Non sei ancora registrato? REGISTRATI

Hai dimenticato la password?

Passato, presente, Garzanti.
Il futuro sempre a portata di mano.
Prova la nostra ricerca

Lemmario Italiano Inglese

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

-ménte
-ménto
M 2
M-
M.
M.C.D.
M.M.
M.O.
M.llo
M/N
MA
MAE
MAO
MAV
MB
MC
MCL
ME
MEC
MF
MFE
MHD
MHz
MI
MIB
MIB30
MIBTEL
MIF
MIUR
MKS
MLD
MM
MMS
MN
MO
MOC
MOL
MR
MS
MSF
MSI-DN
MST
MT
MW
Mab
Macedònia
Mach
Macàrio
Madagascàr
Maddalèna
Madrìd
Madèra
Magdebùrgo
Magellàno
Magg.
Magònza
Maiòrca
Malachìa
Malaysia
Maldìve (Isole)
Malàcca
Malésia
Mammòne
Mammóna
Manciùria
Manàgua
Manìla
Maomètto
Mar.
Maratóna
Marcantònio
Marchèsi (Isole)
Marciàno
Marcèlla
Marcèllo
Marc’Aurèlio
Mardochèo
Margherìta
Mariànna
Marsìglia
Martinìca
Martìno
Marziàle
Marìa
Marìna
Maròcco
Massimiliàno
Massènzio
Mattèo
Mattìa
Matusalèmme
Matìlde
Mauritània
Maurìzio
Mc
MeV
Mecenàte
Medèa
Medùsa
Mefistòfele
Megèra
Melantóne
Melanèsia
Melchisedèc
Melània
Menelào
Mentóne
Menàndro
Menìppo
Mercùrio
Mesopotàmia
Messalìna
Mg
Michèa
Michèle
Micène
Milzìade
Milàno
Milèto
Min.
Minotàuro
Minèrva
Minòrca
Minòsse
Mirànda
Mitridàte
Mo.
Molùcche
Moncenìsio
Mongòlia
Montecitòrio
Montecàrlo
Montenègro
Montècchi
Morfèo
Morgàna
Moràvia
Moscòvia
Mosè
Mozambìco
Mti
Mumbài
Mx
Màia
Màlaga
Màli
Màlta
Màmmolo
Mànica
Màntova
Màrco
Màrio
Màrshall, Isole
Màrta
Màrte
Màrzia
Màssimo
Mècca
Mègara
Mènfi
Mèno
Mèntore
Mèssico
Mìda
Mìlo
Mìnni
Mìsia
Mìtra
Mòloc
Mònaco
Mònica
Mósca
m 1
m 2
m.
m.c.d.
m.c.m.
m/s
mA
mV
mW
ma 1
ma 2
macadamizzàre
macadàm
macaóne
maccabèo
maccartìsmo
maccartìsta
maccarèllo
maccheronàta
maccheronèa
maccherònico
maccheróni
macchiaiòlo
macchiettatùra
macchiettàre
macchiettàto
macchiettìsta
macchiettìstico
macchinaménto
macchinatóre
macchinazióne
macchinosaménte
macchinosità
macchinàle
macchinàre
macchinàrio
macchinàta
macchinétta
macchinìna
macchinìsmo
macchinìsta
macchinóso
macchiolìna
macchiàre
macchiàto
macchiétta
macchióne
macché
macedònia
macedònico
macellatóre
macellazióne
macellerìa
macellàbile
macellàio
macellàre
macerabilità
maceratóio
maceratóre
macerazióne
maceràbile
maceràle
maceràre
maceràto
machete
machiavellerìa
machiavelliàno
machiavellìsmo
machiavellìsta
machiavèllico
machiavèllo
machmetro
macho
machìsmo
macilènto
macilènza
macinacaffè
macinacolóri
macinadosatóre
macinapépe
macinatrìce
macinatóio
macinatóre
macinatùra
macinazióne
macinàbile
macinàre
macinàta
macinàto
macinìno
macinìo
maciullaménto
maciullatrìce
maciullatùra
maciullàre
maclùra
macramè
macro-
macroanàlisi
macrobiòtica
macrobiòtico
macrocefalìa
macrochilìa
macrochirìa
macrocitósi
macroclìma
macrocristallìno
macrocèfalo
macrocìta
macrocòsmo
macrodattilìa
macrodistribuzióne
macrodontìa
macrodàttilo
macrodónte
macroeconomìa
macroeconòmico
macroestesìa
macroevoluzióne
macroflòra
macrofotografìa
macrofàuna
macrofìllo
macrofòssile
macrogamète
macroglobulìna
macroglossìa
macroglòssa
macroistruzióne
macrolinguàggio
macrolinguìstica
macrolìdico
macromelìa
macromolecolàre
macromolècola
macronutriènte
macronùcleo
macropodìa
macroprogrammazióne
macropsìa
macropètalo
macroscòpico
macrosociologìa
macrosociològico
macrosomìa
macrosporogènesi
macrosporàngio
macrospòra
macrostruttùra
macrosìsmo
macrò
macròfago
macròlide
macròpodo
macròttero
maculàre 1
maculàre 2
maculàto
maculóso
macàco
macào 1
macào 2
macèdone
macèllo
macèria
macìgno
macìste
macùmba
madamigèlla
madamàto
madapolàm
madaròsi
maddalèna
made in Italy
madière
madonnàro
madonnìna
madornalità
madornàle
madrecicàla
madreggiàre
madrelìngua
madreperlàceo
madreperlàto
madreporìte
madrepàtria
madrepèrla
madrepòrico
madresélva
madrevìte
madrigaleggiàre
madrigalésco
madrigalìsta
madrigalìstico
madrigàle
madrilèno
madrinàto
madràs
madrèpora
madrìna
madàma
madèra
madìsmo
madònna
madòqua
madóre
maestosità
maestràle
maestrànza
maestrìa
maestà
maestóso
mafiosità
mafióso
mag.
