsa
ànzi
anzianità
anziàno
anzianòtto
anziché
anzidétto
anzitèmpo
anzitùtto
AO
aorìstico
aorìsto
aòrta
aòrtico
aortìte
aortocoronàrico
aortografìa
aostàno
AP
apache
apagòge
apagògico
àpale
apartheid
apartiticità
apartìtico
apatìa
apàtico
apatìte
àpe
aperiodicità
aperiòdico
aperitìvo
apertaménte
apèrto
apertùra
aperturìsmo
aperturìsta
apètalo
Àpi
API
apiàrio
apicàle
àpice
apicectomìa
apicoltóre
apicoltùra
apiressìa
apirètico
apìstico
apìvoro
aplacentàto
aplanàtico
aplasìa
aplàstico
aplìsia
aplìte
aplòide
aplomb
aplónte
aplotìpo
apnèa
apnòico
apocalìsse
apocalìttico
apòcino
apocopàre
apòcope
apòcrifo
apòcrino
apocromàtico
àpode
apodìttico
àpodo
apòdosi
apoenzìma
apofàntico
apofisàrio
apòfisi
apofonìa
apofònico
apoftègma
apogèo
apògrafo
apòlide
apolipoproteìna
apoliticità
apolìtico
apollìneo
Apòllo
apòllo
apologèta
apologètica
apologètico
apologìa
apologìsta
apologizzàre
apòlogo
aponeuròsi
apoplessìa
apoplèttico
apoptòsi
aporìa
apostasìa
apòstata
apostatàre
apostolàto
apostolicità
apostòlico
apòstolo
apostrofàre 1
apostrofàre 2
apòstrofe
apòstrofo
apotècio
apotèma
apoteòsi
apotropàico
app.
appagàbile
appagaménto
appagànte
appagàre
appagàto
appaiaménto
appaiàre
appàio
Appalàchi
appallottolàre
appaltànte
appaltàre
appaltatóre
appàlto
appannàggio
appannaménto
appannàre
appannàto
appannatùra
apparàto
apparecchiàre
apparecchiatóre
apparecchiatùra
apparécchio
apparentaménto
apparentàre
apparènte
apparenteménte
apparènza
apparigliàre
apparìre
appariscènte
appariscènza
apparizióne
appàrso
appartaménto
appartàre
appartàto
appartenénte
appartenénza
appartenére
appàrvi
appassiménto
appassionànte
appassionàre
appassionataménte
appassionàto
appassìre
appellàbile
appellabilità
appellànte
appellàre
appellatìvo
appellatòrio
appellazióne
appèllo
appéna
appèndere
appendiàbiti
appendìce
appendicectomìa
appendicìte
appendicolàre
appendìzie
appennellàre
Appennìni
appennìnico
appercettìvo
appercezióne
appesantiménto
appesantìre
appéso
appestàre
appestàto
appestatóre
appetènza
appetìbile
appetibilità
appetìre
appetitìvo
appetìto
appetitóso
appetizióne
appezzaménto
appezzàre
appezzatùra
appianàbile
appianaménto
appianàre
appianatùra
appiàstro
appiattàre
appiattiménto
appiattìre
appiccàgnolo
appiccaménto
appiccàre
appiccicàre
appiccicatìccio
appiccicatùra
appiccicóso
appìcco 1
appìcco 2
appiè
appiedàre
appiedàto
appièno
appigionaménto
appigionàre
appigliàrsi
appìglio
àppio
appiómbo
appioppàre
appisolàrsi
applaudìre
applàuso
applausòmetro
applicàbile
applicabilità
applicàre
applicatìvo
applicàto
applicatóre
applicazióne
applique
appoderaménto
appoderàre
appoggiacàpo
appoggiafèrro
appoggiamàno
appoggiàre
appoggiatèsta
appoggiatóio
appoggiatùra
appòggio
appollaiàrsi
appollaiàto
appontàggio
appontàre
appoppaménto
appoppàre
appórre
apportàre
apportatóre
appòrto
appositaménte
appositìvo
appòsito
apposizióne
appòsta
appostaménto
appostàre
appratiménto
appratìre
apprèndere
apprendìbile
apprendiménto
apprendìsta
apprendistàto
apprensióne
apprensìvo
appressàre
apprèsso
apprestaménto
apprestàre
apprettaménto
apprettàre
apprettatóre
apprettatrìce
apprettatùra
apprètto
apprezzàbile
apprezzaménto
apprezzàre
apprezzàto
approcciàre
appròccio
approdàre
appròdo
approfittàre
approfittatóre
approfondàre
approfondiménto
approfondìre
approfondìto
approntaménto
approntàre
appropinquàre
appropriàbile
appropriaménto
appropriàrsi
appropriàto
appropriazióne
approssimabilità
approssimàre
approssimativaménte
approssimatìvo
approssimàto
approssimazióne
approvàbile
approvàre
approvatìvo
approvazióne
approvvigionaménto
approvvigionàre
appruaménto
appruàre
appùlso
appuntaménto
appuntàre 1
appuntàre 2
appuntàto 1
appuntàto 2
appuntellàre
appuntellatùra
appuntìno
appuntìre
appuntìto
appùnto 1
appùnto 2
appuraménto
appuràre
appuzzàre
apr.
