Non sei ancora registrato? REGISTRATI

Hai dimenticato la password?

Passato, presente, Garzanti.
Il futuro sempre a portata di mano.
Prova la nostra ricerca

Lemmario Italiano Francese

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R
R/E
RAI
RAI
RAM
RAM
RCA
RD
RDT
RDT
REM
REM
RFT
RFT
RI
RIS
RM
RMN
RNA
RNA
ROM
ROS
RP
RR
RSVP
RT
RVM
Ra
Rabàt
Rachèle
Radegónda
Radiolàri
Radàmanto
Raffaèl(l)a
Raffaèle
Raffaèllo
Rag.
Ragùsa
Raimònda
Raimóndo
Rampicànti
Ramsète
Ramóndo
Rangoon
Ranièri
Raspùtin
Ratisbòna
Ravènna
Rb
Rc
Rd
Re
Rebècca
Regìna
Remìgio
Renània
Renàta
Renàto
Rep.
Rev.
Reykjavik
Rh
Rh
Rhodèsia
Riccàrdo
Rinasciménto
Rinàldo
Riunióne, La
Rivièra
Riàd
Rn
Roboàmo
Robèrta
Robèrto
Roccióse, Montàgne
Rodomónte
Rodrìgo
Rodòlfo
Rollóne
Rolàndo
Romanìa
Romuàldo
Romàgna
Romàno
Romèo
Roncisvàlle
Rosalìa
Rosalìnda
Rosamarìa
Roscellìno
Rosmùnda
Rossiglióne
Rossàna
Rosétta
Rosìna
Ru
Rubicóne
Rufìno
Ruggèro
Rut(h)
Ruànda
Ry
Ràul
Rèa Sìlvia
Règno Unìto
Règolo, Attìlio
Rèmo
Rèno
Rèso
Rèzia
Rìga
Rìo de Janeiro
Ròcco
Ròdano
Ròdi
Ròia
Ròmolo
Ròsa
Ròsa, Mónte
Ròscio
Ròtari
Róma
Rósso, Mar
Rùfo
Rùssia
Rùssia Biànca
r
r
rabberciaménto
rabberciatùra
rabberciàre
rabberciàto
rabbi
rabbinàto
rabbinìsmo
rabbinìsta
rabbiosaménte
rabbióso
rabboccatùra
rabboccàre
rabbonìre
rabbrividìre
rabbuffàre
rabbuffàto
rabbuiàrsi
rabbìnico
rabbìno
rabbùffo
rabdomanzìa
rabdomànte
rabdomàntico
rabelaisiàno
rabescàre
rabicàno
rabàrbaro
rabàzza
racc.
raccapezzàre
raccapricciànte
raccapricciàre
raccaprìccio
raccattacìcche
raccattafièno
raccattapàlle
raccattatóre
raccattàre
raccerchiàre
racchettàre
racchiocciolàrsi
racchióne
racchiùdere
racchétta
raccoglibrìciole
raccogliménto
raccoglitrìce
raccoglitìccio
raccoglitóre
raccoltaménte
raccomandatàrio
raccomandazióne
raccomandàbile
raccomandàre
raccomandàta
raccomandàto
raccomodaménto
raccomodatùra
raccomodàre
racconsolàre
raccontafàvole
raccontatóre
raccontàbile
raccontàre
raccorciaménto
raccorciàre
raccordàre
raccostàre
raccozzàre
raccògliere
raccòlta
raccòlto
raccòrdo
raccónto
racemizzazióne
racemizzàre
racemàto
racemóso
rachialgìa
rachianalgesìa
rachianestesìa
rachicentèsi
rachidèo
rachìtico
rachìtide
racimolatùra
racimolàre
raciniàno
racket
racquetàre
racèmico
racèmo
racìmolo
rad
radar
radarassistènza
radarastronomìa
radaràbile
radarìsta
raddensaménto
raddensàre
raddirizzàre
raddobbàre
raddolciménto
raddolcìre
raddoppiaménto
raddoppiàre
raddoppiàto
raddrizzaménto
raddrizzatrìce
raddrizzatóre
raddrizzatùra
raddrizzàbile
raddrizzàre
raddòbbo
raddóppio
radiatìvo
radiatóre
radiazióne 1
radiazióne 2
radicalchic
radicaleggiànte
radicaleggiàre
radicalizzazióne
radicalizzàre
radicalménte
radicalìsmo
radicaménto
radicazióne
radichétta
radicifórme
radicolàre
radicolìte
radicàle
radicàndo
radicàre
radicàto
radicìcolo
radiestesìa
radio- 1
radio- 2
radioabbonàto
radioaltìmetro
radioamatoriàle
radioamatóre
radioascoltatóre
radioascólto
radioastronomìa
radioastronòmico
radioastrònomo
radioattivazióne
radioattività
radioattìvo
radioaudizióne
radiobiologìa
radiobùssola
radiocanàle
radiocarbònico
radiocarbònio
radiocobàlto
radiocollegaménto
radiocomandàre
radiocomandàto
radiocommèdia
radiocomunicazióne
radiocomàndo
radioconduttóre
radiocontaminaziòne
radioconversazióne
radiocronìsta
radiocrònaca
radiocèntro
radiodermìte
radiodiagnòstica
radiodiffusióne
radiodiffóndere
radiodilettànte
radiodistùrbo
radiodràmma
radioecologìa
radioeleménto
radioelettricità
radioelèttrico
radioemanazióne
radioemissióne
radioestesìa
radioestesìsta
radioestèsico
radiofonìa
radiofonògrafo
radiofrequènza
radiofàro
radiofònico
radiofòto
radiogalàssia
radiogoniometrìa
radiogoniomètrico
radiogoniòmetro
radiografàre
radiografìa
radiogrammòfono
radiogràfico
radiogràmma
radioguidàre
radioguìda
radiogènico
radiointerferòmetro
radioisòtopo
radiolarìte
radiolocalizzatóre
radiolocalizzazióne
radiolocalizzàre
radiologìa
radioluminescènza
radiolàbile
radiolìna
radiològico
radiomessàggio
radiometallografìa
radiometrìa
radiomicròmetro
radiomimètico
radiomontatóre
radiomontàggio
radiomutazióne
radiomòbile
radionavigazióne
radionuclìde
radionècrosi
radioopàco
radiopilòta
radiopropagazióne
radioprotezióne
radioregistratóre
radioricevitóre
radioricevènte
radioricezióne
radiorilevaménto
radioriparatóre
radioripetitóre
radioscopìa
radioscrivènte
radioscòpico
radiosegnalatóre
radiosensibilità
radiosentièro
radiosità
radiosondàggio
radiosorgènte
radiospìa
radiostélla
radiosvéglia
radiosónda
radiotelecomàndo
radiotelefonìa
radiotelefonìsta
radiotelefònico
radiotelegrafàre
radiotelegrafìa
radiotelegrafìsta
radiotelegràfico
radiotelegràmma
radiotelemetrìa
radiotelescrivènte
radiotelescòpio
radiotelevisióne
radiotelevisìvo
radiotelèfono
radioterapèutico
radioterapìa
radioterapìsta
radioteràpico
radiotossicità
radiotrasmettitóre
radiotrasmissióne
radiotrasmittènte
radiotrasméttere
radiotàxi
radiotècnica
radiotècnico
radioutènte
radioónda
radiumterapìa
radiàle 1
radiàle 2
radiànte 1
radiànte 2
radiànza
radiàre 1
radiàre 2
radiàto 1
radiàto 2
radiògeno
radiòlogo
radiòmetro
radióso
radome
radunàre
radunàta
radàzza
radènte
radènza
radézza
radìcchio
radìce
radìfero
radòmo
radùno
radùra
raffaellésco
raffazzonaménto
raffazzonatóre
raffazzonatùra
raffazzonàre
raffermàre
raffigurazióne
raffiguràbile
raffiguràre
raffilatóio
raffilatùra
raffilàre
raffinaménto
raffinataménte
raffinatézza
raffinatóre
raffinatùra
raffinerìa
raffinàre
raffinàto
raffinòsio
rafforzaménto
rafforzatìvo
rafforzàre
rafforzàto
raffreddaménto
raffreddatóre
raffreddatùra
raffreddàre
raffreddàto
raffreddóre
raffrenàre
raffrontàbile
raffrontàre
raffrónto
rafférma
rafférmo
rafting
rafìdide
rafìdio
raganèlla
ragazzàglia
ragazzàta
ragazzétta
ragazzétto
ragazzìna
ragazzìno
ragazzóne
raggelàre
raggiratóre
raggiràre
raggiungiménto
raggiungìbile
raggiuntàre
