Non sei ancora registrato? REGISTRATI

Hai dimenticato la password?

Passato, presente, Garzanti.
Il futuro sempre a portata di mano.
Prova la nostra ricerca

Lemmario Italiano Francese

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

N
N.d.A.
N.d.E.
N.d.R.
N.d.T.
NAS
NASA
NB
NCEU
NCT
NE
NH
NN
NO
NOCS
NOT
NT
NU
Na
Nabucodònosor
Nairòbi
Namìbia
Nanchìno
Napoleòne
Narbonése
Narbóna
Narcìso
Narsète
Nassàu
Natalìa
Natalìna
Natàle
Nausìcaa
Navarìno
Navàrra
Nazàrio
Naùru
Nb
Nd
Ne
Nemertìni
Nemèa
Neottòlemo
Nepomucèno
Nepóte
Nerèidi
Nerèo
Neròne
Nestòrio
Nettùno
New Delhi
New Mexico
New Orleans
New York
Neàrco
Ni
Niagàra
Niamèy
Nicaràgua
Niccolò
Nicodèmo
Nicolétta
Nicomède
Nicomèdia
Nicosìa
Nicàsio
Nicèa
Nicèforo
Nicòla
Nigèria
Nimèga
Nitàrdo
Niverése
Niàssa, Làgo
No
Nobel
Norbèrto
Nord, Màre del
Nordamèrica
Nordàfrica
Norimbèrga
Normandìa
Nortùmbria
Norvègia
Novàra
Noè
Np
Numitóre
Numìdia
Nuòva Caledònia
Nuòva Délhi
Nuòva Guinèa
Nuòva Irlànda
Nuòva Scòzia
Nuòva Zelànda
Nuòva Zèmlja
Nuòve Èbridi
Nuòvo Mèssico
Nàblus
Nàdia
Nàpoli
Nàsso
Nàto
Nàzareth
Nèmesi
Nèpal
Nèrva
Nèsso
Nèstore
Nèustria
Nèvio
Néro, Mar
Nìcia
Nìger
Nìlo
Nìna
Nìobe
Nìso
Nìzza
Nòrma
Nòrne
Nùbia
Nùma Pompìlio
n 1
n 2
nA
nCi
nF
nabàbbo
nadìr
naftalène
naftalìna
naftenàto
naftène
naftòlo
namibiàno
nanchìno
nandrolóne
nandù
naneròttolo
nano-
nanocurie
nanoeditorìa
nanoelettrònica
nanoelettrònico
nanomàcchina
nanosecóndo
nanotecnologìa
nanìsmo
naos
napoletàna
napoletàno
napoleònico
napoleóne
nappìna
napèa
napèllo
narbonése
narcisìsmo
narcisìsta
narcisìstico
narco-
narcoanàlisi
narcodòllaro
narcolessìa
narcoterapìa
narcoterrorìsmo
narcoterrorìsta
narcotizzazióne
narcotizzàre
narcotrafficànte
narcotràffico
narcotèst
narcotìna
narcotìsmo
narcìso
narcòsi
narcòtico
narghilè
narratologìa
narratìva
narratìvo
narratòrio
narratóre
narrazióne
narràbile
narràre
nartèce
narvàlo
narìce
nasalità
nasalizzazióne
nasalizzàre
nascitùro
nascondarèllo
nasconderèlla
nascondìglio
nascondìno
nascostaménte
nascènte
nascóndere
nascósi
nascósto
nasellìno
nasofarìnge
nastratùra
nastrifórme
nastrotèca
nastràre
nastrìno
nastìa
nastùrzio
nasàle
nasàta
nasèllo 1
nasèllo 2
nasìca
nasóne
nasùto
natalità
natalìsta
natalìzio
natatòrio
natatóia
natazióne
natimortalità
natività
nativìsmo
natrìce
naturalità
naturalizzazióne
naturalizzàre
naturalménte
naturalézza
naturalìsmo
naturalìsta
naturalìstico
nature
naturopatìa
naturàle
naturànte
naturìsmo
naturìsta
naturìstico
naturòpata
natàle
natànte
natìo
natìvo
natùra
nauclèa
naucòride
naufragàre
naufràgio
naumachìa
naupatìa
nauseabóndo
nauseàre
nauseàto
nautòfono
navalmeccànica
navalmeccànico
navarrése
navette
navicolàre
navicèlla
navicèllo
navigabilità
navigatóre
navigazióne
navigàbile
navigànte
navigàre
navigàto
navimodellìsmo
navàle
navàrca
navàta
navétta
navìglio
navìsfero
navóne
nazarèno
nazi
nazifascìsmo
nazifascìsta
nazificàre
nazionalità
nazionalizzazióne