magagnàre
magagnàto
magatèllo
magazzinière
magazzinàggio
magazzìno
magdaleniàno
maggesàre
maggiocióndolo
maggiolàta
maggiolìno 1
maggiolìno 2
maggiorascàto
maggiorazióne
maggiordòmo
maggiorità
maggioritàrio
maggiorménte
maggioràna
maggiorànte
maggiorànza
maggioràre
maggioràsco
maggioràta
maggioràto
maggiorènne
maggiorènte
maggiàtico
maggióre
maggéngo
maggése
magicaménte
magistralménte
magistratùra
magistràle
magistràto
magistèro
magiàro
magióne
maglierìa
maglierìsta
maglifìcio
magliàio
magliàro
magliétta
magliétto
magliòlo
maglióne
maglìna
maglìsta
magmatìsmo
magmàtico
magnanimità
magnanìna
magnaróne
magnatìzio
magnesìaco
magnesìfero
magnesìte
magneticaménte
magnetizzabilità
magnetizzatóre
magnetizzazióne
magnetizzàbile
magnetizzàre
magnetochìmica
magnetoelasticità
magnetoelèttrico
magnetofluidodinàmica
magnetoidrodinàmica
magnetolettóre
magnetolettùra
magnetomeccànico
magnetometrìa
magnetomotóre
magnetopàusa
magnetoresistènza
magnetoresistóre
magnetosfèra
magnetostrittìvo
magnetostrizióne
magnetostàtica
magnetoterapìa
magnetoteràpico
magnetoòttica
magnetoòttico
magnetìsmo
magnetìte
magnetòfono
magnetògrafo
magnetòmetro
magnetóne
magnificaménte
magnificazióne
magnificentìssimo
magnificàre
magnificènza
magniloquènte
magniloquènza
magnitùdine
magnitùdo
magnàccia
magnàlio
magnànimo
magnàno
magnàre
magnàte
magnèsia
magnèsio
magnète
magnètico
magnìficat
magnìfico
magnòlia
magraménte
magrebìno
magrézza
magróne
magàgna
magàri
magènta
magìa
magìsmo
magóna
magóne
mah
maharajah
maharani
mahatma
mahdi
mahdìsmo
mahdìsta
maialàta
maialésco
maidìsmo
maiestàtico
mail
mailing
mailing list
maiolicàio
maiolicàre
maiolicàto
maionése
maiuscolétto
maizèna
maiàla
maiàle
maièutica
maièutico
maiòlica
maiùscola
maiùscolo
majorette
makò
malaccortaménte
malaccortézza
malaccètto
malaccòrto
malachìte
malacologìa
malacolìte
malacològico
malacreànza
malacìa
malaffàre
malaféde
malafémmina
malagevolménte
malagevolézza
malagiàto
malagràzia
malagévole
malalìngua
malamute
malaménte
malandrinàta
malandrinésco
malandrìno
malandàto
malaparàta
malaparòla
malapéna
malariologìa
malarioterapìa
malasanità
malassorbiménto
malassàre
malasòrte
malattìa
malatìccio
malaugurataménte
malauguràto
malaugùrio
malavitóso
malavvedùto
malavventuràto
malavvisàto
malavvézzo
malavìta
malavòglia
malaysiàno
malbiànco
malcadùco
malcapitàto
malcelàto
malcollocàto
malconsigliàto
malcontènto
malcopèrto
malcorrispósto
malcostùme
malcreàto
malcàuto
malcèrto
malcóncio
maldicènte
maldicènza
maldispósto
maldèstro
maledettaménte
maledizióne
maleducazióne
maleducàto
maledétto
maledìre
malefàtta
malefìcio
maleodorànte
maleolènte
malevolènza
maleàto
malfamàto
malfattóre
malfidàto
malfidènte
malfondàto
malformazióne
malformàto
malfrancése
malfunzionaménto
malfàre
malfàtto
malférmo
malfìdo
malgiudicàre
malgovèrno
malgradìto
malgràdo
malgàrbo
malgàro
malgàscio
malignaménte
malignità
malignàre
malinconicaménte
malinconióso
malinconìa
malincuòre
malincònico
malinformàto
malintenzionàto
malintéso
maliziosaménte
maliziosità
malizióso
maliàno
maliàrda
maliàrdo
malióso
malleabilità
malleolàre
mallevadorìa
mallevadóre
mallevatóre
malleàbile
mallèolo
mallòppo
malmaritàta
malmenàre
malmeritàre
malmignàtta
malmostóso
malmésso
malnutrizióne
malnutrìto
malnàto
malnòto
malocclusióne
malonáto
malpagàto
malparlànte
malpartìto
malpensànte
malposizióne
malpreparàto
malpròprio
malpélo
malridótto
malriuscìto
malservìto
malsicùro
malsoddisfàtto
malsofferènte
malsàno
maltagliàti
maltatóre 1
maltatóre 2
maltenùto
malterìa
malthusianìsmo
malthusiàno
maltollerànte
maltrattaménto
maltrattàre
maltusiàno
maltàggio
maltàsi
maltèmpo
maltése
maltìnto
maltòlo
maltòlto
maltòsio
malumóre
malunióne
malvaccióne
malvagiaménte
malvagità
malvaròsa
malvasìa
malversatóre
malversazióne
malversàre
malvestìto
malvissùto
malvivènte
malvivènza
malvolentièri
malvolére 1
malvolére 2
malvàceo
malvàgio
malvézzo
malvìsto
malvóne
malàcca
malàndra
malànimo
malànno
malàre
malària
malàrico
malàto
malèdico
malèfico
malèico
malèrba
malèssere
malèstro
malèvolo
malése
malìa
malìgno
malìzia
malòcchio
malònico
malóra
malóre
malùccio
mamelùcco
mamertìno
mammalogìa
mammalògico
mammalùcco
mammamìa
mammasantìssima
mammellonàre
mammellonàto
mammellàre
mammellóne
mammelùcco
mammillàre
mammografìa
mammogràfico
mammàna
mammàrio
mammèlla
mammìfero
mammìsmo
mammóna
mammóne
mammùt
manachìno
management
manager
managerialità
manageriàle
manaiuòla
mancaménto
manche
manchette
manchevolménte
manchevolézza
manchévole
mancinèlla
mancinìsmo
mancipazióne
manciàta
manciù
mancorrènte
mancànte
mancànza
mancàre
mancàto
mancése
mancétta
mancìna
mancìno
mandamentàle
mandaménto
mandarinàto
mandarinétto
mandarinìsmo
mandaràncio
mandarìno 1
mandarìno 2
mandatàrio
mandibolàre
mandirìtto
mandolinàta
mandolinìsta
mandolìno
mandorlièro
mandorlàto
mandorléto
mandratùra
mandrinatùra
mandrinàggio
mandrinàre
mandriàle
mandriàno
mandràgola
mandrìllo
mandrìno
mandrìtta
mandrìtto
manducàre
mandànte
mandàre
mandàta
mandàto
mandèlico
mandìbola
mandìngo
mandòla
maneggevolézza
maneggiabilità
maneggiaménto
maneggiatóre
maneggiàbile
maneggiàre
maneggióne
maneggévole
maneggìo 2
manfanìle
manfrìna
manfòrte
manganatóre
manganatùra
manganellàre
manganellàta
manganesìfero
manganàre
manganàto
manganèlla
manganèllo
manganése
manganìna
manganìte
manganóso
mangeréccio
mangerìa
mangiabambìni
mangiacassétte
mangiacristiàni
mangiacàrte
mangiadìschi
mangiafùmo
mangiamòccoli
mangianàstri
mangiapolènta
mangiaprèti
mangiapàne
mangiarìno
mangiasòldi
mangiatóia
mangiatóre
mangiatùtto
mangiauòmini
mangiavènto
mangiaùfo
mangiucchiàre
mangiàbile
mangiàre 1
mangiàre 2
mangiàta
mangióne
mangostàno
mangròvia
mangànico
mangìme
mangósta
mangùsta
maniacàle
manicarétto
manicheìsmo
manichèo
manichétta
manichétto
manichìno 1
manichìno 2
manicomizzàre
manicomiàle
manicàio
manicòmio
manicòtto
manicùre
manieràto
manierìsmo
manierìsta
manierìstico
manieróso
manifatturière
manifatturièro
manifattóre
manifattùra
manifestazióne
manifestàre
manifestìno
manifèsto 1
manifèsto 2
manigliàme
maniglióne
manigóldo
manilùvio
manipolatóre
manipolazióne
manipolàre 1
manipolàre 2
maniscàlco
manitù
manièra
manièro
maniòca
mannarìno
mannequin
mannitòlo
mannàggia
mannàia
mannàro
mannèllo
mannéto
mannìte
mannòsio
manodòpera
manomissióne
manomésso
manométtere
manomòrta
manonéra
manoscrìtto
manovalànza
manovellìsmo
manovrabilità
manovratóre
manovrièro
manovràbile
manovràre
manovràto
manovàle
manovèlla
manrovèscio
manrìtta
mansardàto
mansionàrio 1
mansionàrio 2
mansióne
mansuefàre
mansuetùdine
mansuèto
mansàlva
mansàrda
mantecàre
mantecàto
mantellàta 1
mantellàta 2
mantellàto
mantellétta
mantellìna
manteniménto
mantenére
mantenùta
mantenùto
manticìsta
mantovàna
mantovàno
mantèlla
mantèllo
mantìglia
mantìssa
manualità
manualizzàre
manualménte
manualìsta
manualìstica
manualìstico
manufàtto
manutentìvo
manutentóre
manutenzióne
manutèngolo
manutèrgio
manuàle 1
manuàle 2
manzoniàno
manàta
manàto
manéggio 1
manésco
manétta
manìa
manìaco
manìaco-depressìvo
manìglia
manìla
manìna
manìpolo
manìsmo
manìstico
manìzza
manòmetro
manòpola
manòvra
manùbrio
maomettàno
maomettìsmo
maoìsmo
maoìsta
maoìstico
mappamóndo
mappatùra
mappàggio
mappàre
mappàzza
maquillage
maquis
mar.
