Non sei ancora registrato? REGISTRATI

Hai dimenticato la password?

Passato, presente, Garzanti.
Il futuro sempre a portata di mano.
Prova la nostra ricerca

Lemmario Italiano Francese

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M
M/N
MAE
MAS
MCD
ME
MEC
MF
MFE
MH2
MKS
MM
MMS
MO
MOC
MOS
MOSFET
MR
MS
MT
MW
MWh
Maccabèi
Macedònia
Mach
Machiavèlli
Macròbio
Macào
Macàrio
Madagascàr
Maddalèna
Madrìd
Madèra
Madònna
Mafàlda
Magdebùrgo
Magellàno
Magellàno, Strétto di
Magg.
Maggióre, Làgo
Maghrèb
Magnèsia
Magrèb
Magònza
Magóne
Maiòrca
Malachìa
Malawi
Malaysia
Maldìve, Ìsole
Malàcca
Malèsia
Mammóna
Manciùria
Manfrédi
Manitù
Manàgua
Manàma
Manìla
Manùzio, Àldo
Maomètto
Mapùto
Mar.
Maratóna
Marbùrgo
Marcellìna
Marcellìno
Marchèsi, Ìsole
Marciàno
Marcèlla
Marcèllo
Marc’Aurèlio
Margherìta
Marignàno
Mariànna
Mariànne, Ìsole
Marièlla
Marsìglia
Marsìlio
Martinìca
Martìna
Martìno
Marziàle
Marémma
Maréngo
Marìa
Marìa Antoniètta
Marìa Luìsa
Marìa Maddalèna
Marìa Ròsa
Marìa Terèsa
Marìna
Marìsa
Maròcco
Mascarène, Ìsole
Mascarìllo
Massimiliàno
Massimìno Tràce
Massàua
Massènzio
Massìccio Centràle
Mattèo
Mattìa
Matusalèmme
Matìlde
Mauritània
Maurìzio 1
Maurìzio 2
Maz(z)arìno
Mc
Md
MeV
Mecenàte
Meclembùrgo
Mediterràneo, Màre
Medàrdo
Medèa
Medìna
Medòro
Medùsa
Mefistòfele
Megalòtteri
Megèra
Melanèsia
Melchiòrre
Melchìsedec
Melpòmene
Melusìna
Melània
Menelào
Mentóne
Menàndro
Menènio Agrìppa
Menìppo
Mercùrio
Merlìno
Merovèo
Merovìngi
Mesopotàmia
Messalìna
Messènia
Messìna
Metallìferi, Mónti
Metapònto
Metastàsio
Metàuro
Metèllo
Meàndro
Mg
Micerìno
Michelàngelo
Michèla
Michèle
Micronèsia
Micène
Milzìade
Milàno
Milèna
Milèto
Milóne
Min.
Minotàuro
Minèrva
Minòrca
Minòsse
Miràndola, Pìco dèlla
Mirèlla
Miróne
Mississìppi
Missolùngi
Misèno, Càpo
Mitridàte
Mitteleuròpa
Mixomicèti
Mn
Mnemòsine
Mo
Mo.
Modèsto
Mogadìscio
Moldàvia
Molìse
Molùcche
Moncenìsio
Mondovì
Monferràto
Monginévro
Mongòlia
Monròvia
Mons.
Montecassìno
Montecàrlo
Montenègro
Montevidéo
Montezùma
Montreal
Montècchi
Morfèo
Morgàna
Morgànte
Moràvia
Moscòva
Moscòvia
Mosè
Mosèlla
Mozambìco
Murcia
Mustafà
Musèo
Mv
Mx
Màia
Màlaga
Màle
Màli
Màlta
Màmmolo
Mància
Mànica, La
Màntova
Màrche
Màrco
Màrio
Màrna
Màrsia
Màrta
Màrte
Màssimo
Mècca, La
Mèdici
Mèdio Oriènte
Mègara
Mèmnone
Mènfi
Mèno
Mèntore
Mèrope
Mèssico
Mìda
Mìlo
Mìrra
Mòdena
Mòire
Mòloc(h)
Mònaco di Bavièra
Mònaco, Principàto di
Mònica
Mòrto, Mar
Mòsa
Mósca
Mùzio Scèvola
m 1
m 2
m.
m/min
m/sec
mA
mCi
mV
mW
ma 1
ma 2
macadamizzàre
macadàm
macaóne
maccartìsmo
maccartìsta
maccarèllo
maccheronèa
maccherònico
maccheróne
macchiaiòlo
macchiettatùra
macchiettàre
macchiettàto
macchiettìsta
macchiettìstico
macchinalménte
macchinaménto
macchinatóre
macchinazióne
macchinosaménte
macchinosità
macchinàle
macchinàre
macchinàrio
macchinàta
macchinétta
macchinìsmo
macchinìsta
macchinóso
macchiàre
macchiàto
macchiétta
macchióne
macché
macedònia
macedònico
macellatóre
macellazióne
macellerìa
macellàbile
macellàio
macellàre
maceraménto
maceratóio
maceratóre
macerazióne
maceràre
maceràto
maceróne
machete
machiavellicaménte
machiavelliàno
machiavellìsmo
machiavèllico
machiavèllo
machismo
machmetro
macilènto
macilènza
macinacaffè
macinapépe
macinatóio
macinatóre
macinatùra
macinàre
macinàta
macinàto
macinìno
maciullaménto
maciullatùra
maciullàre
maciùlla
macramè
macro-
macroanàlisi
macrobiòtica
macrobiòtico
macrocefalìa
macrocheilìa
macrochirìa
macrocitósi
macrocèfalo
macrocìta
macrocòsmo
macrodattilìa
macrodontìa
macrodàttilo
macroeconomìa
macroeconòmico
macroevoluzióne
macrofotografìa
macrogamète
macroglobulinemìa
macroglobulìna
macroglossìa
macroglòssa
macrolinguìstica
macromelìa
macromolecolàre
macromolècola
macronùcleo
macropodìa
macropsìa
macroscèlide
macroscòpico
macrosociologìa
macrosomìa
macrosporàngio
macrospòra
macrosìsma
macrò
macròfago
macròmero
macròpodo
macrùro
maculàre 1
maculàre 2
maculàto
maculóso
macàco
macèdone
macèllo
macèria
macìgno
macìste
madamigèlla
madapolàm
maddalèna
madière
madonnàro
madonnìna
madornalità
madornàle
madras
madrelìngua
madreperlàceo
madreporàrio
madrepàtria
madrepèrla
madrepòrico
madresélva
madrevìte
madrigaleggiàre
madrigalésco
madrigalìsta
madrigàle
madrilèno
madràga
madrèpora
madrìna
madàma
madèra
madìsmo
madìsta
madònna
madóre
maestosaménte
maestosità
maestràle
maestrànza
maestrìa
maestrìna
maestà
maestóso
mafiosità
mafióso
magagnàre
magatèllo
magazzinière
magazzinàggio
magazzèno
magazzìno
magdaleniàno
maggesàre
maggiocióndolo
maggiolàta
maggiolìno 1
maggiolìno 2
maggiorascàto
maggiorazióne
maggiordòmo
maggiorità
maggioritàrio
maggiorménte
maggioràna
maggiorànte
maggiorànza
maggioràre
maggioràta
maggioràto
maggiorènne
maggiorènte
maggióre
maggéngo
maggése
magicaménte
magiostrìna
magistralménte
magistratùra
magistràle
magistràto
magistèro
magiàro
magióne
maglierìa
maglierìsta
maglifìcio
magliàia
magliàro
magliétta
magliétto
magliòlo
maglióne
maglìna
magmatìsmo
magmàtico
magnanimaménte
magnanimità
magnanìna
magnatìzio
magnesìaco
magnesìfero
magnesìte
magneticaménte
magnetizzatóre
magnetizzazióne
magnetizzàbile
magnetizzànte
magnetizzàre
magneto-elèttrico
magnetochìmica
magnetodinàmico
magnetoelasticità
magnetoidrodinàmica
magnetolettùra
magnetomeccànico
magnetometrìa
magnetomotóre
magnetopàusa
magnetoresistènza
magnetosfèra
magnetostrittìvo
magnetostrizióne
magnetostàtica
magnetostàtico