nazionalizzàre
nazionalpopolàre
nazionalsocialìsmo
nazionalsocialìsta
nazionalìsmo
nazionalìsta
nazionalìstico
nazionàle
nazireàto
naziskin
nazióne
nazzarèno
nazìsmo
nazìsta
nazìstico
naïf
ne 1
ne 2
neandertaliàno
nebbiosità
nebbiògeno
nebbiòlo
nebbióne
nebbióso
nebulizzatóre
nebulizzazióne
nebulizzàre
nebulosità
nebulàre 1
nebulàre 2
nebulósa
nebulóso
necessariaménte
necessità
necessitànte
necessitàre
necessàrio
necro-
necrobacillòsi
necrobiòsi
necrobiòtico
necrofilìa
necrofobìa
necrologìa
necrologìsta
necrològico
necrològio
necromanzìa
necroscopìa
necroscòpico
necrosàto
necrotizzàre
necròbia
necròfago
necròfilo
necròforo
necròpoli
necròsi
necròtico
neerlandése
nefandaménte
nefandézza
nefelometrìa
nefelòmetro
nefrectomìa
nefrografìa
nefrolitìasi
nefrologìa
nefrològico
nefropatìa
nefroptòsi
nefropèssi
nefrìte 1
nefrìte 2
nefrìtico
nefròlogo
nefròsi
nefròtomo
nefróne
nefàndo
nefàsto
nefèlio
negativaménte
negatività
negativìsmo
negatoscòpio
negatróne
negatìva
negatìvo
negatòrio
negatóne
negatóre
negazionìsmo
negazióne
neghittosaménte
neghittosità
neghittóso
negligenteménte
negligènte
negligènza
neglètto
neglìgere
negoziabilità
negoziatóre
negoziazióne
negoziàbile
negoziàle
negoziànte
negoziàre
negoziàto
negrità
negritùdine
negrière
negrièro
negroafricàno
negroamericàno
negromanzìa
negromànte
negromàntico
negrétto
negròide
negàbile
negàre
negàto
negòzio
negùndo
neh
nekton
nel
nelùmbio
nemaspèrma
nematelmìnto
nematoblàsto
nematocìda
nematocìsti
nematòde
nembostràto
nembìfero
nembóso
nemméno
nemoràle
nemàlion
nemàtico
nemèo
nemìco
nenùfaro
neo-
neo-con
neo-conservative
neoaccadèmico
neoacquìsto
neoartròsi
neoassùnto
neoavanguàrdia
neoblàsto
neocalédone
neocapitalìsmo
neocapitalìsta
neocapitalìstico
neocatecumenàle
neocattolicèsimo
neocattòlico
neoclassicìsmo
neoclassicìsta
neoclàssico
neocolonialìsmo
neocolonialìsta
neocolonialìstico
neocomiàno
neoconservatóre
neocontrattualìsmo
neocorporativìsmo
neocristianésimo
neocriticìsmo
neocèltico
neodarvinìsmo
neodìmio
neoebràico
neoegiziàno
neoellènico
neoelètto
neoempirìsmo
neofascìsmo
neofascìsta
neofascìstico
neoformazióne
neoformàto
neogrammàtico
neogrèco
neoguelfìsmo
neoguèlfo
neogène
neogòtico
neohegeliàno
neohegelìsmo
neoidealìsmo
neoimperialìsmo
neoimpressionìsmo
neoimpressionìsta
neokantiàno
neokantìsmo
neokeynesiàno
neolalìa
neolatìno
neolaureàto
neoliberalìsmo
neologìa
neologìsmo
neologìsta
neolìtico
neològico
neomercantilìsmo
neomicìna
neonatologìa
neonatàle
neonatòlogo
neonazìsmo
neonazìsta
neonàto
neopaganésimo
neopersiàno
neopilìna
neopitagorìsmo
neopitagòrico
neoplasticìsmo
neoplasìa
neoplatonìsmo
neoplatònico
neoplàsico
neoplàsma
neoplàstico
neopositivìsmo
neopositivìsta
neopositivìstico
neoprène
neorealìsmo
neorealìsta
neorealìstico
neoricardiàno
neoromantìsmo
neoromàntico
neoscolàstica
neoscolàstico
neostomìa
neotenìa
neotenìna
neoterìsmo
neotestamentàrio
neotomìsmo