raggiustaménto
raggiustàre
raggiànte
raggiàre
raggiàto
raggièra
raggiùngere
raggomitolàre
raggranellàre
raggrinzaménto
raggrinzàre
raggrinzàto
raggrinzìre
raggrumàre
raggrumàto
raggruppaménto
raggruppàre
raggruzzolàre
ragguagliaménto
ragguagliàre
ragguagliàto
ragguardevolézza
ragguardévole
ragguàglio
raggìro
ragionaménto
ragionataménte
ragionatóre
ragionerìa
ragionevolménte
ragionevolézza
ragionierìstico
ragionière
ragionàre
ragionàto
ragionévole
ragià
ragióne
ragliaménto
ragliàre
ragliàta
raglàn, (a)
ragnatéla
ragtime
ragàzza
ragàzzo
ragù
raid
raifórme
rais
rajà
ralenti
ralingàre
rallegraménto
rallegràre
rallentaménto
rallentatóre
rallentàndo
rallentàre
rallifórme
rally
rallìsta
rallìstico
ralìnga
ramadan
ramages
ramagliatùra
ramaiòlo
ramanzìna
ramatùra
ramazzàre
rameggiàre
rameuse
rameóso
ramificazióne
ramificàre
ramificàto
rammagliatrìce
rammagliatùra
rammagliàre
rammaricàre
rammemoràre
rammendatrìce
rammendatóre
rammendatùra
rammendàre
rammentatóre
rammentàre
rammodernàre
rammolliménto
rammollìre
rammollìto
rammorbidìre
rammàrico
rammèndo
ramolàccio
ramoscèllo
ramosità
rampichìno
rampicànte
rampicàre
rampinàre
rampognàre
rampollàre
ramponière
ramponàre
rampànte
rampàro
rampàta
rampìno
rampìsta
rampógna
rampóllo
rampóne
ramàglia
ramàio
ramàre
ramàrro
ramàto
ramàzza
ramèico
raméngo
ramìa
ramìfero 1
ramìfero 2
ramìna
ramìngo
ramìno 1
ramìno 2
ramóso
ramùto
ranch
rancho
rancidità
rancidézza
rancidìre
rancidùme
rancière
rancoróso
rancóre
randagìsmo
randeggiàre
randellàre
randellàta
random
randomizzazióne
randomizzàre
randàgio
randèllo
range
ranghinatóre
ranking
rannerìre
rannicchiàre
rannidàre
rannodàre
rannuvolaménto
rannuvolàre
rannuvolàto
ranocchiàia
ranocchiésco
rantolàre
rantolìo
ranàtra
ranétta
ranìsta
ranòcchia
ranòcchio
ranùncolo
rap
rapaceménte
rapacità
rapanèllo
rapatùra
raperìno
raperónzolo
rapidaménte
rapidità
rapiménto
rapinatóre
rapinàre
rapitóre
rappacificaménto
rappacificazióne
rappacificàre
rappaciàre
rappattumàre
rapper
rappezzaménto
rappezzatóre
rappezzatùra
rappezzàre
rappianàre
rappiccicàre
rappigliàre
rapportatóre
rapportàbile
rapportàre
rappresentativaménte
rappresentatività
rappresentatìva
rappresentatìvo
rappresentatóre
rappresentazióne
rappresentàbile
rappresentànte
rappresentànza
rappresentàre
rappresàglia
rapprèndere
rappréso
rappàre
rappèzzo
rappòrto
rapsodìa
rapsodìsta
rapsòdico
rapsòdo
raptus
rapàce
rapàio
rapàre
rapàta
rapàto
rapìna
rapìre
rapìto
rapóntico
rapónzolo
rara avis
raraménte
rarefattìbile
rarefattìvo
rarefazióne
rarefàre
rarefàtto
rarità
ras
rasatrìce
rasatèllo
rasatóre
rasatùra
raschiaménto
raschiatóio
raschiatóre
raschiatùra
raschiettatùra
raschiettàre
raschiàre
raschiàta
raschiétto
raschìno
rasciugàre
rasentàre
rash
rasièra
rasoiàta
rasotèrra
raspaménto
raspatóio
raspatùra
raspollatùra
raspollàre
raspàre
raspìno
raspìo
raspóllo
rassegnataménte
rassegnazióne
rassegnàre
rassegnàto
rasserenaménto
rasserenànte
rasserenàre
rasserenàto
rassestàre
rassettaménto
rassettatùra
rassettàre
rassicurazióne
rassicurànte
rassicuràre
rassicuràto
rassodaménto
rassodànte
rassodàre
rassomigliànte
rassomigliànza
rassomigliàre
rasségna
rasta
rastrellaménto
rastrellatùra
rastrellièra
rastrellàre
rastrellàta
rastremazióne
rastremàre
rastremàto
rastrèllo
rasàre
rasàto
rasènte
rasóio
rasùra
rat musqué
ratafià
rataplàn
ratealménte
ratealìsta
rateazióne
rateizzazióne
rateizzàre
rateàle
rateàre
rateìzzo
ratificatóre
ratificazióne
ratificànte
ratificàre
ratinatrìce
ratinatùra
rating
ratinàre
ratizzàre
ratièra
rattenére
ratticìda
rattiepidìre
rattizzàre
rattoppatùra
rattoppàre
rattoppàto
rattrappiménto
rattrappìre
rattrappìto
rattristànte
rattristàre
rattristàto
rattristìre
rattòppo
ratèle
ratìfica
ratìna
ratìte
raubasina
raucaménte
raucèdine
ravagliatóre
ravagliàre
ravanàre
ravanèllo
rave
ravenala
ravennàte
raviolatrìce
ravizzóne
ravièra
raviòlo
ravvaloràre
ravvediménto
ravvedérsi
ravvedùto
ravvicinaménto
ravvicinàre
ravvicinàto
ravviluppàre
ravvisàbile
ravvisàre
ravvivàre
ravviàre
ravviàta
ravvolgiménto
ravvoltolàre
ravvòlgere
raz
raziocinatìvo
raziocinànte
raziocinàre
raziocìnio
razionalità
razionalizzazióne
razionalizzàre
razionalménte
razionalìsmo
razionalìsta
razionalìstico
razionaménto
razionàbile
razionàle 1
razionàle 2
razionàre
razióne
razziatóre
razziàle
razziàre
razzolàre
razzìa
razzìsmo
razzìsta
razzìstico
rd
re 1
re 2
reagènte
reagìre
realgàr
realizzabilità
realizzatóre
realizzazióne
realizzàbile
realizzàre
realizzàto
realménte 1
realménte 2
realtà
realìsmo
realìsta 1
realìsta 2
realìstico
realìzzo
reattività
reattànza
reattìno
reattìvo
reattóre
reazionarìsmo
reazionàle
reazionàrio
reazióne
reboànte
rebus
recalcitràre
recapitàre
recensióne
recensìre
recensóre
recenteménte
recentìssime
reception
receptionist
recepìre
recessività
recessióne
recessìvo
recettività
recettìvo
recettóre
recezióne
recidività
recidivànte
recidivàre
recidìva
recidìvo
recintàre
recinzióne
recipiènte
reciprocaménte
reciprocità
reciprocàre
recisaménte
recisióne
recital
recitatìvo
recitazióne
recitàbile
recitànte
recitàre
reclamizzàre
reclamàre
reclamìstico
reclinàbile
reclinàre
reclinàto
reclusióne
reclutaménto
reclutatóre
reclutàre
reclàmo
reclùdere
reclùsa
reclùso
record
recordman
recordìsta
recriminatòrio
recriminazióne
recriminàre
recrudescènza
recto
recuperàbile
recuperàre
recusàre
recàpito
recàre
recèdere
recènte
recèsso
recìdere
recìngere
recìnto
recìproco
recìso
recòndito
recòtto
recùpero
redan
redarguìbile
redarguìre
redattóre
redazionàle
redazióne
redde rationem
redditività
redditière
reddituàle
redditìzio
redditòmetro
redentorìsta
redentóre
redenzióne
redibitòrio
redimibilità
redimìbile
redingote
redistribuìre
redivìvo
reduplicatìvo
reduplicazióne
reduplicàre
reduttàsi
redància
redàssi
redàzza
redènsi
redènto
redìgere
redìmere
redòx
redùvio
ref.