magnetoterapìa
magnetoòttica
magnetìsmo
magnetìte
magnetòfono
magnetòmetro
magnetóne
magnificaménte
magnificat
magnificazióne
magnificàre
magnificènte
magnificènza
magniloquènte
magniloquènza
magnitùdine
magnum
magnàccia
magnànimo
magnàno
magnàre
magnàte
magnèsia
magnèsio
magnète
magnètico
magnìfico
magnòlia
magraménte
magrebìno
magroncèllo
magrézza
magróne
magàgna
magàri
magènta
magìa
magìsmo
magóne
mah
mah-jong
maharajah
maharani
mahatma
mahdi
mahdìsmo
mahdìsta
maialàta
maialésco
maialétto
maidìsmo
maiestàtico
mail
mailing
mailing list
maiolicàio
maionése
maiuscolétto
maizèna
maiàle
maièutica
maièutico
maiòlica
maiùscola
maiùscolo
major
majorette
make-up
maki
makò
malaccortaménte
malaccortézza
malaccètto
malaccòrto
malaccóncio
malachìte
malacologìa
malacreànza
malacàrne
malacìa
malacòlogo
malacòpode
malacòstraco
malaffàre
malaféde
malafémmina
malagevolménte
malagiàto
malagràzia
malagévole
malalìngua
malaménte
malandrinàta
malandrìno
malandàto
malaparàta
malapéna, a
malariologìa
malarioterapìa
malasanità
malassatrìce
malassatùra
malassorbiménto
malassàre
malasòrte
malattìa
malatìccio
malaugurataménte
malauguràto
malauguróso
malaugùrio
malavitóso
malavvedùto
malavventurataménte
malavventuràto
malavventuróso
malavvisàto
malavvézzo
malavìta
malavòglia
malaysiàno
malbiànco
malcadùco
malcapitàto
malcollocàto
malconoscènte
malconsideràto
malconsigliàto
malcontènto
malcopèrto
malcorrispósto
malcostùme
malcreàto
malcàuto
malcèrto
malcóncio
maldicènte
maldicènza
maldispósto
maldèstro
maledettaménte
maledizióne
maleducazióne
maleducàto
maledétto
maledìre
malefàtta
malefìcio
malefìzio
maleodorànte
maleolènte
malevolènza
maleàto
malfamàto
malfattóre
malfidènte
malfondàto
malformatìvo
malformazióne
malformàto
malfrancése
malfunzionaménto
malfàre
malfàtto
malférmo
malfìdo
malgovèrno
malgradìto
malgràdo
malgàrbo
malgàscio
malignaménte
malignità
malignàre
malinconicaménte
malinconìa
malincuòre, a
malincònico
malinformàto
malintenzionàto
malintéso
maliziosaménte
maliziosità
malizióso
maliàno
maliàrda
maliàrdo
malióso
malleabilità
malleolàre
mallevadorìa
mallevadóre
malleàbile
malleàle
malleìna
mallofagìa
mallofagòsi
mallèolo
mallòppo
malmaritàta
malmenàre
malmeritàre
malmignàtta
malmostóso
malmésso
malnutrizióne
malnutrìto
malnàto
malnòto
malonèsto
malpartìto, a
malpensànte
malpighiàno
malposizióne
malpreparàto
malridótto
malriuscìto
malrossìno
malsicùro
malsàno
maltagliàti
maltatóre
maltenùto
malterìa
malthusianìsmo
malthusiàno
maltollerànte
maltrattaménto
maltrattàre
maltusianìsmo
maltàggio
maltàsi
maltèmpo
maltése
maltòlto
maltòsio
malumóre
malvaccióne
malvagiaménte
malvagità
malvaròsa
malvasìa
malversatóre
malversazióne
malversàre
malvestìto
malveìna
malvivènte
malvolentièri
malvolére 1
malvolére 2
malvàcea
malvàceo
malvàgio
malvézzo
malvìsto
malvóne
malàcca
malàndra
malànimo
malànno
malàre
malària
malàrico
malàto
malèdico
malèfico
malèico
malèrba
malèssere
malèvolo
malése
malìa
malìgno
malìzia
malòcchio
malóra
malóre
malùccio
mamelùcco
mamertìno
mamillàre
mamillària
mammalogìa
mammalùcco
mammasantìssima
mammellonàre
mammellonàto
mammellàre
mammellóne
mammelùcco
mammilloplàstica
mammillàre
mammografìa
mammotropìna
mammàna
mammàrio
mammèlla
mammìfero
mammìna
mammìsmo
mammóna
mammóne 1
mammóne 2
mammùt
management
manager
managerialità
manageriàle
managing
mancaménto
manche
manchette
manchevolménte
manchevolézza
manchévole
mancinèlla
mancinìsmo
mancipazióne
manciàta
manciù
mancorrènte
mancànte
mancànza
mancàre
mancàto
mancése
mancétta
mancìna
mancìno
mandamentàle
mandaménto
mandarinàto
mandarinìsmo
mandaràncio
mandarìno 1
mandarìno 2
mandatàrio
mandibolàre
mandibolàto
mandolinàta
mandolinìsta
mandolìno
mandorlàto
mandorléto
mandrinatùra
mandrinàggio
mandrinàre
mandriàno
mandràgola
mandrìllo
mandrìno
mandrìtta
manducàre
mandànte
mandàre
mandàta
mandàto
mandìbola
mandìngo
mandòla
maneggevolézza
maneggiaménto
maneggiatóre
maneggiàbile
maneggiàre
maneggióne
maneggévole
maneggìo 2
manfrìna
manfòrte
manganatóre
manganatùra
manganellàre
manganellàta
manganàre
manganàto
manganèllo
manganése
manganìna
manganìsmo
manganìte
mangeréccio
mangerìa
mangiabambìni
mangiacassétte
mangiacristiàni
mangiadìschi
mangiafuòco
mangiafùmo
mangianàstri
mangiapolènta
mangiaprèti
mangiapàne
mangiarìno
mangiasòldi
mangiatóia
mangiatóre
mangiatùra
mangiatùtto
mangiauòmini
mangiavènto
mangiaùfo
mangiucchiàre
mangiàbile
mangiàre 1
mangiàre 2
mangiàta
mangióne
mangostàno
mangròvia
mangànico
mangìme
mangùsta
maniacàle
manicarétto
manicheìsmo
manichèo
manichétta
manichìno 1
manichìno 2
manicure
manicurìsta
manicòmio
manicòtto
manieràto
manierìsmo
manierìsta
manierìstico
manieróso
manifatturière
manifatturièro
manifattùra
manifestaménte
manifestazióne
manifestànte
manifestàre
manifestìno
manifèsto 1
manifèsto 2
maniglióne
manigóldo
manipolatóre
manipolazióne
manipolàre
maniscalcìa
maniscàlco
manitù
manièra
manièro
maniòca
mannequin
mannitòlo
mannàggia
mannàia
mannàro
mannèlla
mannìte
mannòsio
manodòpera
manomissióne
manomésso
manométtere
manomòrta
manoscrìtto
manovalànza
manovrabilità
manovratóre
manovrièro
manovràbile
manovràre
manovràto
manovrìna
manovàle
manovèlla
manrovèscio
mansardàto
mansionàrio 1
mansionàrio 2
mansióne
mansuefàre
mansuetaménte
mansuetùdine
mansuèto
mansàrda
mantecàre
mantecàto
mantellàta
mantellàto
mantellétta
mantellìna