marabù
marabùt
maraca
marachèlla
maragià
maramàldo
maramào
maramèo
marangóne 1
marangóne 2
maraschìno
maratonèta
maratonìna
maratóna
maravìglia
marcaménto
marcantònio
marcapiàno
marcapèzzi
marcapùnto
marcasìte
marcatèmpo
marcatóre
marcatùra
marcescènte
marcescènza
marcescìbile
march
marchesàto
marchesìna
marchesìno
marchettàra
marchettàro
marchiatóre
marchiatùra
marchigiàno
marchingégno
marchionàle
marchiàno
marchiàre
marchésa
marchése
marchétta
marcialónga
marciapiède
marciatóre
marcitóio
marciàre
marciùme
marcofilìa
marconigrafàre
marconiterapìa
marconìsta
marcorèlla
marcusiàno
marcànzia
marcàre
marcàto
marcìre
marcìta
mareggiàre
mareggiàta
maremmàno
maremòto
mareogràmma
maresciàlla
maresciàllo
marezzatùra
marezzàre
marezzàto
mareògrafo
mareòmetro
margarìna
margarìte
margheritìna
margherìta
marginalità
marginalizzàre
marginalìsmo
marginatóre
marginatùra
marginàle
marginàre
margottàre
margraviàto
margràvio
marguài
margòtta
maricoltóre
maricoltùra
marijuana
marinarésca
marinarésco
marinarétto
marinatùra
marine
marinerìa
marinàio
marinàra
marinàre
marinàro
marinàta
marinàto
marinìsmo
marinìsta
marinìstico
mariolerìa
mariologìa
marionettìsta
marionettìstico
marionétta
maritalménte
maritàbile
maritàle
maritàre
maritàto
maritòzzo
mariuòlo
mariàno
mariòlo
mariòlogo
marker
market
marketing
marmellàta
marmettìsta
marmittóne
marmorizzatùra
marmorizzàre
marmorizzàto
marmorària
marmàglia
marmétta
marmìfero
marmìsta
marmìtta
marmòcchio
marmòreo
marmòtta
marmósa
marnatùra
marnàre
marnóso
marocchinatùra
marocchinerìa
marocchinàre
marocchìno 1
marocchìno 2
maronìta
marpióne
marquisette
marron glacé
marronàta
marràna
marràncio
marràno
marróne 1
marróne 2
marrùbio
marrùca
marsalàre
marsc
marsigliése
marsovìno
marsupializzazióne
marsupiàle
marsàla
marsìna
marsùpio
mart.
martagóne
martedì
martellaménto
martellatóre
martellatùra
martellinatóre
martellinatùra
martellinàre
martelliàno
martellànte
martellàre
martellàta
martellàto
martellétto
martellìna
martellìo
martellìsta
martensìte
martensìtico
martingàla
martinèlla
martinétto
martinìcca
martirizzaménto
martirizzatóre
martirizzàre
martirizzàto
martirològio
martoriaménto
martoriàre
martoriàto
martèllo
martìn pescatóre
martìrio
marxiàno
marxìsmo
marxìsmo-leninìsmo
marxìsta
marxìsta-leninìsta
marxìstico
marzaiòla
marzaiòlo
marzapàne
marzialità
marziàle
marziàno
marzolìno
maràsca
maràsco
maràsma
maràsso
maràtto
marèa
maréggio
marémma
maréngo
marétta
marézzo
marìmba
marìna 1
marìna 2
marìno
marìto
marìttimo
marò
maròcca
maróso
mas
mascalcìa
mascalzonàta
mascalzóne
mascarpóne
mascellàre
mascheraménto
mascheratùra
mascheràre
mascheràta
mascheràto
mascherìna
mascheróne
maschiatrìce
maschiatóre
maschiatùra
maschiettatùra
maschiettàre
maschilità
maschilìsmo
maschilìsta
maschilìstico
maschiàccio
maschiàre
maschiétta
maschiétto 1
maschiétto 2
maschìle
mascolinità
mascolinizzazióne
mascolinizzàre
mascolìno
mascon
mascotte
mascàra
mascèlla
mascóne
masnadière
masnàda
masochìsmo
masochìsta
masochìstico
masonìte
masorèta
masorètico
masque
mass media
massacratóre
massacrànte
massacràre
massaggiagengìve
massaggiatrìce
massaggiatóre
massaggiàre
massellatùra
massellàre
masserìa
masserìzie
massetère
massicciàre
massicciàta
massificazióne
massificàre
massificàto
massimalìsmo
massimalìsta
massimalìstico
massimaménte
massimizzazióne
massimizzàre
massimàle
massimàre
massimàrio
massimìnimo
massmediàtico
massofisioterapìa
massonerìa
massoterapìa
massoterapìsta
massàcro
massàggio
massàia
massàio
massèllo
masséto
massìccio
massìvo
massònico
massòra
massóne
mastalgìa
mastectomìa
master
masterizzatóre
masterizzazióne
masterizzàre
masticatòrio
masticatóio
masticatóre
masticatùra
masticazióne
masticàbile
masticàre
masticàto
mastocìta
mastodinìa
mastodòntico
mastodónte
mastoidectomìa
mastoidèo
mastoidìte
mastopatìa
mastrìno
masturbatòrio
masturbazióne
masturbàre
mastèllo
mastìno
mastìte
mastòide
masòra
masùrio
masùt
matador
matafióne
matassatóre
matassatùra
matelassé
matematicaménte
matematizzàre
matemàtica
matemàtico
materassàio
materassìno
materialità
materializzazióne
materializzàre
materialménte
materialìsmo
materialìsta
materialìstico
materialóne
materiàle
maternità
materàno
materàsso
materìsmo
materòzza
materòzzolo
matinée
matriarcàle
matriarcàto
matriciàle
matricolàre
matricolàto
matricàle
matricìda
matricìdio
matricìna
matrilinearità
matrilineàre
matrilocalità
matrilocàle
matrilìneo
matrimonialìsta
matrimoniàbile
matrimoniàle
matrimònio
matrizzàre
matriàrca
matriòsca
matronàle
matronèo
matronìmico
matràccio
matrìce
matrìcola
matrìgna
matròna
mattacchióne
mattarèllo
mattatóio
mattatóre
matterèllo
mattinièro
mattinàle
mattinàta
mattonatùra
mattonifìcio
mattonièra
mattonàia
mattonàio
mattonàre
mattonàta
mattonàto
mattonèlla
mattonétto
mattutìno
mattàna
mattànza
mattàre
mattàta
mattìna
mattìno
mattòide
mattóne
maturazióne
maturità
maturàndo
maturàre
maturàto
matusalèmme
matàssa
matèria
matèrico
matèrno
matètico
matìta
matùro
matùsa
mauritàno
maurìno
mausolèo
mauve
mauveìna
max.