neotomìsta
neotomìstico
neotènico
neotèrico
neozelandése
neozòico
nepalése
neper
neperiàno
nepitèlla
nepotìsmo
nepotìsta
nepotìstico
neppùre
nepènte
nepóte
nequìzia
nerborùto
nerbàta
nereggiàre
nerofùmo
neroniàno
nervatùra
nervazióne
nervosaménte
nervosità
nervosìsmo
nervàto
nervétti
nervìno
nervóso
neràstro
nerèide
nerétto
nerézza
nerìccio
nerìtico
nerógnolo
nerùme
nessùno
nestorianésimo
nestoriàno
nestàia
net
net economy
netiquette
nettaménte
nettapénne
nettapìpe
nettarìfero
nettarìna
nettarìno
nettatrìce
nettuniàno
nettunìsmo
netturbìno
nettàre 2
nettàreo
nettàrio
nettézza
nettùnio
network
netzine
neumàtico
neur(o)-
neuralgìa
neurastenìa
neurectomìa
neurilèmma
neurinòma
neurobiologìa
neurobiòlogo
neuroblàsto
neurochirurgìa
neurochirùrgico
neurochirùrgo
neurochìmica
neurochìmico
neurocrinìa
neurodegeneratìvo
neurodelìri
neurodepressóre
neurofibromatòsi
neurofisiologìa
neurofisiològico
neuroglìa
neurolinfomatòsi
neurolinguìstica
neurologìa
neurolàbile
neurolèttico
neurològico
neuromarketing
neuronàle
neuropatologìa
neuropatìa
neuropatòlogo
neuroplègico
neuropsichiatrìa
neuropsichiàtra
neuropsichiàtrico
neuropsicologìa
neuropsicòlogo
neuropsìchico
neuropàtico
neuroradiologìa
neurormóne
neurosciènza
neurosecrezióne
neurotomìa
neurotossìna
neurotrasmettitóre
neurotòssico
neurovegetatìvo
neurulazióne
neuràle
neuràsse
neurìna
neurìte
neurìtico
neuròlogo
neuròma
neuròsi
neuròtico
neuròtropo
neuròttero
neuróne
neutralità
neutralizzazióne
neutralizzàre
neutralìsmo
neutralìsta
neutralìstico
neutrofilìa
neutropenìa
neutràle
neutrìno
neutròfilo
neutrònico
neutróne
nevicàre
nevicàta
nevischiàre
nevocarcinòma
nevosità
nevralgìa
nevrastenìa
nevrastènico
nevrectomìa
nevro-
nevroglìa
nevropatìa
nevràlgico
nevràsse
nevrìte
nevròsi
nevròtico
nevvéro
nevàio
nevàto
nevìschio
nevòmetro
nevóso
new economy
new entry
new-look
newbie
news
newsgroup
newtoniano
newyorkese
neànche
neòfita
neòttia
ni 1
ni 2
niacìna
nibelùngico
nicaraguégno
nicchiàre
nichelatóre
nichelatùra
nichelàre
nichelàto
nichelìno
nichilìsmo
nichilìsta
nichilìstico
nichèlio
nicotinammìde
nicotinìsmo
nicotìna
nicotìnico
nictalopìa
nictemeràle
nictofobìa
nictàlope
nictùria
nidificazióne
nidificàre
nidiàceo
nidiàta
nidóre
niellatóre
niellatùra
niellàre
nientediméno
nienteméno
nietzschiàno
nigeriàno
nigerìno
night-club
nigritèlla
nigrìtico
nigèlla
nihilìsmo
nilgàu
nilpotènte
nilòtico
nimbàto
ninfomanìa
ninfàle
ninfèa
ninfèo
ninfétta
ninfòmane
ninfòsi
ninnanànna
ninnàre
nipiologìa
nipitèlla
nipple
nippònico
nipóte
nirvàna
nirvànico
nistatìna
nistàgmico
nistàgmo
nit
nitidaménte
nitidézza
nitratìna
nitratóre
nitrazióne
nitrificazióne
nitrificànte
nitrificàre
nitrièra
nitro-
nitrobattèrio
nitrobenzène
nitrobenzòlo
nitrocellulósa
nitroglicerìna
nitrogrùppo
nitrosazióne
nitrosìle
nitrurazióne
nitràre
nitràto
nitrìle
nitrìre
nitrìto 1
nitrìto 2
nitròfilo
nitrósa
nitróso
nitrùro
nittitazióne
nittitànte