manteniménto
mantenére
mantenùta
mantenùto
mantoidèo
mantovàna
mantovàno
mantèlla
mantèllo
mantìglia
mantìglio
mantìssa
manualità
manualménte
manualìsta
manualìstico
manufàtto
manutentóre
manutenzióne
manutèngolo
manutèrgio
manuàle 1
manuàle 2
manzanìglio
manzoniàno
manàle
manàta
manéggio 1
manésco
manétta
manìa
manìaco
manìaco-depressìvo
manìglia
manìla
manìna
manìpolo
manìsmo
manìzza
manòmetro
manòpola
manòvra
manùbrio
maomettàno
maomettìsmo
maoìsmo
maoìsta
mappamóndo
mappàre
marabù
marabùtto
maracas
marachèlla
maragià
maramàldo
maramèo
marangóne
maraschìno
maratonèta
maratóna
maravìglia
marcaménto
marcantònio
marcasìte
marcatrìce
marcatèmpo
marcatóre
marcatùra
marcescènte
marcescènza
marcescìbile
marchesàto
marchesìna
marchesìno
marchettàra
marchettàro
marchiatóre
marchiatùra
marchigiàno
marchingégno
marchionàle
marchiàno
marchiàre
marchésa
marchése
marchétta
marcialónga
marciapiède
marciatóre
marcionìsmo
marcitóio
marcitùra
marciàre
marciùme
marconigrafìa
marconigràmma
marconiterapìa
marconìsta
marcànzia
marcàre
marcàto
marcìre
marcìta
marc’
mareggiàre
mareggiàta
maremmàno
maremòto
mareogràmma
maresciallàto
maresciàlla
maresciàllo
marescàlco
marezzatùra
marezzàre
marezzàto
mareògrafo
mareòmetro
margarìna
margarìte
margheritìna
margherìta
marginalità
marginalizzazióne
marginalizzàre
marginalìsmo
marginalìstico
marginatóre
marginatùra
marginàle
marginàre
margottàre
margraviàto
margràvio
margòtta
marijuana
marinarésco
marinarétto
marinatùra
marinerìa
marinàio
marinàra
marinàre
marinàro
marinàta
marinàto
marinìsmo
marinìsta
mariolerìa
mariologìa
mariolésco
marionettìsta
marionettìstico
marionétta
maritalménte
maritàbile
maritàle
maritàre
maritàta
maritàto
maritòzzo
mariuòlo
mariàno
mariòlo
marketing
marmellàta
marmittóne
marmorizzatùra
marmorizzàre
marmorizzàto
marmoràrio
marmàglia
marmétta
marmìfero
marmìno
marmìsta
marmìtta
marmòcchio
marmòreo
marmòtta 1
marmòtta 2
marnatùra
marnièra
marnàre
marnóso
marocchinatùra
marocchinerìa
marocchinàre
marocchìno 1
marocchìno 2
maronìta
marpióne
marquisette
marron glacé
marronàta
marràncio
marràno
marróne 1
marróne 2
marrùbio
marrùca
marsalàto
marsc’
marsigliése
marsovìno
marsupializzazióne
marsupiàle
marsàla
marsìna
marsùpio
martagóne
martedì
martellaménto
martellatóre
martellatùra
martellinatùra
martellinàre
martelliàno
martellànte
martellàre
martellàta
martellàto
martellétto
martellìna
martellìo
martellìsta
martensìte
martingàla
martinèllo
martinìcca
martirizzàre
martirològio
martoriaménto
martoriàre
martoriàto
martèllo
martìn pescatóre
martìrio
marxiàno
marxìsmo
marxìsmo-leninìsmo
marxìsta
marxìstico
marzaiòla
marzaiòlo
marzapàne
marziàle
marziàno
marzolìno
marànta
maràsca
maràsco
maràsma
maràsmio
maràsso
marèa
maréggio
marémma
maréngo
marétta
marézzo
marìmba
marìna
marìno
marìsca
marìsta
marìto
marìttimo
marò
maróso
mas
mascalcìa
mascalzonàta
mascalzóne
mascarpóne
mascellàre
mascheraménto
mascheratùra
mascheràre
mascheràta
mascheràto
mascherétto
mascherìna
mascheróne
maschiatrìce
maschiatóre
maschiatùra
maschiettatùra
maschiettàre
maschilìsmo
maschilìsta
maschilìstico
maschiàccio
maschiàre
maschiétta
maschiétto 1
maschiétto 2
maschiòtto
maschióne
maschìle
mascolinità
mascolinizzazióne
mascolinizzànte
mascolinizzàre
mascolìno
mascotte
mascàra
mascèlla
mascóne
maser
masnadière
masnàda
masochìsmo
masochìsta
masochìstico
masonìte
mass-media
massacratóre
massacrànte
massacràre
massaggiagengìve
massaggiatrìce
massaggiatóre
massaggiàre
massellatùra
massellàre
masserìa
masserìzie
massetère
massicciaménte
massicciàre
massicciàta
massicot
massificazióne
massificàre
massificàto
massimalìsmo
massimalìsta
massimalìstico
massimaménte
massimizzazióne
massimizzàre
massimàle
massimàre
massimàrio
massmediàle
massonerìa
massoterapìa
massoterapìsta
massàcro
massàggio
massàia
massàio
massèllo
massìccio
massìvo
massònico
massòra
massóne
mastalgìa
mastectomizzàto
mastectomìa
master
masterizzatóre
masterizzàre
masticaménto
masticatìccio
masticatòrio
masticatóio
masticatóre
masticazióne
masticàbile
masticàre
masticàto
mastodinìa
mastodòntico
mastodónte
mastoidectomìa
mastoidèo
mastoidìte
mastopatìa
mastrìno
mastrùca
masturbatòrio
masturbazióne
masturbàre
mastèllo
mastìno
mastìte
mastòide
masòra
masùrio
matafióne
matassatùra
matassìna
match
match ball
match point
matelassé
matematicaménte
matematizzàre
matemàtica
matemàtico
materassàio
materassìno
materialità
materializzazióne
materializzàre
materialménte
materialìsmo
materialìsta
materialìstico
materialóne
materiàle
maternaménte
maternità
materàno
materàsso
materìsmo
materòzza
matinée
matriarcàle
matriarcàto
matricinatùra
matriciàle
matricolàre 1
matricolàre 2
matricolàto
matricàle
matricìda
matricìdio
matricìna
matrilinearità
matrilineàre
matrilocalità
matrilocàle
matrilìneo
matrimonialìsta
matrimoniàbile
matrimoniàle
matrimònio
matrizzàre
matriàrca
matroclinìa
matronèo
matràccio
matrìce
matrìcola
matrìgna
matròna
mattacchióne
mattarèllo
mattatóio
mattatóre
matterèllo
mattinièro
mattinàle
mattinàta
mattolìna
mattonifìcio
mattonièra
mattonàia
mattonàio
mattonàre
mattonàta
mattonèlla
mattonétto
mattutìno
mattàna
mattànza
mattàta
mattìna
mattìno
mattòide
mattóne
maturazióne
maturità
maturàndo
maturàre
maturàto
matusalèmme
matàssa
matèria
matèrico
matèrno
matètico
matìta
matùro
matùsa
mauritàno
maurìno
mausolèo
mauvìna
max.