maxi-
maxicappòtto
maxigónna
maxillofacciàle
maxillolabiàle
maximìn
maximùlta
maxiprocèsso
maxischèrmo
maxitamponaménto
maxwell
mazdeìsmo
mazdàico
mazzacavàllo
mazzacòppia
mazzafiónda
mazzapìcchio
mazzerànga
mazzinianìsmo
mazziniàno
mazzière 1
mazzière 2
mazzolàre
mazzolàta
mazzuòla
mazzuòlo
mazzàta
mazzétta 1
mazzétta 2
mazzétto
mazzòcchio
mazzòla
mazzòlo
mazùrca
mazùt
maèstra
maèstro
maìdico
maître
maîtresse
maòri
maóna
mb
mc
meccanicaménte
meccanicità
meccanicìsmo
meccanicìsta
meccanicìstico
meccanizzazióne
meccanizzàre
meccanizzàto
meccanocettóre
meccanografìa
meccanogràfico
meccanorecettóre
meccanoterapìa
meccanìsmo
meccànica
meccànico
mecenatìsmo
mecenàte
mechitarìsta
meconìna
mecònio
medaglière
medagliétta
medaglióne
medaglìsta
medaglìstica
media 2
mediaménte
medianicità
medianità
medianìsmo
mediastìnico
mediastìno
mediatrìce
mediatèca
mediatóre
mediazióne
medicalizzazióne
medicalizzàre
medicamentóso
medicaménto
medicazióne
medichéssa
medicinàle
medicàbile
medicàle
medicàre
medicàstro
medicàto
medicìna
medicóne
medieuropèo
medievalìsmo
medievalìsta
medievalìstica
medievalìstico
medievàle
medievìsta
mediocreménte
mediocrità
mediocrédito
medioevàle
mediolatìno
medioleggèro
mediologìa
mediològico
mediomàssimo
mediopalatàle
mediorientàle
medioèvo
meditabóndo
meditataménte
meditatìvo
meditazióne
mediterraneità
mediterràneo
meditàre
meditàto
medium 2
mediàle 1
mediàle 2
mediàna
mediànico
mediàno
mediànte
mediàre
mediàtico
mediàto
mediòcre
mediòlogo
medàglia
medésimo
medìceo
medùsa
mefistofèlico
mefìte
mefìtico
mega-
megabit
megabyte
megacalorìa
megacardìa
megacariocìto
megaconcèrto
megacèfalo
megacìclo
megacòlon
megadirettóre
megadòse
megaflops
megafàrad
megagalàttico
megahertz
megalo-
megaloblàsto
megalocardìa
megalocefalìa
megalocèfalo
megalomanìa
megalìte
megalìtico
megalòmane
megalòpoli
megaohm
megaschérmo
megaspòra
megatèrio
megatèrmo
megavòlt
megàfono
megàrico
megàttera
megèra
meharìsta
meiòsi
meiòtico
melagràna
melagràno
melam(m)ìna
melammìnico
melampìro
melan-
melancolìa
melanesiàno
melano-
melanocìto
melanodermìa
melanogènesi
melanosòma
melanosòtico
melanterìte
melanzàna
melanìna
melanìsmo
melanìte
melanòforo
melanòide
melanòma
melanòsi
melanùria
melarància
melaràncio
melatonìna
melchìta
melensàggine
meleàgride
melilìte
melilòto
melinìte
melismàtico
melitènse
melitòsio
mellificazióne
mellificàre
mellifluaménte
mellifluità
mellitàto
mellìfero
mellìfluo
mellìte
mellìtico
mellìvora
melmosità
melmóso
melodióso
melodrammaticaménte
melodrammàtico
melodràmma
melodìa
melodìsta
melogràno
melolónta
melomanìa
melopèa
melàfiro
melàngola
melàngolo
melànico
melàrio
melàssa
melàta
melàto
melènso
meléto
melìfaga
melìna
melìsma
melìssa
melòdica
melòdico
melòlogo
melòmane
melóne
membranifórme
membranàceo
membranòfono
membranóso
membratùra
membràna
memo
memorialìsta
memorialìstica
memorialìstico
memorizzazióne
memorizzàre
memoriàle
memoràbile
memoràndo
memoràndum
memènto
memètica
memètico
memòria
menabrìda
menabò
menadióne
menadìto
menagràmo
mendacità
mendeliàno
mendelèvio
mendelìsmo
mendicità
mendicànte
mendicàre
mendàce
mendàcia
mendàcio
mendìco
menefreghìsmo
menefreghìsta
meneghìno
menestrèllo
meningiòma
meningocèle
meningocòccico
meningocòcco
meningoencefalìte
meningoencefalìtico
meningèo
meningìte
meniàno
menomazióne
menomàre
menomàto
menopàusa
menorragìa
menorrèa
menscevìco
menscevìsmo
mensilità
mensilménte
mensolóne
mensuralìsmo
mensuràle
mensìle
mentalità
mentalménte
mentalìsmo
mentecàtto
mentitóre
mentolàto
mentonièra
mentàle 1
mentàle 2
mentàno
mentàstro
mentène
mentìna
mentìre
mentìto
mentòlo
mentóne
mentùccia
menu
menzionàre
menzionàto
menzióne
menzognèro
menzógna
menàide
menàrca
menàre
menàta
menìnge
menìsco
meprobamàto
mer.
meraménte
meravigliàre
meravigliàto
meraviglióso
meravìglia
merbromìna
merc.
mercanteggiaménto
mercanteggiàbile
mercanteggiàre
mercantilìsmo
mercantilìsta
mercantilìstico
mercantésco
mercantìle
mercanzìa
mercaptoetanòlo
mercaptàle
mercaptàno
mercaptòlo
mercatìno
mercatùra
mercenarìsmo
mercenàrio
merceologìa
merceològico
mercerizzazióne
mercerizzàre
mercerizzàto
mercerìa
merchandising
mercificazióne
mercificàre
mercimònio
merciàio
mercoledì
mercurialìsmo
mercuriazióne
mercuriàle 1
mercuriàle 2
mercuriàno
mercurocròmo
mercuróso
mercànte
mercàto
mercé
mercéde
mercùrico
mercùrio
merdàio
merdóso
merendìna
meretrìce
meretrìcio
meridionalizzàre
meridionalìsmo
meridionalìsta
meridionalìstico
meridionàle
meridiàna
meridiàno
meridióne
meriggiàre
meringàto
meristemàtico
meristèma
meritataménte
meritocrazìa
meritocràtico
meritàre
meritàto
meritévole
meritòrio
merlatùra
merlettatùra
merlettàia
merlettàre
merlot
merluzzétto
merlàngo
merlàno
merlàre
merlàto
merlétto
merlìno
merlòtto
merlùzzo
meroblàstico
meroedrìa
meromiosìna
merovìngico
merènda
merìggio
merìnga
merìno
meròcrino
mes(o)-
mesa
mescalìna
meschinerìa
meschìno
mescitóre
mescolaménto
mescolatóre
mescolatùra
mescolàbile
mescolànza
mescolàre
mescolàta
mescolìo
mescàl
mesencefàlico
mesencèfalo
mesenterìte
mesentère
mesentèrico
mesentèrio
mesitilène
mesitìle
mesmerizzàre
mesmerìsmo
mesmèrico
mesoblàsto
mesocàrpo
mesocèfalo
mesocòlon
mesodèrma
mesofàse
mesofìllo
mesoglèa
mesogàstrio
mesolìtico
mesomerìa
mesomòrfo
mesonèfro
mesopotàmico
mesosfèra
mesoterapìa
mesotoràce
mesotróne
mesotèlio
mesotèrmo
mesotòrio
mesozòico
messaggerìa
messaggiàre
messaggèro
messaggìno
messaggìstica
messalìna
messianìsmo
messicàno
messidòro
messinscèna
messinése
messiànico
messàggio
messàle
messère
messìa
mestatóre
mestichìno
mesticàre
mestierànte
mestière
mestolièra
mestolàme
mestolàta
mestolóne
mestruazióne
mestruàle
mestruàre
mestàre
mestìzia
mestóne
mesàta
mesènchima
mesétto
mesòfita
mesòmero
mesònico
mesóne
meta-
metabisolfìto
metabiòsi
metabolizzàre
metabolìsmo
metabolìta
metabòlico
metacarpàle
metacrilàto
metacromàtico
metacrìlico
metacàrpo
metacèntrico
metacèntro
metadàto
metadìnamo
metadóne
metaemoglobìna
metafonèsi
metafonètico
metafonìa
metaforeggiàre
metaforizzàre
metafosfòrico