aprassìa
apribàlle
aprìbile
apribócca
apribottìglie
apricàsse
aprìle
apriorìsmo
apriorìstico
apriorità
apripìsta
apripòrta
aprìre
apriscàtole
apritóio
àpside
APT
aptène
àptero
apuàno
Apulèio
Apùlia
àpulo
AQ
aquagym
aquaplaning
Aquàrio
aquastep
aquàtico
àquila
aquilàno
aquilègia
aquiliàno
aquilìfero
aquilìno
aquilóne 1
aquilóne 2
aquilòtto
Aquisgràna
Aquitània
AR
ARA
àra 1
àra 2
àra 3
arabésca
arabescàre
arabésco
Aràbia Saudìta
aràbico
aràbile
arabìsmo
arabìsta
arabizzàre
arabizzazióne
àrabo
aràchide
aràcnide
aracnidìsmo
aracnofobìa
aracnòide
aracnoidìte
Aragòna
aragonése
aragonìte
aragósta
aràldica
aràldico
araldìsta
aràldo
aràlia
aramàico
arancéto
arància
aranciàta
aranciàto
arancièra
arancìno
aràncio
arancióne
aranèide
arapàima
aràre
aratìvo
aratóre
aratrìce
aràtro
aratùra
araucàno
araucària
arazzerìa
arazzière
aràzzo
arbitràggio
arbitraggìsta
arbitràle
arbitràre
arbitrariaménte
arbitrarietà
arbitràrio
arbitràto
arbitratóre
arbìtrio
àrbitro
arbòreo
arborescènte
arborescènza
arboréto
arborìcolo
arboricoltóre
arboricoltùra
arborizzàto
arborizzazióne
arboscèllo
arbustàceo
arbùsto
àrbuto
Arc.
àrca
arcàccia
àrcade
Arcàdia
arcàdico
arcaicità
arcàico
arcaìsmo
arcaìstico
arcaizzànte
arcaizzàre
arcàle
arcanaménte
arcàngelo
arcàno
arcaréccio
arcàta
arcàto
arcàvolo
arch.
archaeopteryx
archeàno
archéggio
archegònio
archeografìa
archeògrafo
archeologìa
archeològico
archeòlogo
archeoptèrige
archeozòico
archetìpico
archètipo
archétto
archi-
archiacùto
archiàtra
archibugiàta
archibugière
archibùgio
archicémbalo
archidiòcesi
archimandrìta
Archimède 1
Archimède 2
archimedèo
archipèndolo
architettàre
architétto
architettonicaménte
architettònico
architettùra
architravàto
architràve
archiviàre
archiviazióne
archìvio
archivìsta
archivìstica
archivìstico
archivòlto
ARCI
arci-
Arcibàldo
arciconfratèrnita
arcicontènto
arcidiaconàto
arcidiàcono
arcidiàvolo
arcidiòcesi
arcidùca
arciducàle
arciducàto
arciduchéssa
arcièra
arcière
arcìgno
arcinòto
arcionàto
arcióne
arcipèlago
arciprète
arcipretùra
arcistùfo
arcivescovàdo
arcivescovìle
arcivéscovo
àrco
arcobaléno
arcolàio
arcontàto
arcónte
arcoscènico
arcòse
arcosecànte
arcoséno
arcotangènte
arcsen
arctocèfalo
arcuàre
arcuàto
Ardènne
ardènte
ardenteménte
àrdere
ardèsia
àrdica
ardiglióne
ardiménto
ardimentóso
ardìre 1
ardìre 2
arditézza
ardìto
ardóre
arduità
àrduo
àrea
areàle
arèca
areligióso
àrem
arèna 1
arèna 2
arenàceo
arenaménto
arenària
arenàrio
arenàrsi
arengàrio
aréngo
arenìcola
arenìcolo
arenìle
arenìte
arenóso
areografìa
arèola
areometrìa
areòmetro
areopagìta
areòpago
aretìno
argalì
arganìsta
àrgano
argent de poche
argentàna
argentàre
argentàto
argentatóre
argentatùra
argènteo
argenterìa
argèntico
argentière
argentìfero
Argentìna
argentìna 1
argentìna 2
argentìna 3
argentìno 1
argentìno 2
argentìte
argènto
argentóne
argìlla
argillàceo
argillìte
argillóso
arginaménto
arginàre
arginatùra
àrgine
arginìna
argìnnide