maxi-
maxicappòtto
maxigónna
maxillofacciàle
maximum
maxipull
maxischèrmo
maxitamponaménto
maxwell
mazdaico
mazdeismo
mazzacavàllo
mazzapìcchio
mazzasórda
mazzerànga
mazziniàno
mazzière 1
mazzière 2
mazzolàre
mazzuòla
mazzàta
mazzétta 1
mazzétta 2
mazzétto
mazùrca
maèstra
maèstro
maîtresse
maònia
maòri
maóna
mb
mcm
me
mea culpa
meccanicaménte
meccanicità
meccanicìsmo
meccanicìsta
meccanicìstico
meccanizzazióne
meccanizzàre
meccanizzàto
meccanocettóre
meccanografìa
meccanogràfico
meccanorecettóre
meccanoterapìa
meccanìsmo
meccànica
meccànico
meccàno
mecenatìsmo
mecenàte
mechitarìsta
mecònio
mecòttero
medaglière
medagliétta
medaglióne
medaglìsta
medaglìstica
media 2
media planning
mediacrazìa
mediaménte
medianicità
medianità
medianìsmo
mediastìnico
mediastìno
mediatrìce
mediatèca
mediatóre
mediazióne
medicalizzazióne
medicalizzàre
medicamentóso
medicaménto
medicazióne
medichéssa
medicinàle
medico-chirùrgico
medico-legàle
medicàbile
medicàle
medicàre
medicàstro
medicàto
medicìna
medievalìsmo
medievalìsta
medievalìstica
medievalìstico
medievàle
mediocreménte
mediocrità
mediocrédito
medioevàle
mediolatinità
mediolatìno
medioleggèro
mediologìa
mediomàssimo
mediopalatàle
mediopassìvo
mediorientàle
medioèvo
meditabóndo
meditataménte
meditatìvo
meditazióne
mediterràneo
meditàre
meditàto
mediàle
mediàna
mediànico
mediàno
mediànte
mediàre
mediàtico
mediàto
mediòcre
medollarìna
medàglia
medésimo
medìceo
medùsa
meeting
mefistofelicaménte
mefistofèlico
mefìte
mefìtico
mega-
megabaud
megabit
megabyte
megacardìa
megacariocìta
megachip
megachiròttero
megaconcèrto
megacìclo
megacòlon
megadirettóre
megaesòfago
megaflòp
megagalàttico
megahertz
megalo-
megaloblàsto
megalocardìa
megalocefalìa
megalocèfalo
megalogastrìa
megalomanìa
megalìte
megalìtico
megalòmane
megalòpoli
megaohm
megaohmmetro
megaschèrmo
megaspòra
megastore
megatèrio
megatèrmo
megàcero
megàfono
megàrico
megàttera
megèra
mehari
meharìsta
meiopragìa
meiòsi
meiòtico
melagràna
melagràno
melalèuca
melammìna
melammìnico
melampìro
melanconìa
melanesiàno
melanoblastòma
melanoblàsto
melanocìta
melanodermìa
melanosarcòma
melanterìte
melanzàna
melanìna
melanìsmo
melanìte
melanòforo
melanòide
melanòma
melanòsi
melanùria
melarància
melaràncio
melaròsa
melassatùra
melassàre
melchìta
meleagrìna
melensàggine
melilìte
melilòto
melinìte
melioidòsi
melismàtico
mellificazióne
mellificàre
mellifluaménte
mellifluità
mellìfero
mellìfluo
mellìte
mellìto
melmosità
melmóso
melodicaménte
melodiosaménte
melodióso
melodrammaticaménte
melodrammàtico
melodràmma
melodìa
melodìsta
melogràno
melolónta
melolóntide
melomanìa
melopèa
melàfiro
melàngola
melàngolo
melànico
melàrio
melàssa
melàta
melàto
melèna
melènso
meléto
melìna
melìsma
melìssa
melòdica
melòdico
melòfago
melòmane
melóne
membranifórme
membranàceo
membranòfono
membranóso
membratùra
membràna
memento
memorabilménte
memorandum
memorial
memorialìsta
memorialìstica
memorizzazióne
memorizzàre
memoriàle
memoràbile
memoràndo
memòria
menabò
menadìto, a
menagràmo
mendaceménte
mendacità
mendeliàno
mendelèvio
mendelìsmo
mendicità
mendicànte
mendicàre
mendàce
mendàcio
mendìco
menefreghìsmo
menefreghìsta
meneghìno
menestrèllo
menfìtico
menhir
meningiòma
meningocèle
meningocòcco
meningoencefalìte
meningèo
meningìsmo
meningìte
menippèo
meniscectomìa
meniscàle
meniànte
menològio
menomazióne
menomàre
menomàto
menopàusa
menorragìa
menscevìco
mensilità
mensilizzazióne
mensilménte
mensuràle
mensìle
mentalità
mentalménte
mentalìsmo
mentecàtto
mentitóre
mentolàto
mentonièra
mentonièro
mentàle
mentàstro
mentìna
mentìre
mentìto
mentòlo
mentùccia
menu
menzionàre
menzionàto
menzióne
menzognèro
menzógna
menàrca
menàre
menàta
menìnge
menìsco
menóso
meprobamàto
meraménte
meravigliosaménte
meravigliàre
meravigliàto
meraviglióso
meravìglia
mercanteggiaménto
mercanteggiàre
mercantilìsmo
mercantilìsta
mercantilìstico
mercantésco
mercantìle
mercanzìa
mercaptàno
mercatìno
mercatùra
mercenarìsmo
mercenàrio
merceologìa
merceològico
mercerizzazióne
mercerizzàre
mercerizzàto
mercerìa
merceòlogo
merchandiser
merchandising
mercificazióne
mercificàre
mercimònio
merciàia
merciàio
mercoledì
mercorèlla
mercuriazióne
mercuriàle 1
mercuriàle 2
mercuriàle 3
mercuriàle 4
mercuriàre
mercurocròmo
mercuróso
mercànte
mercàto
mercé
mercéde
mercùrico
mercùrio
merdàio
merdóso
merendìna
meretrìce
meretrìcio
mericìsmo
meridionalìsmo
meridionalìsta
meridionalìstico
meridionàle
meridiàna
meridiàno
meridióne
meriggiàre
meringàto
meristemàtico
meristèma
meritaménte
meritataménte
meritevolménte
meritocrazìa
meritocràtico
meritoriaménte
meritàre
meritàto
meritévole
meritòrio
merlatùra
merlettatùra
merlettàia
merlettàre
merlot
merluzzétto
merlàngo
merlàre
merlàto
merlétto
merlìno
merlòtto
merlóne
merlùzzo
merovìngio
merènda
merìggio
merìnga
merìno
mes(o)-
mesa
mescalìna
meschinaménte
meschinerìa
meschinèllo
meschìno
mescitóre
mescolaménto
mescolatrìce
mescolatóre
mescolatùra
mescolàbile
mescolànza
mescolàre
mescolàta
mescolìo
mesencefàlico
mesenchimàtico
mesencèfalo
mesenterìte
mesentère
mesentèrico
mesentèrio
mesmerìsmo
mesmèrico
mesoblàsto
mesocàrpo
mesocèfalo
mesodèrma
mesofàse
mesofìllo
mesoglèa
mesogàstrio
mesologìa
mesolìtico
mesomerìa
mesomòrfo
mesonèfro
mesopotàmico
mesopàusa
mesosfèra
mesoterapìa
mesotoràce
mesotróne
mesotèlio
mesotòrio
mesozòico
mesozòo
messaggerìa
messaggiàre
messaggèro
messaggìno
messalìna
messianìsmo
messicàno
messidòro
messinscèna
messinése
messiànico
messàggio
messàle
messènico
messère
messìa
messòrio
mestaménte
mestaménto
mestatóio
mestatóre
mesticherìa
mestichìno
mesticànza
mesticàre
mestierànte
mestière
mestièri
mestolièra
mestolàme
mestolàta
mestolóne
mestruazióne