referendàrio
referenziàle
referenziàre
referenziàto
referèndum
referènte
referènza
refettòrio
refezióne
refill
reflazionàre
reflazióne
reflessometrìa
reflessògeno
reflùsso
reforming
refrattarietà
refrattàrio
refrigeraménto
refrigeratóre
refrigerazióne
refrigerànte
refrigeràre
refrigèrio
refugium peccatorum
refurtìva
refutàre
refèrto
refìlare
refùso
reg
regalità
regalménte
regalàbile
regalàre
regalìa
regatànte
regatàre
reggae
reggicàlze
reggilìbro
reggilùme
reggimentàle
reggiménto
reggipiccòzza
reggiposàta
reggipètto
reggispìnta
reggistàffe
reggistànga
reggiséno
reggitèsta
reggitóre
reggiàno
reggènte
reggènza
reggétta
reggìno
regicìda
regicìdio
reginétta
regionalizzazióne
regionalizzàre
regionalménte
regionalìsmo
regionalìsta
regionalìstico
regionàle
registratóre
registrazióne
registràbile
registràre
registràto
regiudicàta
regióne
regnànte
regnàre
regolamentazióne
regolamentàre 1
regolamentàre 2
regolamentàto
regolaménto
regolarità
regolarizzazióne
regolarizzàre
regolarménte
regolataménte
regolatézza
regolatóre
regolazióne
regolàbile
regolàre 1
regolàre 2
regolàta
regolàto
regolìzia
regredìre
regressióne
regressìvo
regrèsso
regàle 1
regàle 2
regàlo
regàta
regèsto
regìa
regìme
regìna
regìsta
regìstico
regìstro
reidratazióne
reidratàre
reiezióne
reificazióne
reificàre
reiki
reimbarcàre
reimbàrco
reimpaginàre
reimpiegàre
reimpiànto
reimpiègo
reimportazióne
reimportàre
reimpostàre
reincarnazióne
reincarnàre
reincorporàre
reincrócio
reincàrico
reinfettàre
reinfezióne
reingaggiàre
reingrèsso
reingàggio
reinnestàre
reinnèsto
reinscrìvere
reinseriménto
reinserzióne
reinserìre
reinstallàre
reintegraménto
reintegratìvo
reintegratòre
reintegrazióne
reintegràbile
reintegràre
reintroduzióne
reintrodùrre
reinventàre
reinvestiménto
reinvestìre
reiterataménte
reiterazióne
reiteràbile
reiteràre
reiteràto
reità
reiètto
relais
relativaménte
relatività
relativizzazióne
relativizzàre
relativìsmo
relativìsta
relativìstico
relatìvo
relatóre
relax
relazionàle
relazionàre
relazionìsmo
relazióne
releasing factor
relegazióne
relegàre
reliability
religiosaménte
religiosità
religióne
religiósa
religióso
reliquiàrio
reliquàrio
reliquàto
relàpso
relè
relìquia
relìtto
rem
remainder
remake
rematóre
remeggiàre
remigànte
remigàre
remigìno
reminiscènza
remissivaménte
remissività
remissióne
remissìbile
remissìvo
remissòria
remittènte
remittènza
remolìno
removìbile
remuneràre
remàre
remàta
reméggio
remòto
renaiòla
renaiòlo
renard
rendez-vous
rendicónto
rendiménto
renifórme
renitènte
renitènza
rennìna
renografìa
renovàre
renting
renàio
renàle
renàno
renèlla
renétta
renìna
renóso
reobàse
reoencefalografìa
reografìa
reologìa
reomòrfosi
reoscòpico
reoscòpio
reostrizióne
reostàtico
reotropìsmo
reovìrus
rep
repellènte
repentinaménte
repentinità
repentàglio
repentìno
reperibilità
reperiménto
repertoriàre
repertàre
repertòrio
reperìbile
reperìre
replay
replezióne
replicataménte
replicazióne
replicàbile
replicànte
replicàre
replicóne
replèto
reportage
reporter
repositòrio
reprensióne
reprensìbile
repressióne
repressìvo
repressóre
reprimènda
reprimìbile
reprint
reprèsso
reprìmere
reps
reptatòrio
reptazióne
repubblicanaménte
repubblicanésimo
repubblichìno
repubblicàno
repulisti
repulsióne
repulsìvo
repulsóre
reputazióne
reputàre
reputàto
repàrto
repèllere
repènte
repèrto
repêchage
repùbblica
repùlsa
requiem
requisitòria
requisizióne
requisìre
requisìto
rescindìbile
rescissióne
rescissòrio
rescrìtto
rescìndere
resecàre
reserpìna
reset
resettàre
resettóre
resezióne
residence
residenziàle
residuàle
residuàre
residuàto
residènte
residènza
resiliènza
resinatùra
resinificazióne
resinificàre
resinàceo
resinàre
resinàto 1
resinàto 2
resinìfero
resinóso
resipiscènza
resistività
resistènte
resistènza
resistóre
resocontìsta
resocónto
resorcìna
respingènte
respirabilità
respiratòrio
respiratóre
respirazióne
respiràbile
respiràre
responsabilità
responsabilizzazióne
responsabilizzàre
responsabilménte
responsióne
responsoriàle
responsàbile
responsòrio
respìngere
respìnta
respìnto
respìro
respònso
restaurant
restauratìvo
restauratóre
restaurazióne
restauràbile
restauràre
restitutòrio
restitutóre
restituzióne
restituìbile
restituìre
restringiménto
restringènte
restrittivaménte
restrittìvo
restrizióne
restrìngere
restànte
restàre
restàuro
restìo
resupìno
resurrezióne
resuscitàre
resèda
resìduo
resìnico
resìpola
resìstere
resòlo
retard