argirìsmo
argironèta
argìvo
àrgo
Àrgo
argòlico
Argòlide
argomentàre
argomentatìvo
argomentatóre
argomentazióne
argoménto
àrgon
argonàuta
argot
arguìre
argutézza
argùto
argùzia
ària
ària-àcqua
ària-ària
ària-tèrra
arianésimo
Ariànna
ariàno 1
ariàno 2
aridità
àrido
aridocoltùra
arieggiànte
arieggiàre
arieggiàto
Arièle
Ariète
ariète
ariétta
arìle
arìlico
arìllo
arìnga
Àrio
àrio
arióso
ariostésco
àrista 1
arìsta 2
Aristàrco
aristàto
Arìstide
aristocràtico
aristocrazìa
Aristòfane
aristofanésco
aristolòchia
Aristòtele
aristotèlico
aristotelìsmo
aritmètica
aritmètico
aritmìa
arìtmico
arlecchinàta
arlecchinésco
arlecchìno
Arlecchìno
àrma
armacòllo
armadiétto
armadìllo
armàdio
armaiòlo
armamentàrio
armaménto
Armàndo
armàre
armàta
armàto
armatóre
armatoriàle
armatùra
àrme
armeggiaménto
armeggiàre
armeggìo
armeggióne
Armènia
armèno
arménto
armerìa 1
armerìa 2
armière
armìgero
armìlla
armillàre
armistiziàle
armistìzio
àrmo
armonìa
armònica
armonicìsta
armònico
armònio
armonióso
armonìsta
armonìstico
armònium
armonizzaménto
armonizzàre
armonizzazióne
armoricàno
Arnàldo
arnése
àrnia
àrnica
arnoglòssa
Arnòldo
àro
Aròldo
aròma
aromaterapìa
aromateràpico
aromaticità
aromàtico
aromatizzànte
aromatizzàre
Arònne
ARPA
àrpa
arpagóne 1
arpagóne 2
arpeggiaménto
arpeggiàre
arpeggiàto
arpéggio
arpìa
arpicòrdo
arpionàre
arpióne
arpionìsmo
arpìsta
arr.
arrabattàrsi
arrabbiàre
arrabbiàta
arrabbiàto
arrabbiatùra
arraffàre
arraffóne
arrampicaménto
arrampicàrsi
arrampicàta
arrampicatóre
arrancàre
arrancàta
arrangiaménto
arrangiàre
arrangiatóre
arrapàre
arrapàto
arrecàre
arredaménto
arredàre
arredàto
arredatóre
arrèdo
arredobàgno
arrembàggio
arrembàre
arrembatùra
arrèndersi
arrendévole
arrendevolézza
arrestàre
arrèsto
arretraménto
arretràre
arretratézza
arretràto
àrri
arricchiménto
arricchìre
arricchìto
arricciabùrro
arricciacapélli
arricciaménto
arricciàre
arricciàto
arricciatùra
arrìccio
arricciolaménto
arricciolàre
arridàre
arridatóio
arrìdere
arrière-pensée
Arrìgo
arrìnga
arringàre
arringatóre
arrischiàre
arrischiàto
arrìva
arrivàre
arrivàto
arrivedérci
arrivedérla
arrivìsmo
arrivìsta
arrivìstico
arrìvo
arroccaménto
arroccàre 1
arroccàre 2
arròcco
arrochiménto
arrochìre
arrochìto
arrogànte
arrogànza
arrogàre
arrogazióne
arrossaménto
arrossàre
arrossàto
arrossiménto
arrossìre
arrostiménto
arrostìre
arrostìto
arrostitùra
arròsto
arrotaménto
arrotàre
arrotatrìce
arrotatùra
arrotìno
arrotolaménto
arrotolàre
arrotolatrìce
arrotondaménto
arrotondàre
arrovellaménto
arrovellàre
arroventaménto
arroventàre
arroventàto
arroventatùra
arrovesciàre
arruffamatàsse
arruffaménto
arruffapòpoli
arruffàre
arruffàto
arruffianàre
arruffìo
arruffóne
arrugginiménto
arrugginìre
arrugginìto
arruolaménto
arruolàre
arruvidìre
arsèlla
arsenàle
arsenalòtto
arseniàto
arsenicàle
arsenicìsmo
arsènico
arsenióso
arseniùro
arsenobenzène
arsenolìte
arsenopirìte
àrsi 1
àrsi 2
arsìccio
arsìna
àrso
arsùra
art.