mestruàle
mestruàre
mestàre
mestìzia
mestóne
mesàta
mesènchima
mesétto
mesòfita
mesòmero
mesònico
mesóne
meta-
metabisolfìto
metabolizzàre
metabolìsmo
metabolìta
metabòlico
metacarpàle
metacrilàto
metacromasìa
metacrìlico
metacàrpo
metacèntrico
metacèntro
metadóne
metaemoglobìna
metafisicaménte
metafonèsi
metaforeggiàre
metaforicaménte
metaforizzàre
metafosfòrico
metafàse
metafìsica
metafìsico
metafòrico
metagalàssia
metagènesi
metal detector
metaldèide
metalinguàggio
metalinguìstico
metallizzazióne
metallizzàre
metallizzàto
metallocromìa
metallografìa
metallogràfico
metallogènesi
metalloplàstico
metalloporfirìna
metallorgànico
metalloscòpio
metalloterapìa
metallurgìa
metallurgìsta
metallàro
metallìfero
metallòide
metallùrgico
metalmeccànico
metalìngua
metalògico
metamatemàtica
metamerìa
metamielocìta
metamorfosàre
metamorfìsmo
metamèrico
metamòrfico
metamòrfosi
metanefrìna
metanizzazióne
metanizzàre
metanièra
metanièro
metanodótto
metanàle
metanèfro
metanìfero
metanòico
metanòlo
metaplasìa
metaplàsma
metaplàsmo
metaproteìna
metapsìchica
metapsìchico
metasomatìsmo
metastatizzazióne
metastatizzànte
metastatizzàre
metastàbile
metastàtico
metastòria
metastòrico
metatoràce
metatàrsico
metatàrso
metazòo
metempsicòsi
metempìrico
metencèfalo
meteorologìa
meteorològico
meteoropatìa
meteoropàtico
meteorìsmo
meteorìte
meteorìtico
meteorògrafo
meteoròlogo
meteòrico
meticciaménto
meticciàto
meticolosaménte
meticolosità
meticolóso
metilaràncio
metilàre
metilàto
metilène
metionìna
metodicaménte
metodicità
metodizzàre
metodologìa
metodològico
metodìsmo
metodìsta
metodìstico
metonomàsia
metonìmia
metonìmico
metralgìa
metratùra
metricaménte
metrologìa
metrològico
metronòtte
metropatìa
metropolitàna
metropolitàno
metropolìta
metrorragìa
metrorrèa
metrotranvìa
metràggio
metrìte
metròlogo
metrònomo
metròpoli
mettifògli
mettimàle
metà
metàbolo
metàfora
metàllico
metàllo
metàmero
metàno
metàstasi
metàtesi
metèco
metèora
metìccio
metìle
metìlico
metòdica
metòdico
metòlo
mezerèo
mezzacalzétta
mezzacartùccia
mezzadrìa
mezzadrìle
mezzalàna
mezzalùna
mezzamànica
mezzanèlla
mezzanìno
mezzanòtte
mezzapùnta
mezzatéla
mezzatìnta
mezzavéla
mezzerìa
mezzobùsto
mezzocérchio
mezzodì
mezzofondìsta
mezzofóndo
mezzogiórno
mezzoguànto
mezzolìtro
mezzomarinàro
mezzopùnto
mezzoservìzio
mezzosopràno
mezzosàngue
mezzotóndo
mezzàdro
mezzàla
mezzàna
mezzàno
mezzèna
mezzétta
mezzóra
mezzùccio
mezz’ària, a
mezz’àsta, a
meàndro
meàto
mf
mg
mho
mi 1
mi 2
mi 3
miagolaménto
miagolàre
miagolàta
miagolìo
miagolóne
mialgìa
miasmàtico
miastenìa
miatonìa
miatrofìa
micanìte
micaschìsto
micenèo
micetòma
michelangiolésco
michelàccio
michelétto
michétta
micidiàle
micobattèrio
micodèrma
micologìa
micològico
micoplasmòsi
micoplàsma
micorrìza
micotossìna
micragnóso
micro-
microampere
microanàlisi
microbicìda
microbilància
microbiologìa
microbiològico
microbiòlogo
microcalcolatóre
microcassétta
microcefalìa
microchirurgìa
microchìmica
microchìmico
microcinematografìa
microcircùito
microcitemìa
microcitàrio
microclìma
microcomputer
microconflittualità
microcriminalità
microcristàllo
microcurie
microcàmera
microcèfalo
microcìta
microcìto
microcòcco
microcòsmico
microcòsmo
microdattilìa
microdissezióne
microeconomìa
microeconòmico
microelaboratóre
microeleménto
microelettrònica
microevoluzióne
microfilmàre
microfiltràto
microflòra
microfonàre
microfonìsta
microfotografìa
microfotogràfico
microftalmìa
microfàrad
microfàuna
microfìbra
microfìlm
microfìsica
microfònico
micrografìa
microgranulàre
microgràmmo
microinterruttóre
microistruzióne
microlettóre
microlettùra
micrologìa
microlìngua
microlìtico
microlìtro
micrològico
micromanipolatóre
micromanipolazióne
micromeccànica
micromeccànico
micromelìa
micrometrìa
micrometèora
micromillìmetro
micromotóre
micronesiàno
micronizzazióne
micronùcleo
micropoliadenìa
microprocessóre
microprogrammazióne
micropsìa
microrganìsmo
microriproduttóre
microriproduzióne
microschèda
microscopìa
microscòpico
microscòpio
microsecóndo
microsociologìa
microsporàngio
microspìa
microspòra
microstruttùra
microstàto
microsìsma
microsòma
microsólco
microsónda
microtraumatìsmo
microtècnica
microvettùra
microvòlt
microónda
micràgna
micròbico
micròbio
micròfago
micròfono
micròmero
micròmetro
micròpilo
micròtomo
micàceo
micàdo
micèlio
micèlla
micète
micìno
micòlogo
micòsi
micòtico
midollàre
midollóso
midrash
midriàtico
midrìasi
midólla
midóllo
mielencèfalo
mieloblàsto
mielocìta
mielografìa
mielàta
mielàto
mielìna
mielìnico
mielìte
mielòide
mielòma
mielòsi
mielóso
mietiléga
mietitrébbia
mietitrìce
mietitóre
mietitùra
migliarìno 1
migliarìno 2
miglioraménto
miglioratìvo
miglioratóre
miglioràre
migliorìa
migliorìsmo
migliorìsta
migliàccio
migliàio
miglióre
migmatìte
mignattàio
mignattìno
mignon
mignàtta
mignòtta
migratòrio
migratóre
migrazióne
migrànte
migràre
migàle
mikado
milanése
miliardàrio
miliardèsimo
milionàrio
milionèsimo
militarescaménte
militarizzazióne
militarizzàre
militarménte
militarésco
militarìsmo
militarìsta
militarìstico
militesènte
militànte
militànza
militàre 1
militàre 2
miliziàno
miliàrdo
miliàre 1
miliàre 2
milióne
millantatóre
millanterìa
millantàre
millantàto
millecènto
millefiòri
millefòglie
millefòglio
millenarìsmo
millenarìsta
millenarìstico
millenàrio
millepièdi
millepòride
millerìghe
millesimàle
millesimàto
milleùsi
milli-
milliampere
millibàr
milligràmma
millimetràre
millimetràto
millimètrico
millimìcron
millivòlt
millànta
millènne
millènnio
millèsimo
millìlitro
millìmetro
milonìte
milìzia
milòrdo
mimetizzazióne
mimetizzàre
mimetìsmo
mimeògrafo
mimicaménte
mimodràmma
mimàre
mimèsi
mimètica 1
mimètica 2
mimètico
mimògrafo
mimósa
min.