metafàse
metafìsica
metafìsico
metafòrico
metagalàssia
metagenètico
metageometrìa
metagiurìdico
metagènesi
metaldèide
metalinguìstica
metalinguìstico
metallizzazióne
metallizzàre
metallizzàto
metallocromìa
metalloenzìma
metallografìa
metallogràfico
metallogènesi
metallogènico
metalloporfirìna
metalloproteìna
metallorgànico
metalloscòpio
metalloterapìa
metallurgìa
metallurgìsta
metallàro
metallìfero
metallìna
metallìno
metallògrafo
metallòide
metallùrgico
metalmeccànico
metalìngua
metamerìa
metamfetamìna
metamorfosàre
metamorfìsmo
metamotóre
metamèrico
metamòrfico
metamòrfosi
metanefrìna
metanfetamìna
metanizzazióne
metanizzàre
metanièra
metanièro
metanodótto
metanàle
metanèfro
metanìfero
metanòlo
metanòmetro
metaplasìa
metaplàsma
metaplàsmo
metaplàstico
metaproteìna
metapsìchica
metapsìchico
metasomatìsmo
metastasiàno
metastatizzàre
metastàbile
metastàtico
metastòrico
metatarsàle
metatitànico
metatoràce
metatàrso
metatètico
metaxilène
metazòo
metemoglobìna
metempsicòsi
metempìrico
metencèfalo
meteoecologìa
meteorologìa
meteorològico
meteoropatìa
meteoropàtico
meteorìsmo
meteorìte
meteorìtico
meteorògrafo
meteoròide
meteoròlogo
meteòrico 1
meteòrico 2
meticciaménto
meticolosità
meticolosàggine
meticolóso
metilammìna
metilaràncio
metilpropàno
metilàle
metilàre
metilàto
metilène
metionìna
metodicità
metodizzàre
metodologìa
metodològico
metodìsmo
metodìsta 1
metodìsta 2
metodìstico
metodòlogo
metonìmia
metonìmico
metossietanòlo
metossìlico
metratùra
metricaménte
metricologìa
metrologìa
metrològico
metronòtte
metropatìa
metropolitàna
metropolitàno
metropolìta
metrorragìa
metroscopìa
metrotranvìa
metràggio
metrìte
metròlogo
metrònomo
metròpoli
mettibócca
mettifòglio
mettimàle
mettitùtto
metà
metàbasi
metàbole
metàfora
metàllico
metàllo
metàmero
metàno
metàstasi
metàtesi
metèora
metèssi
metìccio
metìle
metìlico
metòdica
metòdico
metòlo
meublé
mezzacalzétta
mezzacartùccia
mezzacòsta
mezzadrìa
mezzadrìle
mezzalàna
mezzalùna
mezzamànica
mezzanèlla
mezzanìno
mezzanòtte
mezzapùnta
mezzarìa
mezzaséga
mezzatàcca
mezzatéla
mezzatìnta
mezzavéla
mezzerìa
mezzobùsto
mezzocontràlto
mezzocérchio
mezzodì
mezzofondìsta
mezzofóndo
mezzogiórno
mezzolìtro
mezzomarinàio
mezzopùnto
mezzoservìzio
mezzosopràno
mezzosàngue
mezzotóndo
mezzàdro
mezzàla
mezzàna
mezzàno
mezzèna
mezzìna
mezzóra
mezzùccio
mezzùle
mezz’àsta
meàndro
meàto
mf
mg
mho
mi 1
mi 2
mi 3
miagolaménto
miagolàre
miagolàta
miagolìo
mialgìa
miasmàtico
miastenìa
miastènico
miatonìa
miatrofìa
micanìte
micaschìsto
micenèo
micetologìa
micetòma
michelangiolésco
michelàccio
michétta
micidiàle
mico-
micobattèrio
micologìa
micològico
micoplàsma
micorrìza
micotossìna
micragnóso
micro-
microambiènte
microampere
microamperòmetro
microanalìtico
microanatomìa
microanàlisi
microbicìda
microbilància
microbiologìa
microbiològico
microbiòlogo
microcalcolatóre
microcefalìa
microcefàlico
microchip
microchirurgìa
microchìmica
microcircùito
microcitemìa
microclimatologìa
microclìma
microclìno
microcomponènte
microcomputer
microconflittualità
microcriminalità
microcristallìno
microcrédito
microcurie
microcàmera
microcèbo
microcèfalo
microcìta
microcìto
microcòcco
microcòsmico
microcòsmo
microdelinquènza
microdermoabrasióne
microdissezióne
microeconomìa
microeconòmico
microelaboratóre
microeleménto
microelettrònica
microelettrònico
microevoluzióne
microfiche
microfilmàre
microfiltràto
microfisiologìa
microflòra
microfondaménti
microfonàre
microfonìsta
microfotografìa
microfotogràfico
microftalmìa
microfàrad
microfàuna
microfìbra
microfìlm
microfònico
microfòssile
microgamète
microglìa
microgràmmo
microieràce
microiniezióne
microinterruttóre
microistruzióne
microlettóre
microlinguìstica
microlìngua
microlìtro
micrològico
micromeccànica
micromelìa
micrometeorologìa
micrometeorìte
micrometrìa
micromillìmetro
micromotóre
micromètrico
micromètro 2
micronesiàno
micronizzàre
micronutriènte
microorganìsmo
micropaleontologìa
micropipétta
microprocessóre
microprogrammazióne
microprogràmma
microprìsma
micropsìa
micropólveri
microregistratóre
microrganìsmo
microriproduttóre
microriproduzióne
microsaldatùra
microschèda
microscopìa
microscopìsta
microscòpico
microscòpio
microsecóndo
microsismògrafo
microsociologìa
microsociòlogo
microsporàngio
microspìa
microspòra
microstruttùra
microstòria
microsìsma
microsólco
microsónda
microtelèfono
microtomìa
microtèrmo
microtòno
microtùbulo
microvìllo
microvòlt
microónda
micràgna
micrìte
micròbico
micròbio
micròfago
micròfono
micròmetro 1
micròpilo
micròtomo
micàceo
micèlio
micèlla
micète 1
micète 2
micìno
micòlogo
micòsi
micòtico
midinette
midollàre
midollóso
midriàtico
midrìasi
midólla
midóllo
miel(o)-
mielencèfalo
mieloblàsto
mielocìto
mielografìa
mielosità
mielàta
mielàto
mielìna
mielìnico
mielìte
mielòide
mielòma
mielòsi
mielóso
mietiléga
mietitrébbia
mietitrìce
mietitóre
mietitùra
miglialsóle
migliarìno 1
migliarìno 2
miglioraménto
miglioratìvo
miglioratóre
miglioràbile
miglioràndo
miglioràre
migliorìa
migliorìsmo
migliàccio
migliàio
miglióre
migmatizzazióne
migmatìte
mignattàio
mignattìno
mignon
mignonnette
mignàtta
mignòtta
migratòrio
migratóre
migrazióne
migrànte
migràre
migàle
milanése
milanìsta
miliardàrio
miliardèsimo
milieu
milionàrio
milionèsimo
militarizzazióne
militarizzàre
militarménte
militarésco
militarìsmo
militarìsta
militarìstico
militesènte
militànte
militànza
militàre 1
militàre 2
miliziàno
miliàrdo
miliàre 1
miliàre 2
milióne
millantatóre
millanterìa
millantàre
millantàto
millecinquecènto
millefióri
millefòglie
millefòglio
millenarìsmo
millenarìsta
millenarìstico
millenàrio
millepièdi
millerìghe
millerìte
millesimàto
milleùsi
milli-
milliampere
millibàr
milligràmmo
millimetràre
millimetràto
millimètrico
millimìcron
millisecóndo
millivòlt
millànta
millènne
millènnio
millèsimo
millìlitro
millìmetro
miloioidéo
milonìte
milord
milìzia
milòrdo
mimesìa
mimetizzazióne
mimetizzàre
mimetìsmo
mimetìte
mimeògrafo
mimicaménte
mimodràmma
mimàre
mimèsi
mimètica
mimètico
mimògrafo
mimósa
min.