Artasèrse
àrte
artefàre
artefàtto
artéfice
Artèmide
artemìsia
artèria
arterializzazióne
arteriografìa
arterìola
arteriopatìa
arterioscleròsi
arterioscleròtico
arterióso
arteriotomìa
arterìte
artesiàno
arteterapìa
àrtico
articolàre 1
articolàre 2
articolataménte
articolàto 1
articolàto 2
articolatóre
articolatòrio
articolazióne
articolìsta
artìcolo
Àrtide
artière
artificiàle
artificière
artifìcio
artificiosaménte
artificiosità
artificióso
artifìzio
artigianàle
artigianalménte
artigianàto
artigianésco
artigiàno
artigliàre
artigliàto
artiglière
artiglierìa
artìglio
artinìte
artiodàttilo
artìsta
artisticaménte
artìstico
àrto
artocàrpo
artralgìa
artrìte
artrìtico
artritìsmo
artrocèntesi
artròdesi
artrografìa
artrologìa
artropatìa
artroplàstica
artròpode
artroscopìa
artroscòpio
artròsi
artrotomìa
Artù
arturiàno
Artùro
arùspice
aruspicìna
aruspìcio
ARV
ARVA
arvìcola
arzigogolàre
arzigogolàto
arzigògolo
arzìllo
AS
As
àsaro
asbèsto
asbestòsi
asbùrgico
ascàride
àscaro
ascèlla
ascellàre
ascendentàle
ascendènte
ascendènza
ascéndere
ascensionàle
ascensióne
ascensóre
ascensorìsta
ascésa
ascèsi 1
ascési 2
ascèsso
ascessuàle
ascèta
ascètica
asceticaménte
ascètico
ascetìsmo
ASCI
àscia
asciàta
ascìdia
ascìdio
ascientìfico
ascìssa
ascìte
ascìtico
asciugabiancherìa
asciugacapélli
asciugamàno
asciugaménto
asciugànte
asciugàre
asciugatóio
asciugatóre
asciugatrìce
asciugatùra
asciuttaménte
asciuttézza
asciùtto
asclepìade
asclepiadèo
Asclèpio
àsco
ascocàrpo
ascogònio
ascoltàre
ascoltatóre
ascoltazióne
ascólto
ascomicète
àscon
ascóndere
ascorbàto
ascòrbico
ascóso
ascospòra
ascrìvere
ascrivìbile
ASE
asèpsi
asessuàle
asessualità
asessuàto
asèttico
asfaltàre
asfaltàto
asfaltatóre
asfaltatùra
asfàltico
asfaltìsta
asfaltìte
asfàlto
asfissìa
asfissiànte
asfissiàre
asfissiàto
asfìttico
asfodèlo
ashkenazìta
ASI
Àsia
asiàgo
asianésimo
asiàtica
asiàtico
asigmàtico
asillàbico
asìlo
asimmetrìa
asimmetricità
asimmètrico
asinàggine
asinàio
asinàta
asincronìa
asincronìsmo
asìncrono
asindètico
asìndeto
asinergìa
asinerìa
asinésco
asinìno
asinità
àsino
asintomàtico
asintòtico
asìntoto
asìsmico
ASL
àsma
asmàtico
asociàle
asocialità
àsola
asolàia
asolàre
Asp
àspa
asparagéto
asparagìna
aspàrago
aspargicoltùra
aspartàme
aspàrtico
aspatóio
aspatóre
aspatùra
aspecìfico
aspèrgere
aspergìllo
aspergillòsi
asperità
aspermìa
aspèrrimo
aspersióne
aspèrso
aspersòrio
aspettàre
aspettatìva
aspettazióne
aspètto 1
aspètto 2
aspic
àspide
aspidìstra
aspirafòglie
aspirànte
aspirapólvere
aspiràre
aspiràta
aspiràto
aspiratóre
aspirazióne
aspirìna
asplenìa
asplènio
àspo
asportàbile
asportàre
asportazióne
aspòrto
asprétto
asprézza
asprì
asprìgno
àspro
ass.