minacciosaménte
minacciàre
minaccióso
minaréto
minatòrio
minatóre
minchionatóre
minchionatùra
minchionerìa
minchionàggine
minchionàre
minchiàta
minchióne
mineralizzatóre
mineralizzazióne
mineralizzàre
mineralogìa
mineralogìsta
mineralurgìa
mineralìsta
mineralògico
mineràle
mineràrio
minestrìna
minestróne
mingherlìno
mini-
miniallòggio
miniaturizzazióne
miniaturizzàre
miniaturizzàto
miniaturìsta
miniaturìstico
miniatóre
miniatùra
minibasket
minibus
minibàr
minicalcolatóre
minicar
minicassétta
minidìsco
minielaboratóre
minigòlf
minigònna
minimalizzàre
minimalìsmo
minimalìsta
minimalìstico
minimaménte
minimarket
minimercàto
minimizzazióne
minimizzàre
minimum
minimàle
minimàre
minimàssimo
minirifórma
miniscì
ministeriàle
ministrànte
ministèro
minivasìvo
miniàbito
miniàre
miniàto
minièra
minorascàto
minoratìvo
minorazióne
minorità
minoritàrio
minorànte
minorànza
minoràre
minoràto
minorènne
minorìle
minorìta
minus habens
minusvalènza
minutaménte
minuterìa
minutière
minutàggio
minutàglia
minutàme
minutànte
minutàre
minutàrio
minutènza
minutézza
minuziosaménte
minuziosità
minuziosàggine
minuzióso
minuèndo
minuétto
minzióne
minàccia
minàre
minàto
minèrva 1
minèrva 2
minèstra
minìmetro
minìstro
minòico
minóre
minùgia
minùscola
minùscolo
minùta
minùto 1
minùto 2
minùzia
minùzzolo
miocardìte
mioclonìa
miocàrdico
miocàrdio
miocène
miocènico
miodistrofìa
miofibrìlla
mioglobìna
miologìa
miopatìa
mioplàstica
miopàtico
miopìa
miopòtamo
mioressìa
miorilassànte
miosìna
miosìte
miosòtide
miotonìa
mirabilménte
mirabolàno
mirabolànte
mirabèlla
mirabìlia
miracolosaménte
miracolàre
miracolàto
miracolìsmo
miracolìsta
miracolìstico
miracolóso
miria-
miriagràmma
miriàpode
mirmecologìa
mirmecòfago
mirmecòfilo
mirror
mirtifórme
mirtìllo
miràbile
miràcolo
miràggio
miràglio
miràre
miràto
mirìade
mirìfico
mirìno
mirìstica
mis(o)-
mis-
misantropìa
misantròpico
miscelatóre
miscelatùra
miscellànea
miscellàneo
miscelàre
miscelàto
mischiàre
mischiàta
miscibilità
misconosciménto
misconoscènte
misconóscere
miscredènte
miscredènza
miscèla
miscìbile
miscùglio
miserabilménte
miserere
misericordióso
misericòrdia
miseràbile
miseràndo
miserévole
misfàtto
misirìzzi
misogamìa
misoginìa
misoneìsmo
misoneìsta
miss
missilìstica
missilìstico
missionàrio
missióne
missàggio
missàre
missìno
missìva
mister
misteriosaménte
misteriosità
misterióso
misticaménte
misticheggiànte
misticità
misticìsmo
mistificatòrio
mistificatóre
mistificazióne
mistificànte
mistificàre
mistilinguìsmo
mistilìneo
mistilìngue
mistióne
mistobòsco
mistral
mistrà
mistèrico
mistèro
mistùra
misurabilità
misurataménte
misuratóre
misurazióne
misuràbile
misuràre
misuràto
misurìno
misàntropo
misèria
misèrrimo
misògino
misùra
miteménte
miticizzàre
mitigatóre
mitigazióne
mitigàbile
mitigàre
mitilicoltóre
mitilicoltùra
mitizzazióne
mitizzàre
mitocondriàle
mitocòndrio
mitografìa
mitologìa
mitològico
mitomanìa
mitopoièsi
mitopoiètico
mitragliaménto
mitragliatrìce
mitragliatóre
mitragliàre
mitragliàta
mitraglièra
mitraglière
mitragliétta
mitraìsmo
mitridatizzazióne
mitridatizzàre
mitridatìsmo
mitridàtico
mitridàto
mitràglia
mitràle
mitràlico
mitràto
mitrìaco
mitt.
mitteleuropèo
mittènte
mitézza
mitògrafo
mitòlogo
mitòmane
mitòsi
mitòtico
mix
mixage
mixedematóso
mixedèma
mixer
mixomatòsi
mixovìrus
mixàre
mixìne
mixòma
miào
miàsma
miàu
mièle
miètere
miògale
miòma
miòsi
ml
mm
mnemonicaménte
mnemotècnica
mnemotècnico
mnemònica
mnemònico
mnèsico
moabìta
moabìtico
mobber
mobbing
mobbizzàre
mobilifìcio
mobilitazióne
mobilità
mobilitàre
mobilizzazióne
mobilizzàbile
mobilizzàre
mobiliàre 1
mobiliàre 2
mobiliàto
mobilière
mobilìsmo
mobìlia
mobìlio
mocassìno
moccichìno
moccicàre
moccicóso
moccióso
modalità
modanatrìce
modanatóre
modanatùra
modanàre
modanàto
modellatóre
modellatùra
modellàbile
modellàre
modellàto
modellìno
modellìsmo
modellìsta
modellìstica
modenése
moderataménte
moderatézza
moderatìsmo
moderatóre
moderazióne
modernaménte
modernariàto
modernità
modernizzazióne
modernizzàre
modernizzàto
modernìsmo
modernìsta
modernìstico
moderàbile
moderàre
moderàto
modestaménte
modicità
modificatìvo
modificatóre
modificazióne
modificàbile
modificàre
modiglióne
modisterìa
modulatóre
modulazióne
modulàbile
modulàre 1
modulàre 2
modulàrio
modulàto
modulìstica
modus vivendi
modàle
modèlla
modèllo
modèrno
modèstia
modèsto
modìfica
modìsta
moffétta
moféta
mogòl
mohair
moicàno
moire
mol
mol.