retenzióne
reticolatùra
reticolazióne
reticolocìte
reticoloendoteliàle
reticoloendoteliòsi
reticolàre 1
reticolàre 2
reticolàto
reticolìte
reticolòsi
reticèlla
reticènte
reticènza
retifórme
retinatùra
retinopatìa
retinàle
retinàre
retinìte
retinòide
retinòlo
retoricaménte
retoricùme
retoromànzo
retrattilità
retrazióne
retributìvo
retribuzióne
retribuìre
retribuìto
retro-
retroagìre
retroanàlisi
retroattivaménte
retroattività
retroattìvo
retroazióne
retrobottéga
retrobócca
retrocessióne
retrocucìna
retrocàmera
retrocàrica
retrocèdere
retrocèsso
retrodatazióne
retrodatàre
retrodatàto
retroflessióne
retroflèsso
retrofrontespìzio
retrogradazióne
retrogradàre
retroguàrdia
retrogùsto
retromutazióne
retromàrcia
retronébbia
retroposizióne
retropropulsióne
retropàlco
retroràzzo
retrosapóre
retroscrìtto
retroscèna
retrospettivaménte
retrospettìva
retrospettìvo
retrospezióne
retrostànte
retrostànza
retrotrasposóne
retrotrèno
retrotèrra
retrouterìno
retroversióne
retrovirologìa
retrovisìvo
retrovisóre
retrovèrso
retrovéndere
retrovéndita
retrovìa
retrovìrus
retràrre
retràttile
retrìvo
retrògrado
retròrso
retró
rettaménte
rettangolàre
rettificatrìce
rettificatóre
rettificatùra
rettificazióne
rettificàbile
rettificàre
rettificàto
rettifìlo
rettilàrio
rettilìneo
rettitùdine
rettocolìte
rettocèle
rettoràle
rettoràto
rettorìa
rettoscopìa
rettoscòpio
rettàle
rettàngolo
rettìfica
rettìte
rettóre
retàggio
retàta
retìcolo
retìna 1
retìnico
retìno
retòrica
retòrico
reumatizzàre
reumatizzàto
reumatologìa
reumatèst
reumatìsmo
reumatòide
reumatòlogo
reumàtico
revanscìsmo
revanscìsta
revanscìstico
reverenziàle
revers
reversibilità
reversióne
reversàle
reversìbile
reversìna
reverèndo
reverènte
revisionàre
revisionìsmo
revisionìsta
revisionìstico
revisióne
revisóre
revival
revivalìsmo
revivalìsta
revivalìstico
reviviscènte
reviviscènza
revocabilità
revocaménto
revocatìvo
revocatòrio
revocatóre
revocazióne
revocàbile
revocàre
revolver
revolveràta
revulsióne
revulsìvo
reziàrio
reàle 1
reàle 2
reàle 3
reàme
reàto
reìna
reìntegra
reìntegro
reòforo
reògrafo
reòmetro
reòstato
reòtomo
reùccio
rho
rhodesiàno
rhum
ri-
riabbandonàre
riabbassàre
riabbellìre
riabbonàre
riabbottonàre
riabbracciàre
riabbàttere
riabilitatìvo
riabilitazióne
riabilitànte
riabilitàre
riabilitàto
riabituàre
riabitàre
riaccadére
riaccaparràre
riaccasàre
riaccennàre
riaccensióne
riaccettàre
riacchiappàre
riacclimatàre
riaccomodàre
riaccompagnàre
riaccordatùra
riaccordàre
riaccostàre
riaccreditàre
riaccusàre
riaccèndere
riaccògliere
riacquistàbile
riacquistàre
riacquìsto
riacutizzazióne
riacutizzàre
riadagiàre
riadattaménto
riadattàre
riaddormentàre
riadeguaménto
riadeguàre
riaffacciàre
riaffermazióne
riaffermàre
riafferràre
riaffezionàre
riaffiatàrsi
riaffioràre
riaffittàre
riaffogliàre
riaffratellàre
riaffrontàre
riagganciàre
riaggiustàre
riaggravàre
riagguantàre
riallacciàre
riallineaménto
riallineàre
rialzaménto
rialzàre
rialzàto
rialzìsta
riammalàre
riammissióne
riammobiliàre
riammogliàre
riamméttere
riamàre
riandàre
rianimatòrio
rianimatóre
rianimazióne
rianimàre
riannessióne
riannodàre
riannuvolàre
riannèttere
riapertùra
riappacificàre
riappaltatóre
riappaltàre
riapparizióne
riapparìre
riappassionàre
riappianàre
riappiccicàre
riappisolàrsi
riapplicàre
riappropriàrsi
riappàlto
riappèndere
riaprìre
riarmaménto
riarmàre
riarrangiaménto
riascoltàre
riassaggiàre
riassaporàre
riassegnàre
riassestaménto
riassestàre
riassettàre
riassicuratóre
riassicurazióne
riassicuràre
riassociàre
riassopìrsi
riassorbiménto
riassorbìbile
riassorbìre
riassortiménto
riassortìre
riassumìbile
riassuntìvo
riassunzióne
riassètto
riassùmere
riassùnto
riattaccàre
riattaménto
riattivazióne
riattivàre
riattizzàre
riattraversàre
riattàbile
riattàre
riavventàrsi
riavvicinàre
riavvitàre
riavviàre
riavvolgiménto
riavvìo
riavvòlgere
riavére
riazzuffàrsi
ribaciàre
ribaditrìce
ribaditóio
ribaditùra
ribadocchìno
ribadìre
ribalderìa
ribalenàre
ribaltaménto
ribaltatóre
ribaltàbile
ribaltàre
ribaltìna
ribaltóne
ribassaménto
ribassàre
ribassàto
ribassìsta
ribattezzàre
ribattitóre
ribattitùra
ribattìno
ribattùta
ribellióne
ribellàre
ribobinatùra
ribobinàre
riboccànte
riboccàre
riboflavìna
ribolliménto
ribollìre
ribollìta
ribonucleàsi
ribonuclèico
ribosòma
ribovìrus
ribrézzo
ribussàre
ributtànte
ributtàre
ribàldo
ribàlta
ribàsso
ribàttere
ribèca
ribèlle
ribòsio
ribòtta
ric.