minacciosaménte
minacciàre
minaccióso
minaréto
minatòrio
minatóre
minchionatùra
minchionerìa
minchionàggine
minchionàre
minchiàta
minchióne
mineralizzatóre
mineralizzazióne
mineralizzàre
mineralogìa
mineralogìsta
mineralìsta
mineralògico
mineralòide
minerogènesi
mineràle
mineràrio
minestrìna
minestróne
mingherlìno
mini-
miniallòggio
miniaturizzazióne
miniaturizzàre
miniaturizzàto
miniaturìsta
miniaturìstico
miniatóre
miniatùra
minibàr
minicalcolatóre
minidìsco
minielaboratóre
minigòlf
minigònna
minimalìsmo
minimalìsta
minimalìstico
minimaménte
minimercàto
minimizzazióne
minimizzàre
minimàle
minimàre
minimàssimo
minimósca
mininvasìvo
minirifórma
ministeriàle
ministrànte
ministèro
minisèrie
minisìto
miniàbito
miniàre
miniàto
minièra
minorascàto
minorazióne
minorità
minoritàrio
minorànte
minorànza
minoràsco
minoràto
minorènne
minorìle
minorìta
minorìtico
minusvalènza
minusvalóre
minutaménte
minuterìa
minutàggio
minutàglia
minutàme
minutànte 1
minutànte 2
minutàre
minutènza
minutézza
minuziosaménte
minuziosità
minuziosàggine
minuzióso
minuèndo
minuétto
minzióne
minàccia
minàre
minàto
minèrva
minèstra
minìmetro
minìstra
minìstro
minòico
minóre
minùgia
minùscola
minùscolo
minùta
minùto 1
minùto 2
minùzia
minùzzolo
miocardiopatìa
miocardìte
mioclonìa
mioclòno
miocàrdico
miocàrdio
miocène
miocènico
miofibrillàre
miofibrìlla
miofilaménto
mioflogòsi
mioglobìna
miologìa
miològico
miomètrio
mioneuràle
miopatìa
miopàtico
miopìa
mioressìa
miorilassànte
miosarcòma
miosìna
miosìte
miosòtide
miotonìa
mirabolàno
mirabolànte
mirabìlia
miracolàre
miracolàto
miracolìsmo
miracolìsta
miracolìstico
miracolóso
mirbàna
miriagràmmo
miristìna
miriàmetro
miriàpode
mirliton
mirmecofilìa
mirmecologìa
mirmecòfago
mirmecòfilo
mirmìdone
mirobolàno
mirroràre
mirràto
mirtéto
mirtìllo
mirtòlo
miràbile
miràcolo
miràggio
miràglio
miràre
miràto
mirìade
mirìca
mirìfico
mirìno
mirìstica
mirìstico
misandrìa
misantropìa
misantròpico
miscelaménto
miscelatóre
miscelatùra
miscellànea
miscellàneo
miscelàre
miscelàto
mischiàre
mischiàta
miscibilità
misconóscere
miscredènte
miscredènza
miscèla
miscìbile
miscùglio
mise
miserabilità
miserabilménte
misericordióso
misericòrdia
miseràbile
miseràndo
miserère
miserévole
misfàtto
misirìzzi
misofobìa
misogamìa
misoginìa
misologìa
misoneìsmo
misoneìsta
misoneìstico
miss
missilìstica
missilìstico
missinòide
missionologìa
missionàrio
missióne
missàggio
missàre
missìno
missìva
mistagogìa
mistagògico
mistagògo
mister
misteriosità
misteriosofìa
misteriosòfico
misterióso
misticheggiànte
misticità
misticìsmo
mistificatòrio
mistificatóre
mistificazióne
mistificànte
mistificàre
mistilinguìsmo
mistilìneo
mistilìngue
mistral
mistrà
mistèrico
mistèro
mistùra
misurabilità
misurataménte
misuratézza
misuratóre
misurazióne
misuràbile
misuràre
misuràto
misurìno
misàntropo
misèria
misèrrimo
misòfobo
misògino
misùra
miticità
mitigatìvo
mitigatóre
mitigazióne
mitigàbile
mitigàre
mitilicoltóre
mitilicoltúra
mitizzazióne
mitizzàre
mitocondriàle
mitocòndrio
mitografìa
mitogràfico
mitologìa
mitologìsta
mitològico
mitomanìa
mitopoièsi
mitopoiètico
mitragliaménto
mitragliatrìce
mitragliatóre
mitragliàre
mitragliàta
mitraglièra
mitraglière
mitragliétta
mitraìsmo
mitridatizzàre
mitridatìsmo
mitridàtico
mitràglia
mitràle
mitràlico
mitràto
mitt.
mitteleuropèo
mittènte
mitézza
mitògrafo
mitòlogo
mitòmane
mitòsi
mitòtico
mix
mixage
mixedèma
mixer
mixeràggio
mixomatòsi
mixomicète
mixovìrus
mixàre
mixìne
mixòma
miàlgico
miào
miàsi
miàsma
miàu
mièle
miètere
miògale
miòma
miòpico
miòsi
miòsico
miòtico
miòtomo
ml
mld
mm
mnemotècnica
mnemotècnico
mnemònica
mnemònico
mnèstico
moabìta
moabìtico
mobbing
mobbizzàre
mobilifìcio
mobilitazióne
mobilità
mobilitàre
mobilizzazióne
mobilizzàbile
mobilizzàre
mobiliàre 1
mobiliàre 2
mobiliàto
mobilière
mobìlia
mobìlio
mocassìno
moccichìno
moccicàre
moccióso
modaiòlo
modalità
modalìsmo
modanatóre
modanatùra
modanàre
modellaménto
modellatóre
modellatùra
modellàbile
modellàre
modellàto
modellìno
modellìsmo
modellìsta
modellìstica
modenése
moderataménte
moderatézza
moderatìsmo
moderatóre
moderazióne
modernaménte
modernariàto
modernità
modernizzazióne
modernizzàre
modernizzàto
modernìsmo
modernìsta
modernìstico
moderàbile
moderàre
moderàto
modestaménte
modicità
modificabilità
modificatìvo
modificatóre
modificazióne
modificàbile
modificàre
modiglióne
modisterìa
modularità
modulatóre
modulazióne
modulàbile
modulàre 1
modulàre 2
modulàrio
modulìstica
modàle
modèlla
modèllo
modèrno
modèstia
modèsto
modìfica
modìsta
moffétta
moféta
mogòl
mohair
moicàno
moire
moiétta
mol.
molalità
molarità
molatrìce
molatóre
molatùra
molazzatóre
moldàvo
molecolarità
molecolàre
molestatóre
molestàre
molibdenìte
molibdàto
molibdèno
molinèllo
molinétto
molinìsmo
molisàno
molitòrio
molitóre
molitùra
mollaccióne
molleggiaménto
molleggiàre
molleggiàto
molleménte
mollettóne
mollificàre
molluschicoltóre
molluschicoltùra
mollàre
molléggio
mollétta
mollézza
mollìca
mollìccio
mollùsco
moloc
moloch
molteplicità
molti-
moltiplicabilità
moltiplicatìvo
moltiplicatóre
moltiplicazióne
moltiplicàbile
moltiplicàndo
moltiplicàre
moltitùdine
moltéplice
moltìplica
moltìplice
moltìssimo
molàle
molàre 1
molàre 2
molàre 3
molàssa
molàzza
molècola
molèstia
molèsto
molétta
molìbdico
molìno
molòsso
momentaneaménte
momentàccio
momentàneo
moménto
mon-
mon-khmer
monacazióne
monachèlla
monachése
monachésimo
monachétto
monachìna
monachìno
monacàle
monacàre
monacàto
monacènse
monacòrdo
monadologìa
monadològico
monadèlfo
monadìsmo
monarchianìsmo
monarchiàno
monarchìa
monarchìsmo
monarchìsta
monarcàto
monastèro
monazìte
moncherìno
moncóne
mondanaménte
mondanità
mondarìso
mondatóre
mondatùra
mondezzàio
mondializzazióne
mondializzàre
mondialménte
mondialìsmo
mondiàle
mondovisióne
mondàbile
mondàna
mondàno
mondàre
mondézza 1
mondézza 2
mondìglia
mondìna
monegàsco
monellerìa
monellésco
monetarìsmo
monetarìsta
monetarìstico
monetazióne
monetizzazióne
monetizzàre
monetière
monetàbile
monetàggio
monetàle
monetàre
monetàrio
monetàto
monetìna
monferrìno
mongolfièra
mongolìsmo
mongolòide
mongòlico
mongòlide
monilifórme
monilìasi
monitor
monitorizzàre
monitoràggio
monitoràre
monitòrio
monitóre 1
monitóre 2
mono-
monoatòmico
monoauràle
monoblòcco
monobàsico
monocameralìsmo
monocameràle
monocarbossìlico
monocellulàre
monocilìndrico
monoclamidàto
monoclinàle
monoclonàle
monoclàsse
monoclìno
monocoltùra
monocolóre
monocompatìbile
monocomàndo
monocoriàle
monocotilèdone
monocottùra
monocristàllo
monocromaticità
monocromatizzàre
monocromatìsmo
monocromatóre
monocromàre
monocromàtico
monocromàto
monocromìa
monocràtico
monocròmo
monocultùra
monoculàre
monocuspidàle
monocàlibro
monocàmera
monocàrpico
monocàsio
monocèfalo
monocìclico
monocìta
monocòrde
monocòrdo
monodàttilo
monodìa
monodìsco
monodòse
monofagìa
monofiletìsmo
monofilètico
monofisìsmo
monofisìta
monofisìtico
monofobìa
monofonditrìce
monofonemàtico
monofàse
monofìllo
monofònico
monofùne
monogamìa
monogenètico
monogenìsmo
monografìa
monogrammàtico
monogràfico
monogràmma
monogàmico
monogènesi
monoicìsmo
monoideìsmo
monoidràto
monokìni
monolatrìa
monolitìsmo
monoloculàre
monolocàle
monologàre
monolìngue
monolìtico
monomandatàrio
monomaniacàle
monomanìa
monomanìaco
monometallìsmo
monometàllico
monomiàle
monomolecolàre
monomorfìsmo
monomotóre
monomàrca
monomètrico
monomòrfo
mononucleàre
mononucleàto
mononucleòsi
monoparentàle
monopartitìsmo
monoplegìa
monoplàno
monopodiàle
monopolizzatóre
monopolizzazióne
monopolizzàre
monopolàre
monopolìsta
monopolìstico
monoporzióne
monopròtico
monopsichìsmo
monopsonìsta
monopsonìstico
monopsònio
monopàla
monopàttino
monopètalo
monopètto
monopèzzo
monopòdio
monopòlio
monopòlo
monopósto
monorazióne
monoreattóre
monoreddìto
monorifrangènte
monorifrangènza
monorotàia
monorotóre
monorìtmico
monorìtmo
monosaccàride
monoscàfo
monoscì
monoscòcca
monoscòpio
monosillàbico
monosomìa
monospermìa
monospèrmo
monostròfico
monostàbile
monostàdio
monosèmico
monosèpalo
monosìllabo
monosòma
monotelitìsmo
monotelìsmo
monotelìta
monotemàtico
monoteìsmo
monoteìsta
monoteìstico
monotipìa
monotipìsta
monotonìa
monotrèmo
monottongàre
monottòngo
monotype
monotìpo 2
monotòno 2
monovalènte
monovalènza
monovolùme
monovulàre
monozigòte
monoàcido
monoàlbero
monoàsse
monoèlica
monoùso
mons.