molalità
molarità
molatrìce
molatùra
moldàvo
molecolarità
molecolàre
molestatóre
molestàre
molibdenìte
molibdàto
molibdèno
molinèllo
molinétto
molinìsmo
molisàno
molitòrio
molitóre
molitùra
mollaccióne
molleggiaménto
molleggiàre
molleggiàto
molleménte
mollettièra
mollettóne
mollificàre
molluschicoltóre
molluschicoltùra
mollàre
molléggio
mollétta
mollézza
mollìca
mollìccio
mollùsco
moloch
molotov
molteplicità
molti-
moltiplicatìvo
moltiplicatóre
moltiplicazióne
moltiplicàbile
moltiplicàndo
moltiplicàre
moltitùdine
moltéplice
moltìplica
moltìssimo
molàle
molàre 1
molàre 2
molàre 3
molàssa
molàzza
molècola
molèstia
molèsto
molétta
molìbdico
molìno
molòsso
momentaneaménte
momentàneo
moménto
mon-khmer
monacazióne
monachèlla
monachése
monachésimo
monachétto
monachìna
monachìno
monachìsmo
monacàle
monacàre
monacàto
monacènse
monadologìa
monadìsmo
monadìsta
monarchianìsmo
monarchìa
monarchìsmo
monastèro
monazìte
moncherìno
moncóne
mondaneggiàre
mondanità
mondarìso
mondatóre
mondatùra
mondezzàio
mondializzazióne
mondializzàre
mondiàle
mondovisióne
mondàna
mondàno
mondàre
mondìglia
mondìna
monegàsco
monellerìa
monellàccio
monellésco
monetarìsmo
monetarìsta
monetarìstico
monetazióne
monetizzazióne
monetizzàre
monetàbile
monetàggio
monetàle
monetàre
monetàrio
monetàto
monetìna
monferrìna
mongolfièra
mongolìsmo
mongolòide
mongòlia
mongòlico
mongòmeri
monilifórme
monilìasi
monitor
monitorizzàre
monitoràggio
monitoràre
monitòrio
monitóre 1
monitóre 2
mono-
monoammìna
monoammìno-ossidàsi
monoatòmico
monoblòcco
monobàsico
monocameralìsmo
monocameràle
monocellulàre
monocilìndrico
monocitòsi
monoclinàle
monoclonàle
monoclàsse
monoclìno
monocoltùra
monocolóre
monocoriàle
monocotilèdone
monocrazìa
monocristàllo
monocromaticità
monocromatizzàre
monocromatìsmo
monocromatóre
monocromàre
monocromàtico
monocromàto
monocromìa
monocràtico
monocròmo
monocultùra
monoculàre
monocuspidàle
monocàlibro
monocàrpico
monocèfalo
monocìclico
monocìclo
monocìta
monocòrde
monocòrdo
monodàttilo
monodìa
monodòse
monoergòlo
monofiletìsmo
monofilàre
monofilètico
monofisìsmo
monofisìta
monofonditrìce
monofonìa
monofàse
monofìllo
monofònico
monofùne
monogamètico
monogamìa
monogenètico
monogenìsmo
monogenìsta
monografìa
monogràfico
monogràmma
monogàmico
monogènesi
monoicìsmo
monoideìsmo
monokìni
monolitìsmo
monolocàle
monologàre
monolìngue
monolìtico
monomandatàrio
monomaniacàle
monomanìa
monomanìaco
monometallìsmo
monometàllico
monomiàle
monomolecolàre
monomotóre
monomètrico
mononucleàre
mononucleàto
mononucleòsi
monoparentàle
monopartitìsmo
monoplegìa
monoplàno
monopolizzatóre
monopolizzazióne
monopolizzàre
monopolàre
monopolìsta
monopolìstico
monoprogrammazióne
monopròtico
monopsònio
monopàttino
monopètto
monopòlio
monopòlo
monopósto
monorchidìa
monoreattóre
monoreddìto
monorifrangènte
monorifrangènza
monorotàia
monorìmo
monorìtmico
monorìtmo
monosaccàride
monoscàfo
monoscì
monoscòcca
monoscòpio
monosillàbico
monosomìa
monospermìa
monospèrmo
monostròfico
monosèmico
monosèpalo
monosìllabo
monotelitìsmo
monotelìsmo
monotelìta
monotemàtico
monoteìsmo
monoteìsta
monoteìstico
monotipìa
monotipìsta
monotonìa
monotrèmo
monottongazióne
monottongàre
monottòngo
monotype
monotìpico
monotòno 2
monovalènte
monovalènza
monovolùme
monovulàre
monozigòte
monoàcido
monoàlbero
monoùso
monsignóre
monsònico
monsóne
montacàrichi
montaggìsta
montagnàrdo
montagnòla
montagnóso
montanàro
montanèllo
montanìno
montanìsmo
montanìsta
montascàle
montatóio
montatóre
montatùra
montavivànde
montebiànco
montenegrìno
monteprèmi
montessoriàno
montgomery
monticazióne
monticàre
monticèllo
montmorillonìte
montonàta
montonàto
montuosità
montuóso
montàggio
montàgna
montàno
montànte
montàre
montàta
montàto
montóne
monumentalità
monumentàle
monuménto
monàdico
monàndro
monàrca
monàrchico
monàstico
monèl
monèlla
monèllo
monèma
monèra
monètica
monéta
monìle
monìlia
monìsmo
monìsta
monìstico
monòcolo
monòdico
monòfora
monògamo
monòico
monòlito
monòlogo
monòmane
monòmero
monòmetro
monòmio
monòpoli
monòptero
monòsio
monòssido
monòstico
monòstilo
monòtipo 1
monòtipo 2
monòtipo 3
monòtono 1
monòtrofo
monòtropa
monòxilo
moon boots
moquette
moquettàto
moraleggiàre
moralità
moralizzatóre
moralizzazióne
moralizzàre
moralménte
moralìsmo
moralìsta
moralìstico
moratòria
moratòrio
morbidaménte
morbidézza
morbilità
morbillifórme
morbillóso
morbosaménte
morbosità
morbìgeno
morbìllo
morbóso
morchèlla
mordaceménte
mordacità
mordenzatùra
mordenzàre
mordenìte
mordicchiàre
mordigallìna
mordàcchia
mordàce
mordènte
more uxorio
morfallàsi
morfemàtico
morfinomanìa
morfinìsmo
morfinòmane
morfofonologìa
morfofonològico
morfofonèma
morfogenètico
morfogènesi
morfologicaménte
morfologìa
morfolìna
morfològico
morfonologìa
morfonèma
morfosintàssi
morfosintàttico
morfèa
morfèma
morfìna
morfìsmo
morfòsi
morganaticaménte
morganàtico
morganìte
moribóndo
morigerataménte
morigeratézza
morigeràto
moriglióne
moritùro
morióne 1
morióne 2
morlàcco
mormonìsmo
mormoraménto
mormoratóre
mormorazióne
mormoreggiàre
mormoràre
mormorìo
mormóne
morosità
morse
morsettièra
morsicatùra
morsicchiatùra
morsicchiàre
morsicàre
morsétto
morsùra
mortadèlla
mortalità
mortalménte
mortarétto
mortasatrìce
mortasatóre
mortasatùra
mortasàre
morticìno
mortificatóre
mortificazióne
mortificànte
mortificàre
mortificàto
mortinatalità
mortuàrio
mortàio
mortàle
mortàsa
mortèlla
mortìfero
mortòrio
moràle
moràvo
morèlla
morèllo
morèna
morènico
morènte
morésca
morésco
morétta
morétto
morìa
morìre 1
morìre 2
moróso 1
moróso 2
mosaicàto
mosaicìsta
mosaìsmo
moscacièca
moscaiòla
moscardìna
moscardìno
moscatèllo
moscatùra
moscerìno
moschetterìa
moschettièra, alla
moschettière
moschettàta
moschettàto
moschettóne
moschicìda
moschèa
moschétto
moschìno
moscovìta
moscàio
moscàto 1
moscàto 2
moscóne
mossière
mostardièra
mostravènto
mostruosaménte
mostruosità
mostruóso
mostràre
mostrìna
mostàccio
mostàrda
mostìmetro
mostóso
mosàico 1
mosàico 2
motel
motilità
motivazionàle
motivazióne
motivàre
motivàto
moto-