ricacciàre
ricadére
ricadùta
ricalcatóio
ricalcatùra
ricalcificazióne
ricalcificànte
ricalcificàre
ricalcitrànte
ricalcitràre
ricalcolàre
ricalcàbile
ricalcàre
ricalàre
ricamatrìce
ricamatóre
ricamatùra
ricambiàre
ricambìsta
ricamàre
ricamàto
ricanalizzàre
ricandidàre
ricantàre
ricapitalizzazióne
ricapitalizzàre
ricapitolazióne
ricapitolàre
ricapitàre
ricaricaménto
ricaricàbile
ricaricàre
ricascàre
ricattatòrio
ricattatóre
ricattàbile
ricattàre
ricavàbile
ricavàre
ricavàto
riccaménte
ricchézza
ricciarèllo
ricciolìna
ricciolìno
ricciolùto
riccóne
ricercataménte
ricercatézza
ricercatóre
ricercàre 1
ricercàre 2
ricercàto
ricetrasmettitóre
ricetrasmittènte
ricettatóre
ricettazióne
ricettività
ricettàcolo
ricettàre 1
ricettàre 2
ricettàrio
ricettìvo
ricettóre
riceviménto
ricevitorìa
ricevitóre
ricevènte
ricevùta
ricevùto
ricezióne
richiamàbile
richiamàre
richiamàta
richiamàto
richiedènte
richiàmo
richièdere
richièsta
richièsto
richiùdere
riciclàbile
riciclàggio
riciclàre
riciclàto
ricinolèico
ricinìna
ricircolàre
rickettsiosi
rickèttsia
riclassificàre
ricognitìvo
ricognitóre
ricognizióne
ricollegàre
ricollocaménto
ricollocazióne
ricollocàbile
ricollocàre
ricolmatùra
ricolmàre
ricoloràre
ricolorìre
ricombinazióne
ricombinànte
ricombinàre
ricominciàre
ricommettitùra
ricomméttere
ricomparìre
ricompattàre
ricompensàbile
ricompensàre
ricomperàre
ricompilàre
ricomponìbile
ricomposizióne
ricompràbile
ricompràre
ricompàrsa
ricompènsa
ricompórre
ricomunicàre
riconcentràre
riconciliatóre
riconciliazióne
riconciliàbile
riconciliàre
riconcimàre
ricondannàre
ricondizionàre
riconducìbile
riconduzióne
ricondùrre
riconfermàbile
riconfermàre
riconfiguràre
riconfortàre
riconférma
ricongelazióne
ricongelàre
ricongiungiménto
ricongiunzióne
ricongiùngere
riconnèttere
riconoscibilità
riconosciménto
riconoscitóre
riconoscènte
riconoscènza
riconoscìbile
riconquistàre
riconquìsta
riconsacràre
riconsegnàre
riconsideràre
riconsolidaménto
riconsolidàre
riconsolàre
riconségna
ricontattàre
ricontràrre
ricontàre
riconvenzionàle
riconvenzióne
riconvenìre
riconversióne
riconvertìbile
riconvertìre
riconvocazióne
riconvocàre
riconóscere
ricopertùra
ricopiatùra
ricopiàre
ricopriménto
ricoprìre
ricopèrto
ricordàbile
ricordànza
ricordàre
ricordìno
ricoricàrsi
ricorrèggere
ricorrènte
ricorrènza
ricorsività
ricorsìvo
ricostituzióne
ricostituènte
ricostituìre
ricostituìto
ricostruttóre
ricostruzióne
ricostruìre
ricottùra
ricoveràre
ricoveràto
ricreatìvo
ricreatòrio
ricreazióne
ricreàre
ricristallizzazióne
ricristallizzàre
ricrédersi
ricréscere
ricréscita
ricucitùra
ricucìre
ricuperatóre
ricuperàbile
ricuperàre
ricusazióne
ricusàbile
ricusàre
ricuòcere
ricàlco
ricàmbio
ricàmo
ricàrica
ricàrico
ricàtto
ricàvo
ricètta
ricètto
ricérca
ricévere
ricìclo
ricògliere
ricòrdo
ricòtta
ricòtto
ricólmo
ricómpra
ricórrere
ricórso
ricóvero
ricùpero
ricùrvo
ricùsa
ridacchiàre
ridanciàno
ridarèlla
ridarèllo
rideau
riderèlla
riderèllo
ridestàre
ridicolizzàre
ridicolménte
ridicolàggine
ridimensionaménto
ridimensionàre
ridipìngere
ridiscéndere
ridiscùtere
ridisegnàre
ridispórre
ridissoluzióne
ridistribuzióne
ridistribuìre
ridivenìre
ridivìdere
ridolére
ridomandàre
ridondànte
ridondànza
ridondàre
ridonàre
ridossàrsi
riducibilità
riducènte
riducìbile
riduttàsi
riduttìvo
riduttóre
riduzionàle
riduzióne
ridàre
ridènte
ridévole
ridìcolo
ridìre
ridò 1
ridò 2
ridòsso
ridótta
ridótto
ridùrre
ridùssi
riecheggiaménto
riecheggiàre
riedificazióne
riedificàbile
riedificàre
riedizióne
rieducazióne
rieducàbile
rieducàre
rielaborazióne
rielaboràre
rieleggibilità
rieleggìbile
rielezióne
rielèggere
riemersióne
riempibottìglie
riempiménto
riempitrìce
riempitìvo
riempitùra
riempìbile
riempìre
riempìta
riemèrgere
rieméttere
rientraménto
rientràbile
rientrànte
rientrànza
rientràre
rientràto
riepilogatìvo
riepilogàre
riepìlogo
riequilibràre
riequilìbrio
riesaminàre
riescìre
riesecuzióne
rieseguìre
riesercitàre
riesling
riesplòdere
riesportazióne
riesportàre
riespórre
riesumazióne
riesumàre
riesàme
rievocatìvo
rievocazióne
rievocàre
rifaciménto
rifacitóre
rifasaménto
rifasciàre
riferiménto
riferìbile
riferìre
riff
rifiatàre
rificcàre
rifilatrìce
rifilatóre
rifilatùra
rifilàre
rifinanziaménto
rifinanziàre
rifinitézza
rifinitóre
rifinitùra
rifinìre
rifinìto
rifioriménto
rifioritùra
rifiorènte
rifiorìre
rifiorìta
rifiorìto
rifischiàre
rifiutàbile
rifiutàre
rifiutàto
rifiùto
riflessibilità
riflessivaménte
riflessività
riflessióne
riflessogràmma
riflessologìa
riflessànte
riflessìbile
riflessìvo
riflessògeno
riflettorizzàto
riflettànza
riflettènte
riflettòmetro
riflettóre
rifluìre
riflèsso 1
riflèsso 2
riflèttere
riflùsso
rifocillàre
rifoderàre
rifondazióne
rifondàre
riforestazióne
riformattazióne
riformattàre
riformatìvo
riformatòrio
riformatóre
riformazióne
riformàbile
riformàre
riformàto
riformìsmo
riformìsta
riformìstico
riforniménto
rifornitóre
rifornìre
rifrangibilità
rifrangènte
rifrangènza
rifrangìbile
rifrattòmetro
rifrattòre
rifrazióne
rifrittùme
rifrittùra
rifràngere
rifràtto
rifréddo
rifrìggere
rifrìtto
rifuggìre
rifugiàrsi
rifugiàto
rifusiòne
rifàre
rifàtto
rifóndere
rifóndita
rifórma
rifùgio
rifùlgere
rifùso
rigatrìce
rigattière
rigatìno
rigatóni
rigatùra
rigaudon
rigelàre
rigeneraménto
rigeneratìvo
rigeneratóre
rigenerazióne
rigeneràre
rigeneràto
rigermogliàre
rigettàre