monsignóre
monsònico
monsóne
montacàrichi
montaggìsta
montagnàrdo
montagnòla
montagnòlo
montagnóso
montanàro
montanìno
montascàle
montatóio
montatóre
montatùra
montavivànde
montebiànco
montenegrìno
monteprèmi
montessoriàno
montgomery
monticèllo
montmorillonìte
montonàta
montonàto
montuosità
montuóso
montàggio
montàgna
montàno
montànte
montàre
montàta
montàto
montóne
montùra
monumentalità
monumentàle
monuménto
monzonìte
monàdico
monàndria
monàndro
monàrca
monàrchico
monàstico
monàtto
monèl
monèllo
monéta
monìle
monìlia
monìsmo
monìsta
monìstico
monòcolo
monòdico
monòfago
monòfito
monòfora
monògamo
monògino
monòico
monòlito
monòlogo
monòmane
monòmero
monòmetro
monòmio
monòpoli
monòptero
monòsio
monòssido
monòstico
monòtipo 1
monòtono 1
monòtrofo
mops
moquette
moquettàto
moraleggiànte
moraleggiàre
moralità
moralizzatóre
moralizzazióne
moralizzàre
moralménte
moralìsmo
moralìsta
moralìstico
moratòria
moratòrio
morbidézza
morbidìccio
morbidóne
morbilità
morbillóso
morbosità
morbìfico
morbìllo
morbóso
morchèlla
mordacità
mordenzatùra
mordenzàre
mordenìte
mordicchiàre
mordiglióne
mordàcchia
mordàce
mordènte
morettìna
morfemàtico
morfinomanìa
morfinìsmo
morfinòmane
morfofonemàtica
morfofonemàtico
morfofonologìa
morfofonològico
morfofonèma
morfogenètico
morfogènesi
morfologìa
morfolìna
morfològico
morfonologìa
morfonèma
morfosintàssi
morfosintàttico
morfèma
morfìna
morfìsmo
morfòsi
morganaticaménte
morganàtico
morganìte
morgue
moribóndo
morigeratézza
morigeràto
moriglióne
moritùro
morióne 1
morióne 2
morlàcco
mormonìsmo
mormoratóre
mormorazióne
mormoràre
mormorìo
mormònico
mormóne
morosità
morrò
morse
morsettièra
morsicatùra
morsicchiatùra
morsicchiàre
morsicàre
morsétto
morsùra
mortadèlla
mortalità
mortalménte
mortalétto
mortarétto
mortasatrìce
mortasatóre
mortasatùra
mortasàre
mortaìsta
mortificatóre
mortificazióne
mortificànte
mortificàre
mortificàto
mortinatalità
mortuàrio
mortàio
mortàle
mortàsa
mortèlla
mortésa
mortìfero
mortìsa
mortìzza
mortòrio
moràle
moràndola
moràvo
morèlla
morèllo
morèna
morènico
morènte
morésca
morésco
morétta
morétto
morìa
morìna
morìre
morósa
moróso 1
moróso 2
mosaicàto
mosaicìsta
mosandrìte
mosaìsmo
moscacièca
moscaiòla
moscardìna
moscardìno
moscatèllo
moscatùra
moscerìno
moschetterìa
moschettièra
moschettière
moschettàta
moschettóne
moschicìda
moschèa
moschétto
moschìno
mosciàme
mosconàta
moscovìta
moscàto 1
moscàto 2
moscóne
mosquito
mossière
mostravènto
mostruosità
mostruóso
mostràre
mostrìna
mostrìno
mostàccio
mostàrda
mostìmetro
mostóso
mosàico 1
mosàico 2
motilità
motivazionàle
motivazióne
motivàre
motivàto
moto-
moto-sidecar
motoagrìcola
motoaliànte
motoaratrìce
motoaratóre
motoaratùra
motobàrca
motocampèstre
motocannonièra
motocarriòla
motocarrozzétta
motocarrèllo
motociclétta
motociclìsmo
motociclìsta
motociclìstico
motocoltivatóre
motocoltùra
motocolónna
motocompressóre
motocorazzàto
motocrossìsmo
motocrossìsta
motocròss
motocàrro
motocìclo
motofalciatrìce
motofurgoncìno
motofurgóne
motoleggèra
motolància
motomeccanizzàre
motomèzzo
motoneuróne
motonàuta
motonàutica
motonàutico
motonàve
motopescheréccio
motopropulsóre
motopròprio
motopìsta
motopómpa
motoradùno
motorcaravan
motorizzazióne
motorizzàre
motorizzàto
motorscooter
motorétta
motorìno
motorìsmo
motorìsta
motorìstica
motorìstico
motoscafìsta
motoscuterìsta
motoscàfo
motoseminatrìce
motosilurànte
motoslìtta
motoséga
mototorpedinièra
mototurìsmo
motovedétta
motovelièro
motovelòdromo
motovettùra
motoveìcolo
motozàppa
motozàttera
motoèlica
motricità
motrìce
motteggiaménto
motteggiatóre
motteggiàre
mottéggio
mottétto
motuléso
motupròprio
motèl
motìvo
motòdromo
motòrio
motóre
mountain bike
mouse
mousse
movimentazióne
movimentàre
movimentàto
movimentìsmo
movimentìsta
movimentìstico
moviménto
movière
moviòla
movènte
movènza
movìbile
mozambicàno
mozartiàno
mozaràbico
mozióne
mozzafiàto
mozzarèlla
mozzatùra
mozzicàre
mozzicóne
mozzàre
mozzétta
moìna
mo’
mq
ms.