assafètida
assaggiàre
assaggiatóre
assaggiatùra
assàggio
assài
assàle
assalìre
assalitóre
Assalònne
assaltàre
assaltatóre
assàlto
assaporaménto
assaporàre
assassinàre
assassìnio
assassìno
assatanàto
àsse 1
àsse 2
àsse 3
assecondàre
assediànte
assediàre
assediàto
assediatóre
assèdio
assegnàbile
assegnaménto
assegnàre
assegnatàrio
assegnàto
assegnazióne
assegnìsta
asségno
assemblàggio
assemblàre
assemblàto
assemblatóre
assemblèa
assembleàre
assemblearìsmo
assembraménto
assembràre
assennatézza
assennàto
assènso
assentàrsi
assènte
assenteìsmo
assenteìsta
assenteìstico
assentiménto
assentìre
assènza
assenziènte
assènzio
asserìre
àssero
asserragliaménto
asserragliàre
assertìvo
assèrto
assertóre
assertòrio
asserviménto
asservìre
asserzióne
assessoràto
assessóre
assessorìale
assestaménto
assestàre
assestàta
assestàto
assèsto
assetàre
assetàto
assettaménto
assettàre
assettàto
assètto
asseveraménto
asseveràre
asseveratìvo
asseverazióne
assiàle
assibilàre
assibilazióne
assicèlla
assicuràbile
assicuràre
assicuràta
assicuratìvo
assicuràto
assicuratóre
assicurazióne
assideraménto
assideràre
assideràto
assiduaménte
assiduità
assìduo
assième
assiepaménto
assiepàre
assìle
assillànte
assillàre
assìllo
assimilàbile
assimilabilità
assimilàre
assimilatìvo
assimilatóre
assimilazióne
assiòlo
assiologìa
assiològico
assiòma
assiomàtica
assiomaticaménte
assiomàtico
assiomatizzàre
assiomatizzazióne
assiòmetro
Assìria
assiriologìa
assiriòlogo
assìro
assiro-babilonése
assìsa 1
assìsa 2
assìse
assìso
assist
assistentàto
assistènte
assistènza
assistenziàle
assistenzialìsmo
assistenziàrio
assìstere
assistìto
assìto
àsso
associàbile
associabilità
associàre
associatività
associatìvo
associàto
associazióne
associazionìsmo
associazionìsta
associazionìstico
assodaménto
assodàre
assoggettàbile
assoggettaménto
assoggettàre
assolàto
assolcàre
assolcatóre
assolcatùra
assoldaménto
assoldàre
assólo
assòlsi
assòlto
assolutaménte
assolutézza
assolutìsmo
assolutìsta
assolutìstico
assolutizzàre
assolutizzazióne
assolùto
assolutóre
assolutòrio
assoluzióne
assòlvere
assolviménto
assomigliànza
assomigliàre
assommàre
assonànte
assonànza
assóne
assònico
assonnacchiàto
assonnàto
assonometrìa
assopiménto
assopìre
assorbènte
assorbènza
assorbìbile
assorbilàtte
assorbiménto
assorbìre
assorbìto
assordaménto
assordànte
assordàre
assordiménto
assordìre
assortiménto
assortìre
assortìto
assortitóre
assortitùra
assòrto
assottigliaménto
assottigliàre
assuefàre
assuefàtto
assuefazióne
Assuèro
assùmere
assùnsi
Assùnta
assuntìvo
assùnto 1
assùnto 2
assunzióne
assunzionìsta
assurdaménte
assurdità
assùrdo
assùrgere
assùrsi
assùrto
àsta
astàbile
àstaco
astànte
astanterìa
astàtico
astàto 1
astàto 2
astèmio
astenérsi
astenìa
astènico
astenopìa
astenosfèra
astensióne
astensionìsmo
astensionìsta
astensionìstico
astenùto
àster
astèrgere
astèria
asterìsco
asterìsmo
asteròide
astersióne
àstice
asticèlla
astigiàno
astigmàtico
astigmatìsmo
astigmòmetro
àstilo
astinènte
astinènza
àstio
astiosità
astióso
astìsta
astóre
àstracan
astràgalo
àstrakan
astràle
astrànzia
astràrre
astrattaménte
astrattézza
astrattìsmo
astrattìsta
astràtto
astrazióne
astringènte
astrìngere
àstro
astro-
astrochìmica
astrodinàmica
astrofìsica
astrofìsico
astrofotografìa
astrofotometrìa
astrogeologìa
astrògrafo
astrolàbio
astrolatrìa
astrologàre
astrologìa
astrològico
astròlogo
astrometrìa
astromètrico
astronàuta
astronàutica
astronàutico
astronàve
astronomìa
astronòmico
astrònomo
astruserìa
astrùso
astùccio
Astùrie
astutézza
astùto
astùzia
at
AT
ATA
atabàgico
Atanàsio
atarassìa
ataràssico
atassìa
atàssico
atàvico
atavìsmo
àtavo
ateìsmo
ateìsta
ateìstico
àtele