nittìcora
nitóre
nivàle
nivòmetro
nizzàrdo
nièllo
niènte
niòbio
niùno
nm
no
no comment
no global
no profit
no-frost
nobildònna
nobilitazióne
nobilitàre
nobilitàto
nobiliàre
nobilménte
nobiltà
nobiluòmo
nobilésco
nobilùme
nobèlio
nocchierùto
nocchière
nocchióso
nocciolàia
nocciolàto
noccioléto
nocciolìna
nocciuòla
nocciuòlo
nocciòla
nocciòlo 2
nocepèsca
nocepèsco
noch
nocicettìvo
nocicettóre
nocività
nocuménto
nocèlla
nocéto
nocìno
nocìvo
noderóso
nodosità
nodulàre
nodulóso
nodàle
nodèllo
nodìno
nodóso
noiosità
noisette
noiàltri
noióso
noleggiatóre
noleggiànte
noleggiàre
nolontà
nolènte
noléggio
nomadìsmo
nomenclatóre
nomenclatùra
nomenklatùra
nominalizzatóre
nominalizzazióne
nominalizzàre
nominalménte
nominalìsmo
nominalìsta
nominalìstico
nominataménte
nomination
nominativaménte
nominatività
nominatìvo
nominàbile
nominàle
nominàre
nomografìa
nomogràmma
nomotètico
nomàre
nomèa
nomìgnolo
non
non aggressióne
non allineaménto
non allineàto
non belligerànza
non collaborazióne
non concorrènza
non conformìsmo
non credènte
non figuratìvo
non fumatóre
non intervènto
non operatìvo
non pagàto
non plus ultra
non professionàle
non profit
non proliferazióne
non punibilità
non so ché
non stop
non tessùto
non udènte
non valóre
non vedènte
non èssere
non(-)
non-metàllo
nonagenàrio
nonagèsimo
nonchalance
nonché
nonconformìsta
nonconformìstico
noncurànte
noncurànza
nondiméno
nonluògo
nonnétta
nonnétto
nonnìna
nonnìno
nonnìsmo
nonnùlla
nonostànte
nonpertànto
nonsense
nontiscordardimé
nonviolènto
nonviolènza
nonétto
nopàle
noradrenalìna
norcinerìa
norcìno
nord-èst
nord-òvest
nordafricàno
nordamericàno
nordatlàntico
nordeuropèo
nordoccidentàle
nordorientàle
nordìsta
normalità
normalizzazióne
normalizzàre
normalménte
normatìva
normatìvo
normoblàsto
normocìta
normodotazióne
normodotàto
normogènesi
normotéso
normotìpo
normàle
normànno
normògrafo
norrèno
norvegése
norìte
nosocomiàle
nosocòmio
nosofobìa
nosografìa
nosogràfico
nosologìa
nosològico
nossignóre
nostalgìa
nostomanìa
nostràle
nostràno
nostròmo
nostàlgico
notabilità
notabène
notariàto
notarìle
notazióne
notebook
notevolménte
notificatóre
notificazióne
notificàre
notiziàrio
notonètta
notoriaménte
notorietà
nottambulìsmo
nottatàccia
nottetèmpo
nottilùca
nottolìno
nottolóne
nottàmbulo
nottàta
nottùrna
nottùrno
notàbile
notàio
notàre
notévole
notìfica
notìzia
notòrio
nougatine
noumènico
nouvelle vague
novantadùe
novantènne
novantènnio
novantèsimo
novantìna
novantùno
novarése
novatòrio
novatóre
novazióne
novecentèsimo
novecentésco
novecentìsta
novecentìstico
novecènto
novellatóre
novellière
novellàme
novellàre
novellétta
novellìno
novellìsta
novellìstica
novellìstico
novembrìno
novemìla
novendiàle
novennàle
novenàrio
noveràre
novilùnio
novità
noviziàto
novocaìna
novànta
novèlla
novèllo
novèmbre
novèna
novènne
novìzia
novìzio
nozionàle
nozionìsmo
nozionìstico
nozióne
noèma
noèsi
noètico
noùmeno
ns.