mss
mucilla(g)ginóso
mucillà(g)gine
mucolìtico
mucopolisaccàride
mucoproteìna
mucosità
mucoviscidòsi
mucronàto
mucróne
mucìna
mucìparo
mucòide
mucósa
mucóso
muesli
muezzìn
muffolìsta
muffìre
muffóso
muflóne
mugghiàre
muggìre
muggìto
mughétto
mugnaiàccio
mugnàio
mugolaménto
mugolàre
mugolìo 1
mugugnàre
mugìc
mugòlio 2
mugùgno
mujaheddin
mulattièra
mulattière
mulattièro
mulinàre
mulinèllo
mullah
mullìte
multi-
multiaccèsso
multicanàle
multicellulàre
multicolóre
multicomponènte
multiculturalìsmo
multiculturàle
multidisciplinàre
multietnicità
multifattoriàle
multifocàle
multiformàto
multifunzionàle
multifunzióne
multifórme
multigrade
multilateralità
multilateralìsmo
multilateràle
multilìngue
multimedia
multimedialità
multimiliardàrio
multimilionàrio
multimodàle
multimàrca
multinazionàle
multinomiàle
multipiattafórma
multipiàno
multiplatóre
multiplexer
multiplétto
multipolarità
multipolàre
multiprocessóre
multiprogrammazióne
multiproprietà
multipòlo
multirazziàle
multirìschi
multiscàfo
multisecolàre
multisocietàrio
multistàdio
multisàla
multisàle
multiterminàle
multiutènte
multiutènza
multivalutàrio
multivalènte
multivalènza
multivibratóre
multivitamìnico
multiètnico
multiùso
multàre
multìmetro
multìpara
multìparo
mulàcchia
mulàggine
mulàtta
mulàtto
mulétto
mulìebre
mulìno
mummificazióne
mummificàre
mundial
mungitrìce
mungitóio
mungitóre
mungitùra
municipalità
municipalizzazióne
municipalizzàre
municipalizzàto
municipalìsmo
municipalìstico
municipàle
municìpio
munificènte
munificènza
munizionaménto
munizióne
munìfico
munìre
munìto
muraglióne
muraiòla
muraiòlo
murales
muralìsmo
muralìsta
muratóre
muratùra
muricciòlo
muriàtico
murrìno
muràglia
muràle
muràre
muràrio
muràta
muràto
muràzzo
murèna
muscarìna
muschiàto
muscolatùra
muscolazióne
muscolosità
muscolàre
muscolóso
muscovìte
muscóso
museificàre
museografìa
museogràfico
museologìa
museruòla
museàle
music-hall
musicabilità
musical
musicalità
musicalménte
musicassétta
musichétta
musicologìa
musicològico
musicomanìa
musicoterapìa
musicàbile
musicàle
musicànte
musicàre
musicìsta
musicògrafo
musicòlogo
musicòmane
musonerìa
mussitazióne
mussoliniàno
mussolinìsmo
mussulmàno
mussàre
must
musteriàno
mustàcchio
mustèlide
musulmanésimo
musulmàno
musàta
musèo
musétta
musétto
musìvo
musóne
mutabilità
mutagenicità
mutagènesi
mutaménto
mutandìne
mutazionàle
mutazionìsmo
mutazionìstico
mutazióne
mutevolézza
mutilazióne
mutilàre
mutilàto
mutualità
mutualìsmo
mutualìsta
mutualìstico
mutuatàrio
mutuazióne
mutuàbile 1
mutuàbile 2
mutuàle
mutuànte
mutuàre
mutuàto 1
mutuàto 2
mutàbile
mutàgeno
mutànde
mutànte
mutàre
mutàsi
mutàto
mutévole
mutézza
mutìsmo
mutóne
muòio
muòre
muòvere
muóne
màcabro
màcchia 1
màcchia 2
màcchina
màcero
màcina
màcis
màcola
màcro
màcula
màdia
màdido
màdrasa
màdre
màfia
màfico
màga
màggio
màgico
màgio
màglia
màglio
màgma
màgnetron
màgno
màgnum
màgo
màgra
màgro
mài
màia
màis
màki
màla
màlaga
màle
màlga
màlico
màllo
màlo
màlta
màlto
màlva
màmba
màmbo
màmma
màmmo
màmmola
màna
mànca
mància
mànco 1
mànco 2
mànde
màndorla
màndorlo
màndria
màne
mànfano
mànga
màngano
màngia màngia
màngia-e-bévi
màngo
màni
mànica
mànico
mànna 1
mànna 2
màno
mànta
màntica
màntice
màntico
màntide
mànto
mànu militàri
mànza
mànzo
mào
màppa
màrca 1
màrca 2
màrchio
màrcia
màrcio
màrco
màre
màre màgnum
màrgine
màrmo
màrna
màrra
màrte
màrtire
màrtora
màrza
màrzio
màrzo
màschera
màschio 1
màschio 2
màser
màso
màssa
màssico
màssima 1
màssima 2
màssime
màssimo
màsso
màstice
màstio
màstra 1
màstra 2
màstro
màte
màtta 1
màtta 2
màtto 1
màtto 2
màximum
màya
màzza
màzzo 1
màzzo 2
mälström
mèa cùlpa
mècca
mèche
mèdia 1
mèdico
mèdio
mèdium 1
mèdo
mègaron
mègaton
mèglio
mèle
mèlica 1
mèlica 2
mèlico
mèliga
mèloe proscarabèo
mèmbro
mème
mèmore
mènade
mènda
mènhir
mènsa
mènsola
mènstruo
mèntore
mèrce
mèrda
mèrgo
mèrito
mèrla
mèrlo 1
mèrlo 2
mèro
mèrope
mèsse
mèstica
mèsto
mèstruo
mèta 1
mèta 3
mèteo
mèteosat
mètodo
mètopa
mètrica
mètrico
mètro 1
mètro 2
mèzza
mèzzo 1
méco
méda
méla
mélange
mélma
mélo
mélo
ména
ménage
méno
ménta
ménte
ménto
méntre
méscere
méscita
méscola
mése
méssa 1
méssa 2
mésso 1
mésso 2
méstola
méstolo
méta 2
méttere
mézzo 2
mìca 1
mìca 2
mìccia
mìcio
mìcrobo
mìcron
mìglio 1
mìglio 2
mìgma
mìgnolo
mìla
mìlio
mìlite
mìlle
mìlza
mìmica
mìmico
mìmo
mìmulo
mìna
mìnchia
mìngere
mìni
mìnibus
mìnima
mìnimo
mìnimum
mìnio
mìo
mìope
mìra
mìrra
mìrride
mìrto
mìschia
mìsero
mìsi
mìssile
mìstica
mìstico
mìsto
mìte
mìtico
mìtilo
mìto
mìtra 1
mìtra 2
mìtria
mòbile
mòca
mòccolo
mòda
mòdano
mòdem
mòdico
mòdo
mòdulo
mòdus operàndi
mòdus vivèndi
mògano
mòggio
mògio
mòka
mòla
mòle 1
mòle 2
mòlla
mòlle
mòllo
mòlmetro
mòlo
mòlotov
mòlva
mònaca
mònaco
mònade
mòngolo
mònito
mònna
mòno
mòra 1
mòra 2
mòra 3
mòra 4
mòrbida
mòrbido
mòrbo
mòrchia
mòrdere
mòrdi e fùggi
mòre uxòrio
mòro 1
mòro 2
mòrra
mòrsa
mòrso 1
mòrso 2
mòrta
mòrte
mòrto
mòrula
mòrva
mòsco
mòssa
mòsso
mòta
mòto 1
mòto 2
mòtto
mòvere
mòzzo 3
móccio
móglie
mólcere
mólto
móna
mónco
mónda
móndo 1
móndo 2
mónta
mónte
mórmora
mósca
móscio
mósto
móstra
móstra-mercàto
móstro
mózzo 1
mózzo 2
mùcca
mùcchio
mùcico
mùcido
mùco
mùda
mùffa
mùffola
mùgghio
mùggine
mùgo
mùlo
mùlta
mùltiplex
mùltiplo
mùmmia
mùngere
mùngo 1
mùngo 2
mùnsi
mùra
mùrice
mùrmure
mùro
mùrra
mùsa
mùscari
mùschio 1
mùschio 2
mùscolo
mùsica
mùsico
mùso
mùssola
mùta 1
mùta 2
mùtico
mùtilo
mùto
mùtria
mùtua
mùtulo
mùtuo 1
mùtuo 2
müsli