righettàre
righettàto
righèllo
righìno
rigidaménte
rigidità
rigidézza
rigiocàre
rigiràre
rigodon
rigogliosaménte
rigogliosità
rigoglióso
rigonfiaménto
rigonfiàre
rigor mortis
rigorosaménte
rigorosità
rigorìsmo
rigorìsta
rigorìstico
rigoróso
rigovernatùra
rigovernàre
rigovernàta
riguadagnàre
riguardosaménte
riguardàre
riguardàta
riguardàto
riguardévole
riguardóso
rigurgitànte
rigurgitàre
riguàrdo
rigàggio
rigàglie
rigàgnolo
rigàme
rigàre
rigàto
rigèlo
rigètto
rigìro
rigògolo
rigóglio
rigónfio
rigóre
rigùrgito
rilanciàre
rilasciaménto
rilasciàre
rilassaménto
rilassataménte
rilassatézza
rilassànte
rilassàre
rilassàto
rilavatùra
rilavàre
rilegatóre
rilegatùra
rilegàre 1
rilegàre 2
rilegàto
rilettùra
rilevaménto
rilevatrìce
rilevatàrio
rilevatóre
rilevatùra
rilevazióne
rilevàbile
rilevànte
rilevànza
rilevàre
rilevàto
rilievografìa
rilièvo
rille
rilocàre
rilsan
rilucènte
riluttività
riluttànte
riluttànza
riluttàre
rilàncio
rilàscio
rilèggere
rilènto, a
rilòga
rilùcere
rimalmèzzo
rimandàre
rimandàto
rimaneggiaménto
rimaneggiàre
rimaneggiàto
rimangiàre
rimanènte
rimanènza
rimanére
rimarchévole
rimarcàbile
rimarcàre
rimarginàre
rimaritàre
rimarrò
rimasticatùra
rimasticàre
rimasùglio
rimatóre
rimbaldanzìre
rimballàre
rimbalzàre
rimbalzèllo
rimbambiménto
rimbambìre
rimbambìto
rimbarcàre
rimbastìre
rimbeccàre
rimbecilliménto
rimbecillìre
rimbecillìto
rimbellìre
rimbiancàre
rimbiondìre
rimboccatùra
rimboccàre
rimbombànte
rimbombàre
rimborsabilità
rimborsàbile
rimborsàre
rimboscaménto
rimboschiménto
rimboschìre
rimboscàre
rimbrottàre
rimbruttìre
rimbròtto
rimbucàre
rimbustàre
rimbàlzo
rimbécco
rimbómbo
rimbórso
rimeditàre
rimediàbile
rimediàre
rimeggiàre
rimembrànza
rimembràre
rimeritàre
rimescolaménto
rimescolàre
rimescolàta
rimescolìo
rimessitìccio
rimessióne
rimessàggio
rimestatóre
rimestàre
rimestìo
rimettàggio
riminése
rimiràre
rimissàre
rimisuràre
rimodellàre
rimodernaménto
rimodernatùra
rimodernàre
rimontatùra
rimontàre
rimorchiatóre
rimorchiàre
rimostrànza
rimostràre
rimovìbile
rimozióne
rimpacchettàre
rimpadronìrsi
rimpaginatùra
rimpaginàre
rimpagliatóre
rimpagliatùra
rimpagliàre
rimpallàre
rimpannucciàre
rimpanàre
rimpastàre
rimpatriàre
rimpatriàta
rimpiattàre
rimpiattìno
rimpiazzàre
rimpiccioliménto
rimpicciolìre
rimpiccolìre
rimpiegàre
rimpinguàre
rimpinzàre
rimpiàngere
rimpiànto
rimpiàzzo
rimpolpàre
rimpratichìrsi
rimproveràre
rimpròvero
rimpàllo
rimpàsto
rimpàtrio
rimpètto
rimuginàre
rimuneratività
rimuneratìvo
rimuneratóre
rimunerazióne
rimuneràre
rimuneràto
rimutàre
rimuòvere
rimàndo
rimàngo
rimàre
rimàrio
rimàsto
rimèdio
riméssa
rimésso
riméttere
rimòrchio
rimòrdere
rimòrso
rimòsso
rimónta
rinalgìa
rinarràre
rinascimentàle
rinascènza
rinaturazióne
rincagnàrsi
rincagnàto
rincalzatóre
rincalzatùra
rincalzàre
rincamminàrsi
rincantucciàre
rincantucciàto
rincarnàre
rincartàre
rincaràre
rincasàre
rincattivìre
rinchiùdere
rinchiùso
rinchìte
rincitrullìre
rincitrullìto
rincivilìre
rincoglioniménto
rincoglionìre
rincoglionìto
rincollàre
rincominciàre
rincontràre
rinconèllide
rincorporàre
rincoràre
rincresciménto
rincretinìre
rincretinìto
rincrudiménto
rincrudìre
rincréscere
rinculàre
rinculàta
rincuoràre
rincupìre
rincurvàre
rincàlzo
rincàro
rincòforo
rincòllo
rincòte
rincóntro
rincórrere
rincórsa
rincùlo
rinegoziazióne
rinegoziàre
rinencèfalo
rinevicàre
rinfacciàre
rinfagottàre
rinfiancàre
rinfilàre
rinfiànco
rinfocolàre
rinfoderàre
rinforzaménto
rinforzàndo
rinforzàre
rinforzàto
rinfrancàre
rinfrancàto
rinfrescànte
rinfrescàre
rinfrescàta
rinfrésco
rinfòrzo
rinfùsa, àlla
ring
ringaggiàre
ringagliardìre
ringalluzzìre
ringalluzzìto
ringentilìre
ringhiosaménte
ringhiàre
ringhièra
ringhióso
ringiallìre
ringiovaniménto
ringiovanìre
ringiovanìto
ringoiàre
ringranàre 1
ringranàre 2
ringraziaménto
ringraziàre
ringrossàre
ringrullìre
ringuainàre
rinnamoràre
rinnegaménto
rinnegàre
rinnegàto
rinnestàre
rinnovaménto
rinnovatìvo
rinnovatóre
rinnovazióne
rinnovellàre
rinnovàbile
rinnovàre
rinnòvo
rinocerónte
rinofaringèo
rinofaringìte
rinofarìnge
rinolalìa
rinolaringìte
rinologìa
rinominàre
rinomànza
rinomàto
rinoplàstica
rinorragìa
rinorrèa
rinoscleròma
rinoscopìa
rinoscòpio
rinovìrus
rinquartàre
rinquàrto
rinsaccàre
rinsaldaménto
rinsaldàre
rinsanguàre
rinsanìre
rinsaviménto
rinsavìre
rinsecchìre
rinselvatichìre
rinserràre
rintanàrsi
rintavolàre
rintegràre
rintelaiatùra
rintelatùra
rintelàre
rinterraménto
rinterràre
rinterzàre
rintoccàre
rintonacatùra
rintonacàre
rintontìre
rintontìto
rintracciàbile
rintracciàre
rintristìre
rintrodùrre
rintronaménto
rintronàre
rintronàto
rintuzzaménto
rintuzzàre
rintèrro
rintèrzo
rintócco
rinunciatàrio
rinunciatòre
rinunciàre
rinunziàre
rinvangàre
rinvasatùra
rinvasàre
rinveniménto 1
rinveniménto 2
rinvenìbile
rinvenìre 1
rinvenìre 2
rinvenùto
rinverdiménto
rinverdìre
rinvestìre
rinvigoriménto
rinvigorìre
rinvitàre
rinviàbile
rinviàre
rinvoltolàre
rinvoltàre
rinvìo
rinzeppàre
rinzàffo
rinàscere
rinàscita
rinàto
rinìte
rinòlofo
rinùncia
rioccupazióne
rioccupàre
riolìte
rionàle
rioperàre
riordinaménto
riordinatóre
riordinazióne
riordinàre
riorganizzatóre
riorganizzazióne
riorganizzàre
riottosaménte
riottosità
riottóso
ripagàre
riparametrazióne
riparametràre
riparatóre
riparazióne
riparlàre
ripartimentàle
ripartiménto
ripartitóre
ripartizióne
ripartìbile
ripartìre 1
ripartìre 2
riparàbile