atelettasìa
atelier
atellàna
atemàtico
atemporàle
atemporalità
Atèna
Atène
atenèo
ateniése
àteo
atermàno
atèrmico
ateròma
ateroscleròsi
ateroscleròtico
atesìno
atetèsi
ATI
atimìa
atipicità
atìpico
Atlànta
atlànte
Atlànte
atlàntico
Atlàntide
atlantìsmo
atlèta
atlètica
atlètico
atm
atmosfèra
atmosfèrico
atòllo
atòmica
atomicità
atòmico
atomìsmo
atomìsta
atomìstico
atomizzàre
atomizzatóre
atomizzazióne
àtomo
atonàle
atonalità
atonìa
atonicità
atònico
àtono
atopìa
atòpico
atòssico
atout
ATP
atrabìle
atrazìna
atréplice
atrepsìa
atresìa
atriàle
atrichìa
àtrio
àtro
atróce
atrocità
atrofìa
atròfico
atrofizzàre
atropìna
àtropo
Àtropo
attaccàbile
attaccabottóni
attaccabrìghe
attaccamàni
attaccaménto
attaccànte
attaccapànni
attaccàre
attaccatìccio
attaccàto
attaccatùra
attaccatùtto
attaccavèsti
attacchinàggio
attacchinàre
attacchìno
attàcco
attaché
attagliàrsi
attanagliaménto
attanagliàre
attànte
attardàrsi
attecchiménto
attecchìre
attediàre
atteggiaménto
atteggiàre
attempàto
attendaménto
attendàrsi
attendènte
attèndere
attendìbile
attendibilità
attendìsmo
attendìsta
attenére
attentaménte
attentàre
attentàto
attentatóre
attènti
attènto
attenuaménto
attenuànte
attenuàre
attenuazióne
attenzióne
attergàre
attèrige
àttero
atterràggio
atterraménto
atterràre
atterriménto
atterrìre
atterrìto
attésa
attéso
attesoché
attestàbile
attestaménto
attestàre 1
attestàre 2
attestàto
attestatùra
attestazióne
Àttica
atticciàto
atticìsmo
atticìsta
atticizzàre
àttico 1
àttico 2
attiguità
attìguo
Àttila
attillàre
attillàto
attillatùra
àttimo
attinènte
attinènza
attìngere
attingitóio
attìnia
attinicità
attìnico
attìnide
attìnio
attinografìa
attinometrìa
attinòmetro
attinomicète
attinomicìna
attinomòrfo
attìnon
attinoterapìa
attiràre
attitudinàle
attitùdine 1
attitùdine 2
attivaménte
attivàre
attivàto
attivatóre
attivazióne
attivìsmo
attivìsta
attivìstico
attività
attivizzàre
attìvo
attizzaménto
attizzàre
attizzatóio
attizzatóre
àtto 1
àtto 2
atto-
attònito
attòrcere
attorcigliaménto
attorcigliàre
attorcigliatùra
attóre
attòreo
attorniàre
attórno
attortigliàre
attossicàre
attraccàggio
attraccàre
attràcco
attraènte
attrappìre
attràrre
attrattìva
attrattìvo
attràtto
attraversaménto
attraversàre
attravèrso
attrazióne
attrezzaménto
attrezzàre
attrezzatùra
attrezzerìa
attrezzìsta
attrezzìstica
attrezzìstico
attrézzo
attribuìbile
attribuìre
attributìvo
attribùto
attribuzióne
attrìce
attristàre
attristìre
attrìto 1
attrìto 2
attrizióne
attruppaménto
attruppàre
attuàbile
attuabilità
attuàle
attualìsmo
attualìstico
attualità
attualizzàre
attualizzazióne
attualménte
attuàre
attuariàle
attuàrio 1
attuàrio 2
attuatóre
attuazióne
attutìre
AU
au pair
AUC
aucùba
audàce
audaceménte
audàcia
audience
àudio
audiocassétta
audiofrequènza
audiogràmma
audioléso
audiolìbro
audiologìa
audiològico
audiòlogo
audiometrìa
audiomètrico
audiòmetro
audiopròtesi
audiovisìvo
àuditel
auditòrio
auditòrium
audizióne
àuge
augèllo
augìte
augnatùra
auguràbile
auguràle
auguràre
àugure
augùrio
auguróso
Augùsta
augustàle
augustèo
Augùsto
augùsto 1
augùsto 2
àula
àulico
aumentàbile
aumentàre
aumentazióne
aumentìsta
auménto
àura
auràto 1
auràto 2
Aurèlia
Aureliàno
Aurèlio
àureo
aurèola
aureomicìna
àurica
àurico
aurìcola
auricolàre
aurìfero
aurìga
aurignaciàno
Auròra
auròra
auroràle
auróso
auscultàre
auscultazióne
ausiliàre
ausiliària
ausiliàrio
ausiliatóre
ausìlio
AUSL
auspicàbile
auspicàle
auspicàre
àuspice
auspìcio
austenìte
austeraménte
austerità
austèro
Australàsia
austràle
Austràlia
australiàna
australiàno
australòide
australopitèco
Àustria
austriacànte
austrìaco
àustro
austro-
austroungàrico
Aut.min.
Aut.min.conc.
Aut.min.ric.