motoaratrìce
motoaratùra
motobàrca
motocarriòla
motocarrozzétta
motocarrèllo
motociclétta
motociclìsmo
motociclìsta
motociclìstico
motocoltivatóre
motocoltùra
motocolónna
motocompressóre
motocrossìsta
motocròss
motocàrro
motocìclo
motofalciatrìce
motofurgoncìno
motofurgóne
motoleggèra
motolància
motoneuróne
motonàuta
motonàutica
motonàutico
motonàve
motopescheréccio
motopropulsóre
motopómpa
motoradùno
motorhome
motorizzazióne
motorizzàre
motorizzàto
motorscooter
motorétta
motorìno
motorìsmo
motorìsta
motorìstica
motorìstico
motoscafìsta
motoscooterìsta
motoscàfo
motoseminatrìce
motosilurànte
motoslìtta
motoséga
mototorpedinièra
motovedétta
motovelièro
motovettùra
motoveìcolo
motozàppa
motozàttera
motricità
motrìce
motteggiaménto
motteggiatóre
motteggiàre
mottéggio
mottétto
motuléso
motuproprio
motìvo
motòrio
motóre
mouliné
mountain-bike
mouse
mousse
mousseline
movida
movimentàre
movimentàto
movimentìsmo
moviménto
moviòla
movènte
movènza
movìbile
mozartiàno
mozaràbico
mozióne
mozzafiàto
mozzarèlla
mozzicàre
mozzicóne
mozzàre
mozzétta
mozàrabo
moìna
mo’, a
mq
ms
mucillagginóso
mucillaginóso
mucillàggine
mucillàgine
mucolìtico
mucopolisaccàride
mucoproteìna
mucopùs
mucosità
mucoviscidòsi
mucronàto
mucróne
mucìna
mucìparo
mucòide
mucósa
mucóso
mudàre
muezzin
muffosità
muffìre
muffóso
muflóne
muftì
mugghiaménto
mugghiàre
muggìre
muggìto
mughétto
mugic
mugnaiàccio
mugnàio
mugolaménto
mugolàre
mugolìo
mugolóne
mugugnàre
mugùgno
mujaidin
mulattièra
mulattière
mulattièro
mulinàre
mulinèllo
mullìte
multi-
multicanàle
multicellulàre
multicolóre
multiconfessionàle
multiculturalìsmo
multiculturàle
multidisciplinàre
multifocàle
multifórme
multilateralìsmo
multilateràle
multilobàto
multilìngue
multimediàle
multimilionàrio
multinazionàle
multiparità
multiplanàre
multiplatóre
multiplayer
multiplazióne
multiplex
multiplexer
multiplétto
multipolàre
multiprocessóre
multiprogrammazióne
multiproprietà
multipòlo
multirazziàle
multirìschi
multisensoriàle
multistàdio
multisàla
multitask
multiutènte
multivalènte
multivalènza
multivitamìnico
multiètnico
multiùso
multàre
multìpara
mulàcchia
mulàggine
mulàtta
mulàtto
mulétto
mulìebre
mulìno
mummificazióne
mummificàre
mummificàto
mungitrìce
mungitóio
mungitóre
mungitùra
municipalità
municipalizzazióne
municipalizzàre
municipalìsmo
municipalìstico
municipàle
municìpio
munificaménte
munificènte
munificènza
munizionaménto
munizióne
munìfico
munìre
munìto
muraglióne
muraiòla
muraiòlo
murales
muratóre
muratùra
muricciòlo
muriàtico
murrìno
muràglia
muràle
muràre
muràrio
muràta
muràzzo
murèna
muscarìna
muschiàto
muscolatùra
muscolazióne
muscolàre
muscolóso
muscovìte
muscóso
museografìa
museogràfico
museologìa
museruòla
museàle
music bar
music-hall
musicalità
musicalménte
musicassétta
musichétta
musicografìa
musicologìa
musicològico
musicomanìa
musicoterapìa
musicàle
musicànte
musicàre
musicìsta
musicògrafo
musicòlogo
musicòmane
musifonìno
musonerìa
mussitazióne
mussoliniàno
mussulmàno
mussàre
must
mustang
mustàcchio
mustèla
mustèlide
musulmàno
musàta
musèllo
musèo
musétta
musétto
musìno
musìvo
musóne
mutabilità
mutagenicità
mutagènesi
mutaménto
mutandìne
mutazionàle
mutazionìsmo
mutazionìstico
mutazióne
mutevolménte
mutevolézza
mutilazióne
mutilàre
mutilàto
mutualità
mutualìsmo
mutualìstico
mutuaménte
mutuatàrio
mutuazióne
mutuàbile 1
mutuàbile 2
mutuànte
mutuàre
mutuàto 1
mutuàto 2
mutàbile
mutàgeno
mutànde
mutànte
mutàre
mutàto
mutévole
mutézza
mutìsmo
mutóne
muòio
muòre
muòvere
màcabro
màcchia 1
màcchia 2
màcchina
màcero
màchi
màcina
màcis
màcro
màcula
màdia
màdido
màdrasa
màdre
màfia
màga
màggio
màgi
màgico
màglia
màglio
màgma
màgnetron
màgno
màgo
màgra
màgro
mài
màia
màis
màla
màlaga
màle 1
màle 2
màlga
màlico
màllo
màlo
màlta
màlto
màlva
màmba
màmbo
màmma
màmmola
màna
mànca
mància
mànco 1
mànco 2
mànde
màndorla
màndorlo
màndra
màndria
màne
màngano
màngia-e-bévi
màngo
màni
mànica
mànico
mànna
màno
màntica
màntice
màntide
mànto
mànza
mànzo
màpo
màppa 1
màppa 2
màrca 1
màrca 2
màrchio
màrcia 1
màrcia 2
màrcio
màrco
màre
màrgine
màrmo
màrna
màrra
màrtire
màrtora
màrza
màrzio
màrzo
màschera
màschio 1
màschio 2
màser
màso
màssa
màssico
màssima 1
màssima 2
màssime
màssimo
màsso
màstaba
màstice
màstio
màstra 1
màstra 2
màstro
màte
màtta
màtto 1
màtto 2
màya
màzza
màzzo 1
màzzo 2
mälström
mècca
mèche
mèdia 1
mèdica
mèdico 1
mèdico 2
mèdio
mèdium
mèdo
mègaton
mèglio
mèlia
mèlica 1
mèlica 2
mèlico
mèliga
mèloe
mèmbro
mèmore
mènade
mènda
mènola
mènsa
mènsola
mèntore
mèrce
mèrda
mèrito
mèrla
mèrlo 1
mèrlo 2
mèro
mèsico
mèso
mèsse
mèstica
mèsto
mèta 1
mèta 2
mèta 3
mèteo
mèteosat
mètodo
mètopa
mètrica
mètrico
mètro 1
mètro 2
mèzza
mèzzo 1
mèzzo 2
mèzzo 3
méco
méda
méla
mélange
mélma
mélo
ména
ménage
méno
ménta
ménte
ménto
méntre
méscere
méscita
méscola
mése
méssa 1
méssa 2
mésso 1
mésso 2
méstola
méstolo
méttere
mìca 1
mìca 2
mìccia
mìcia
mìcio
mìcrobo
mìcron
mìdi
mìglio 1
mìglio 2
mìgnola
mìgnolo
mìla
mìlite
mìlle
mìlza
mìmica
mìmico
mìmo
mìna 1
mìna 2
mìnchia
mìngere
mìni
mìnima
mìnimo
mìnio
mìo
mìope
mìra
mìrra
mìrto
mìschia
mìsero
mìsi
mìssile
mìstica
mìstico
mìsto
mìte
mìtico
mìtilo
mìto
mìtra 1
mìtra 2
mòbile 1
mòbile 2
mòca
mòccolo
mòda
mòdano
mòdem
mòdem
mòdico
mòdo
mòdulo
mògano
mòggio
mògio
mòka
mòla
mòle 1
mòle 2
mòlla
mòlle
mòllo
mòlo
mòlva
mònaca
mònaco
mònade
mòngolo
mònito
mònna
mòno
mònstera
mòra 1
mòra 2
mòra 3
mòra 4
mòrbida
mòrbido
mòrbo
mòrchia
mòrdere
mòrdi e fùggi
mòrfico
mòro 1
mòro 2
mòrra
mòrsa
mòrso
mòrta
mòrte
mòrto
mòrula
mòrva
mòsco
mòssa
mòsso
mòta
mòto 1
mòto 2
mòtto
móccio
móglie
mólcere
mólto 1
mólto 2
móna
mónco
mónda
móndo 1
móndo 2
mónta
mónte
mórmora
mósca
móscio
mósto
móstra
móstro
mózzo 1
mózzo 2
mózzo 3
mùcca
mùcchio
mùcido
mùco
mùda
mùffa
mùffola
mùgghio
mùggine
mùgo
mùla
mùlo
mùlta
mùltiplo
mùmmia
mùngere
mùnsi
mùra
mùrice
mùride
mùrmure
mùro
mùrra
mùsa 1
mùsa 2
mùscari
mùschio 1
mùschio 2
mùscolo
mùsica
mùsico
mùso
mùssola
mùta 1
mùta 2
mùtico
mùtilo
mùto
mùtria
mùtua
mùtulo
mùtuo 1
mùtuo 2
müsli