riparàre 1
riparàre 2
riparàto
ripassàre
ripassàta
ripensaménto
ripensàre
ripentìrsi
ripercussióne
ripercuòtere
ripercórrere
ripescàggio
ripescàre
ripetitività
ripetitìvo
ripetitóre
ripetizióne
ripetutaménte
ripetènte
ripetènza
ripetìbile
ripetùto
ripianaménto
ripiantàre
ripianàre
ripicchiàre
ripidaménte
ripidézza
ripiegaménto
ripiegatùra
ripiegàre
ripigliàre
ripiombàre 1
ripiombàre 2
ripiàno
ripiègo
ripièno
ripiòvere
riplasmàre
ripopolaménto
ripopolaziòne
ripopolàre
riportatóre
riportàre
riportàto
riposizionaménto
riposizionàre
ripostìglio
riposànte
riposàre 1
riposàre 2
riposàta
riposàto
riposìno
rippàre
ripranzàre
riprecipitàre
ripregàre
riprensióne
riprensìbile
ripresentàre
ripristinaménto
ripristinàre
riproducibilità
riproducìbile
riproduttività
riproduttrìce
riproduttìvo
riproduttóre
riproduzióne
riprodùrre
riprografìa
riprométtersi
ripropórre
riprovazióne
riprovevolménte
riprovàre 1
riprovàre 2
riprovévole
riprèmere
riprèndere
riprésa
ripréso
riprìstino
ripròva
ripubblicaziòne
ripubblicàre
ripudiàbile
ripudiàre
ripugnànte
ripugnànza
ripugnàre
ripulitóre
ripulitùra
ripulìre
ripulìsti
ripulìta
ripulìto
ripuntatùra
riputàre
ripuàrio
ripàrio
ripàro
ripàrto
ripàsso
ripètere
ripìcca
ripìcco
ripìcolo
ripòrto
ripòso
ripórre
ripósto
ripùdio
ripùlsa
riquadratùra
riquadràre
riquadràto
riqualificazióne
riqualificàre
riquàdro
riregistràre
risaiòlo
risaldatùra
risaldàre
risaltàre
risalìre
risalìta
risanaménto
risanàbile
risanàre
risapére
risapùto
risarciménto
risarcìbile
risarcìre
risarèlla
risatìna
riscaldaménto
riscaldatòre
riscaldàre
riscaldàta
riscaldàto
riscattàbile
riscattàre
rischiaraménto
rischiaràre
rischiarìre
rischiosità
rischiàre
rischióso
risciacquatùra
risciacquàre
risciacquàta
risciàcquo
risciò
risciògliere
riscontràbile
riscontràre
riscontràta
riscontàre
riscoppiàre
riscoprìre
riscopèrta
riscossióne
riscotitóre
riscotìbile
riscrittùra
riscrivìbile
riscrìvere
riscuotìbile
riscuòtere
riscàldo
riscàtto
riscéndere
riscòssa
riscónto
riscóntro
risecchìrsi
risecchìto
risedére
risentiménto
risentitaménte
risentìre
risentìto
riserbàre
riservataménte
riservatézza
riservàre
riservàto
riservìsta
riserìa
risgorgàre
risguàrdo
risibilità
risicoltóre
risicoltùra
risicultóre
risicultùra
risicàre
risicàto
risifìcio
risifórme
risigillàre
risièdere
risièra
risièro
risollevàre
risolubilità
risolutaménte
risolutézza
risolutìvo
risolutóre
risoluzióne
risolvibilità
risolvènte
risolvìbile
risolàre
risolìno
risolùbile
risolùto
risonatóre
risonànte
risonànza
risonàre
risorgimentàle
risorgimentìsta
risorgiménto
risorgènte
risorgìva
risorgìvo
risospìngere
risotterràre
risovvenìre
risparmiatóre
risparmiàre
rispecchiàre
rispedizióne
rispedìre
rispettabilità
rispettabilménte
rispettivaménte
rispettosaménte
rispettàbile
rispettàre
rispettàto
rispettìvo
rispettóso
rispiegàre
risplendènte
risplèndere
rispolveràre
risponditóre
rispondènte
rispondènza
risposàre
rispuntàre
risputàre
rispàrmio
rispètto
rispóndere
rispósi
rispósta
riss
rissàre
rissóso
rist.
ristabiliménto
ristabilìre
ristabilìto
ristagnaménto
ristagnatùra
ristagnàre 1
ristagnàre 2
ristampàbile
ristampàre
ristoratóre
ristorazióne
ristornàre
ristorànte
ristoràre
ristrettézza
ristrutturazióne
ristrutturàbile
ristrutturàre
ristrutturàto
ristrétto
ristrìngere
ristudiàre
ristàgno
ristàmpa
ristàre
ristòro
ristórno
risucchiàre
risultànte
risultànza
risultàre
risultàto
risuolatùra
risuolàre
risuonàre
risurrezióne
risuscitàre
risvegliàre
risvéglio
risvòlto
risàcca
risàia
risàlto
risàta
risèrbo
risèrva
risèrvo
riséga
risémina
risìbile
risìcolo
risìpola
risòlsi
risòlto
risòlvere
risòtto
risóne
risórgere
risórsa
risórto
risùcchio
risùlta
ritagliàre
ritappezzàre
ritappàre
ritardatàrio
ritardatóre
ritardàbile
ritardàndo
ritardànte
ritardàre
ritardàto
ritelefonàre
ritempràre
ritentàre
ritenzióne
ritenére
ritenùta
ritenùto
ritidectomìa
ritidòma
ritiràre
ritiràta
ritiràto
ritmicaménte
ritmicità
ritmàre
ritmàto
ritoccatóre
ritoccatùra
ritoccàre
ritoccàta
ritoccàto
ritorcitrìce
ritorcitùra
ritornàre
ritornèllo
ritorsióne
ritradùrre
ritrasformàre
ritrasmissióne
ritrasméttere
ritrattazióne
ritrattàbile
ritrattàre
ritrattìsta
ritrattìstica
ritrattìstico
ritrazióne
ritrosaménte
ritrosàggine
ritrosìa
ritrovaménto
ritrovàbile
ritrovàre
ritrovàto
ritràrre
ritràtto
ritrìto
ritròvo
ritróso
ritualizzazióne
ritualizzàre
ritualménte
ritualìsmo
ritualìsta
ritualìstico
rituffàre
rituàle
ritàglio
ritàrdo
ritèssere
ritégno
ritìna
ritìngere
ritìnto
ritìro
ritògliere
ritòrcere
ritòrta
ritòrto
ritóne
ritórno
riunióne
riunìre
riunìto
riuscìre
riuscìta
riuscìto
riusàre
riutilizzazióne
riutilizzàre
rivaccinazióne
rivaccinàre
rivaleggiàre
rivalità
rivalutazióne
rivalutàre
rivalérsi
rivangàre
rivascolarizzazióne
rivascolarizzàre
rivedére
rivedìbile
rivedùta
rivedùto
rivelatóre
rivelazióne
rivelàbile
rivelàre
rivendicatìvo
rivendicatóre
rivendicazióne
rivendicàre
rivenditóre
rivendìbile
rivendùgliolo
rivenìre
riverberaménto
riverberatóio
riverberazióne
riverberàre
riverenteménte
riverenziàle
riverniciatùra
riverniciàre
riverniciàta
riversàre
riversìbile
riverènte
riverènza
riverìre
riverìto
rivestiménto
rivestitùra
rivestìre
rivestìto
rivettatrìce
rivettàre
rivieràsco
rivisitàre
rivitalizzazióne
rivitalizzànte
rivitalizzàre
riviviscènza
rivièra
rivière
rivolgiménto
rivoltaménto
rivoltellàta
rivoltolaménto