autarchìa 1
autarchìa 2
autàrchico 1
autàrchico 2
autaut
autèntica
autenticàbile
autenticaménte
autenticàre
autenticàto
autenticazióne
autenticità
autèntico
autentificàre
authority
autière
autìsmo
autìsta 1
autìsta 2
autìstico
àuto
auto- 1
auto- 2
autoabbronzànte
autoaccensióne
autoaccessòrio
autoaccùsa
autoadesìvo
autoaffermazióne
autoaffondaménto
autoaiùto
autoambulànza
autoanàlisi
autoapprendiménto
autoarticolàto
autoassòlversi
autobetonièra
autobiografìa
autobiogràfico
autobiografìsmo
autoblìnda
autoblindàto
autoblìndo
autoblindomitragliatrìce
autobómba
autobótte
autobrùco
àutobus
autocalùnnia
autocamionàle
autocampéggio
autocandidàrsi
autocàravan
autocarràto
autocàrro
autocatàlisi
autocefalìa
autocèfalo
autocelebratìvo
autocensùra
autocensuràrsi
autocentrànte
autocèntro
autocertificàre
autocertificàto
autocertificazióne
autocinèsi
autocinètico
autocingolàto
autocistèrna
autocitàrsi
autocitazióne
autoclàve
autocolónna
autocombustióne
autocommiseràrsi
autocommiserazióne
autocompiaciménto
autoconcessionàrio
autoconfiguràrsi
autoconfigurazióne
autoconservazióne
autocontròllo
autoconvìncersi
autoconvòglio
autocorìa
autocòro
autocorrelazióne
autocorrezióne
autocorrièra
autocosciènza
autòcrate
autocràtico
autocrazìa
autocrìtica
autocrìtico
autocròss
autòctono
autocùra
autodafé
autodecisióne
autodemolitóre
autodemolizióne
autodenùncia
autodenunciàrsi
autodeterminazióne
autodiàgnosi
autodidàtta
autodidàttico
autodifésa
autodìna
autodisciplìna
autodisseminazióne
autodistrùggersi
autodistruttìvo
autodistruzióne
autòdromo
autoeccitazióne
autoecologìa
autoeducazióne
autoemarginazióne
autoemotèca
autoemoterapìa
autoemotrasfusióne
autoerotìsmo
autoesaltazióne
autoesàme
autoesclùdersi
autoeseguìbile
autofattùra
autofecondazióne
autoferrotranviàrio
autoferrotranvière
autofertilizzànte
autofficìna
autofilettànte
autofilotranviàrio
autofinanziaménto
autofinanziàrsi
autofinanziàto
autofobìa
autofòcus
autofunzióne
autofurgóne
autogamìa
autogènesi
autògeno
autogestióne
autogestìre
autogestìto
autogìro
autogòl
autogovernàrsi
autogovèrno
autografàre
autografìa
autògrafo
autogrìll
autogrù
autoguidàto
autoimmùne
autoimmunità
autoimmunitàrio
autoimmunizzazióne
autoimpiànto
autoimpollinazióne
autoinduzióne
autoingànno
autoinnaffiatrìce
autoinnèsto
autoinseminazióne
autoinstallànte
autointossicazióne
autoinvitàrsi
autoipnòsi
autoironìa
autolatrìa
autolavàggio
autolesióne
autolesionìsmo
autolesionìsta
autolesionìstico
autolettìga
autolìnea
autoliquidazióne
autòlisi
autòlogo
autòma
automassàggio
automaticaménte
automaticità
automaticizzàre
automàtico
automatìsmo
automatizzàre
automatizzazióne
automazióne
automedicazióne
automercàto
automèzzo
automòbile
automobilìna
automobilìsmo
automobilìsta
automobilìstico
automodellìsmo
automontàto
automorfìsmo
automotóre
automotrìce
automunìto
automutilazióne
autonoleggiatóre
autonoléggio
autonomìa
autonomìsmo
autonomìsta
autonomìstico
autònomo
autopalpazióne
autoparchéggio
autopàrco
autopattùglia
autopiàno
autopilòta
autopìsta
autoplàstica
autoplàstico
autopómpa
autopòrto
autopropulsióne
autopsìa
autòptico
autopùbblica
autopulènte
autopùllman
autopunitìvo
autopunizióne
autoràdio
autoradiografìa
autoradùno
autóre
autoreattóre
autoreggènte
autoregolamentazióne
autoregolazióne
autorepàrto
autorespiratóre
autoréte
autorévole
autorevolézza
autorevolménte
autoribaltàbile
autoricàmbio
autoricaricàbile
autoriduzióne
autoriméssa
autoriparazióne
autorità
autoritàrio
autoritarìsmo
autoritatìvo
autoritràtto
autorizzàre
autorizzazióne
autosalóne
autoscàla
autoscàtto
autoscóntro
autoscuòla
autoservìzio
autosìlo
autosnodàto
autosoccórso
autosòma
autosospèndersi
autospazzatrìce
autospurgatóre