ns/ct.o
nt
nuance
nubifràgio
nubiàno
nuclearizzàre
nuclearizzàto
nucleoplàsma
nucleoproteìna
nucleoprotèide
nucleosìde
nucleotìde
nucleàre
nucleàsi
nucleàto
nucleìna
nucleòfilo
nucleònica
nucleóne
nuclèico
nuclèolo
nuclìde
nucàle
nudità
nudìsmo
nudìsta
nullafacènte
nullatenènte
nullatenènza
nullaòsta
nullificazióne
nullificàre
nullità
nullàggine
nullìpara
numeratóre
numerazióne
numericaménte
numerologìa
numeràbile
numeràle
numeràre
numeràrio
numeràto
numeròlogo
numeróso
numismàtica
numismàtico
nummulàre
nummulària
nummulìte
nummulìtico
numèrico
numìdico
nuncupatìvo
nuncupazióne
nunziatùra
nuotatóre
nuotàre
nuotàta
nuovaiorchése
nuovaménte
nurse
nursery
nuràghe
nuràgico
nutazióne
nutracèutica
nutracèutico
nutriménto
nutritìvo
nutritóre
nutrizionàle
nutrizionìsta
nutrizióne
nutriènte
nutrìbile
nutrìce
nutrìre
nutrìto
nuvolosità
nuvolàglia
nuvolóso
nuzialità
nuziàle
nuòcere
nuòra
nuòto
nuòva
nuòvo
nylon
nàcchera
nàcqui
nàfta
nàia 1
nàia 2
nàiade
nàilon
nànna
nàno
nàpalm
nàppa
nàrdo
nàri
nàscere
nàscita
nàso
nàssa
nàstro
nàtica 1
nàtica 2
nàto
nàtron
nàtta
nàufrago
nàuplio
nàusea
nàuta
nàutica
nàutico
nàutilo
nàve
nècton
nègus
nèmesi
nènia
nèo
nèon
nèpa
nèpeta
nèrbo
nèroli
nèrvo
nèsci
nèspola
nèspolo
nèsso
nèstore
nèttare 1
nèuma
nèuro
nèurula
nèuston
nèutro
nèvo
nébbia
nécessaire
négli
négligé
négra
négride
négro
néi
nélla
nélle
néllo
némbo
néro
nétto
néve
nìbbio
nìcchia
nìchel
nìcol
nìdo
nìfe
nìmbo
nìnfa
nìni
nìnna
nìnnolo
nìno
nìtido
nìtrico
nìtro
nìveo
nòbile
nòcca
nòcchio
nòcciolo 1
nòcqui
nòdo
nòdulo
nòia
nòlo
nòma
nòmade
nòmina
nòna
nòne
nònio
nònna
nònno
nòno
nòrd
nòrdico
nòria
nòrma
nòstoc
nòstro
nòta
nòtes
nòto
nòtte
nòttola 1
nòttola 2
nòttua
nòtula
nòva
nòve
nòvero
nòvo
nòzze
nóce
nói
nóme
nùbe
nùbile
nùca
nùcleo
nùdo
nùgolo
nùlla
nùllo
nùme
nùmero
nùmida
nùnzio
nùtria
nùvola
nùvolo
’ndràngheta