autossidazióne
autostàrter 1
autostàrter 2
autostazióne
autostìma
autostòp
autostoppìsta
autostràda
autostradàle
autosufficiènte
autosufficiènza
autosuggestionàbile
autosuggestionàrsi
autosuggestióne
autotassàrsi
autotassazióne
autotelàio
autotomìa
autotrainàto
autotrapiànto
autotrasformatóre
autotrasfusióne
autotrasportàre
autotrasportatóre
autotraspòrto
autotrèno
autotrofìa
autotrofìsmo
autòtrofo
autotutèla
autovaccìno
autovalóre
autovalutàre
autovalutazióne
autoveìcolo
Autovèlox
autovettóre
autovettùra
autunìte
autunnàle
autùnno
auxìna
auxologìa
AV
avallànte
avallàre
avàllo
avambécco
avambràccio
avampaése
avampòrto
avampósto
Avàna
avàna
avancàrica
avance
avancòrpo
avanguàrdia
avanguardìsmo
avanguardìsta
avannòtto
avanscopèrta
avanscòrta
avanspettàcolo
avànti
avantielènco
avantièri
avantrèno
avanvòmere
avanzaménto
avanzàre 1
avanzàre 2
avanzàta
avanzàto 1
avanzàto 2
avànzo
avarìa
avariàre
avariàto
avarìzia
avàro
avatàra
àve
avellàna
avellàno
avèllo
avemarìa
avéna
avènte càusa
avènte dirìtto
aventiniàno
avére 1
avére 2
avèrla
avernàle
Avèrno
Averroè
averroìsmo
averroìsta
AVES
avésti
avèstico
aviàrio
aviatóre
aviatòrio
aviazióne
avìcolo
avicoltóre
avicoltùra
avidità
àvido
avière
avifàuna
Avignòne
àvio
aviogètto
avioimbàrco
aviolanciàre
aviolàncio
aviolìnea
aviònica
avioradùno
avioràzzo
avioriméssa
aviosbàrco
aviotrasportàre
aviotraspòrto
aviotrùppa
AVIS
avitaminòsi
avìto
àvo
avocàdo
avocàre
avocazióne
avocétta
àvola
àvolo
avòrio
avrò
AVSI
avulsióne
avulsìvo
avùlso
avùto
avv.
avvalérsi
avvallaménto
avvallàrsi
avvallàto
avvallatùra
avvaloraménto
avvaloràre
avvampaménto
avvampàre
avvantaggiàre
avvedérsi
avvediménto
avvedutézza
avvedùto
avvelenaménto
avvelenàre
avvelenàto
avvelenatóre
avvenènte
avvenènza
avveniménto
avvenìre 1
avvenìre 2
avvenirìsmo
avvenirìsta
avvenirìstico
avventàre
avventatàggine
avventataménte
avventatézza
avventàto
avventìsmo
avventìsta
avventiziàto
avventìzio
avvènto
avventóre
avventùra
avventuràrsi
avventuràto
avventurièro
avventurìna
avventurìsmo
avventurìsta
avventurìstico
avventurosaménte
avventuróso
avveràbile
avveraménto
avveràre
avverbiàle
avverbialménte
avvèrbio
avversàre
avversàrio
avversatìvo
avversatóre
avversióne
avversità
avvèrso
avvertènza
avvertìbile
avvertiménto
avvertìre
avvertitaménte
avvertìto
avvezióne
avvezzàre
avvézzo
avviaménto
avviàre
avviàto
avviatóre
avviatùra
avvicendaménto
avvicendàre
avvicinàbile
avvicinaménto
avvicinàre
avvilènte
avviliménto
avvilìre
avvilìto
avviluppaménto
avviluppàre
avvinàre
avvinatóre
avvinazzàre
avvinazzàto
avvincènte
avvìncere
avvinghiàre
avvìo
avvisàglia
avvisàre
avvisatóre
avvìso
avvistaménto
avvistàre
avvitaménto
avvitàre
avvitàta
avvitàto
avvitatóre
avvitatùra
avviticchiaménto
avviticchiàre
avvivaménto
avvivàre
avvizziménto
avvizzìre
avvizzìto
avvocàta
avvocatésco
avvocatéssa
avvocàto
avvocatùra
avvolgènte
avvòlgere
avvolgìbile
avvolgiménto
avvolgitóre
avvoltóio
avvoltolàre
axolòtl
ayatollàh
àye-àye
ayurvédico
azalèa
azelàico
azeotropìa
azeotròpico
azeòtropo
Azerbaigiàn
azerbaigiàno
azèro
azerty
azìde
aziènda
aziendàle
aziendalìsmo
aziendalìsta
aziendalìstico
àzimut
azimutàle
azìna
azionàbile
azionaménto
azionàre
azionariàto
azionàrio
azióne
azionìsta
azo-
azobenzène
azocompósto
azòico 1
azòico 2
azoimìde
azoospermìa
azotàto
azotemìa
azotìdrico
azòto
azotùria
azteco
azulène
àzza
azzannàre
azzannàta
azzardàre
azzardàto
azzàrdo
azzardóso
azzeccagarbùgli
azzeccàre
azzeccàto
azzeraménto
azzeràre
azzeruòlo
àzzima
azzimàre
azzimàto
àzzimo
azzittìre
azzonaménto
azzoppaménto
azzoppàre
azzoppiménto
azzoppìre
Azzòrre
azzuffaménto
azzuffàrsi
azzurràggio
azzurraménto
azzurràre
azzurràto
azzurrìno
azzurrità
azzurrìte
azzùrro
azzurrógnolo