rivoltolàrsi
rivoltolìo
rivoltolóne
rivoltànte
rivoltàre
rivoltàta
rivoltàto
rivoltèlla
rivoltóso
rivoluzionarìsmo
rivoluzionàre
rivoluzionàrio
rivoluzióne
rivolàre
rivolére
rivotàre
rivulsióne
rivulària
rivuotàre
rivàle
rivàlsa
rivèrbero
rivèrso
rivéndere
rivéndita
rivétto
rivìncere
rivìncita
rivìsta
rivìvere
rivòlgere
rivòlta
rivòlto
rizocàrpico
rizomatóso
rizotònico
rizoàtono
rizzàre 1
rizzàre 2
rizòbio
rizòfago
rizòma
rizòpode
rizòstoma
rià
riài
riàlto
riàlzo
riàrdere
riàrmo
riàrso
riàvolo
riècco
rièdere
rièdito
rièssere
riémpiere
riéntro
riò
rióne
riórdino
riùso
ro
road map
roaming
roast-beef
robe-manteau
robivècchi
robiòla
robot
robotizzazióne
robotizzàre
roboànte
robustaménte
robustézza
robàccia
robétta
robìnia
robòtica
robòtico
robùsto
rocaille
rocambolésco
roccafòrte
roccatrìce
roccatùra
rocchettièra
rocchettàro
rocchétto 1
rocchétto 2
rocciatóre
roccióso
rock
rock and roll
rock jazz
rock-star
rockabilly
rocker
rockettàro
rococò
rocàggine
rodammìna
rodenticìda
rodiatùra
rodiménto
roditóre
rodiàre
rodocrosìte
rododèndro
rodomontàta
rodomontésco
rodomónte
rodonìte
rodopsìna
rodoxantìna
rodàggio
rodàre
rodèo
rodìte
roentgen
rogatòria
rogatòrio
rogazióni
rognonàta
rognóne
rognóso
rogànte
rogàre
roll-bar
rollerblade
rollàre 1
rollàre 2
rollàta
rollè
rollìno
rollìo
rom
romagnòlo
romanaménte
romanità
romanizzàre
romanticaménte
romanticherìa
romanticìsmo
romanticùme
romanzière
romanzàre
romanzàto
romanzésco
romanzétto
romanésco
romanìsmo
romanìsta
romanìstica
rombencèfalo
romboidàle
romboèdrico
romboèdro
rombànte
rombàre
rombétto
rombòide
romitàggio
romitòrio
rompibàlle
rompicoglióni
rompicàpo
rompicàzzo
rompicòllo
rompifiàmma
rompighiàccio
rompigètto
rompiménto
rompipàlle
rompiscàtole
rompitrùcioli
rompitàsche
rompitùra
rompitùtto
rompìbile
romàico
romàncio
romàndo
romànico
romàno 1
romàno 2
romàntico
romànza
romànzo 1
romànzo 2
romèno
romèo
romìto
romùleo
roncatùra
roncóne
rondeau
rondinìno
rondèlla
rondèllo
rondò 1
rondò 2
rondóne
ronfàre
ronzàre
ronzìno
ronzìo
ronzóne
roof-garden
rosanilìna
rosellìna
rosicchiaménto
rosicchiàre
rosicoltóre
rosicàre
rosignòlo
rosmarìno
rosolàccio
rosolàre
rosolàta
rosolìa
rosseggiànte
rosseggiàre
rossignòlo
rossiniàno
rossàstro
rossétta
rossétto
rossìccio
rossìno
rossóre
rosticcerìa
rosticciàna
rosticcière
rostràto
rostìccio
rosàcea
rosàceo
rosàio
rosàrio
rosàto
rosèola
rosé
roséto
rosétta
rosòlida
rosòlio
rosóne
rot.
rotacizzàre
rotacìsmo
rotariàno
rotativìsta
rotatìva
rotatìvo
rotatòria
rotatòrio
rotazionàle
rotazióne
rotellìna
rotellìsta
roteàre
rotocalcografìa
rotocalcogràfico
rotocàlco
rotoidàle
rotolaménto
rotolàre
rotolìo
rotolóne
rotondeggiànte
rotondeggiàre
rotondità
rotondétto
rottamazióne
rottamàio
rottamàre
rottamìsta
rottàme
rottùra
rotàbile
rotàia
rotàle
rotàmetro
rotànte
rotàre
rotàto
rotèlla
rotìfero
rotìno
rotìsmo
rotónda
rotóndo
rotóre
rotùleo
roulette
roulotte
roulottìsta
roulottòpoli
round
rousseauiàno
router
routine
routinièro
routinàrio
rovesciaménto
rovesciàre
rovesciàta
rovesciàto
rovescióne 1
rovescióne 2
rovinafamìglie
rovinosaménte
rovinàre
rovinàto
rovinìo
rovinìsta
rovinóso
rovistàre
rovistìo
rovèllo
rovènte
rovèscia, àlla
rovèscio
rovéto
rovìna
royalties
rozzaménte
rozzézza
roàno
rubacchiàre
rubacuòri
rubber
rubefacènte
rubefazióne
rubellìte
ruberìa
rubicèllo
rubicóndo
rubinetterìa
rubinétto
rubricazióne
rubricàre
rubricìsta
rubrìca
rubàre
rubàto
rubìdio
rubìno
rubìzzo
ruche
ruchétta
rudbékia
rudeménte
rudentàto
ruderàle
rudimentàle
rudiménto
rudènte
rudézza
rudìsta
ruffianeggiàre
ruffianerìa
ruffianàta
ruffianésco
ruffiàna
ruffiàno
rugby
rugbìsta
rugginosità
rugginóso
ruggènte
ruggìre
ruggìto
rugiadóso
rugiàda
rugosità
rugosìmetro
rugóso
ruinifórme
rullatrìce
rullatùra
rullàggio
rullàre
rullàta
rullìno
rullìo
rulottìsta
rum
rumi
ruminazióne
ruminànte
ruminàre
rumoreggiaménto
rumoreggiànte
rumoreggiàre
rumorosaménte
rumorosità
rumorìo
rumorìsta
rumoróso
rumèno
rumóre
ruolizzazióne
ruolizzàto
ruolìno
ruotàre
ruotìno
rupèstre
rupìa 2
rupìcola
ruràle
ruscellétto
ruscèllo
rusignòlo
ruspànte
ruspàre
russaménto
russificazióne
russoviàno
russàre
russòfilo
rusticaménte
rustichézza
rusticàggine
rusticàle
rusticàno
rutabàga
rutilànte
rutilàre
rutinièro
rutinàrio
ruttàre
ruttóre
rutènico
rutènio
rutèno
rutìna
ruvidaménte
ruvidézza
ruzzolàre
ruzzolàta
ruzzolìo
ruzzolóne
ruzzàre
ruìna
ruòlo
ruòta
ràbbia
ràbbico
ràbico
ràcchia
ràcchio
ràchide
ràda
ràdere
ràdica
ràdio 1
ràdio 2
ràdio 3
ràdium
ràdo
ràdon
ràdula
ràfano
ràfe
ràffa
ràffica
ràffio
ràfia
ràfide
ràgade
ràggio
ràgia
ràgna
ràgno
rài
ràion
ràlla
ràllide
ràllo
ràme
ràmno
ràmo
ràmpa
ràna
ràncido
ràncio
rànda
ràngo
rànide
rànno
ràntolo
rànula
ràpa
ràpida
ràpido
ràro
ràschio 1
ràschio 2
ràsi
ràso 1
ràso 2
ràspa 1
ràspa 2
ràspo
ràta
ràteo
ràto
ràtta
ràtto 1
ràtto 2
ràtto 3
ràuco
ràyon
ràzza 1
ràzza 2
ràzza 3
ràzzo
rècita
rècluta
rèddito
rèdine
rèdo
rèduce
rèflex
rèfluo
rèfolo
règgere
règgia
règio
règola
règolo 1
règolo 2
rèma
rèmico
rèmo
rèmora 1
rèmora 2
rèndere
rèndita
rène
rènio
rènna
rèo
rèplica
rèprobo
rèquie
rèsina
rèso
rèssa
rèssi
rèsta 1
rèsta 2
rèsta 3
rèsto
rètico
rètina 2
rètore
rètro
rètta 1
rètta 2
rètta 3
rèttile 1
rèttile 2
rètto 1
rètto 2
rèuma
rèvoca
rébbio
réclame
réfe
régno
réna
réni
résa
rési
réte
rìbes
rìccio 1
rìccio 2
rìcciolo
rìcco
rìcino
rìctus
rìdda
rìdere
rìffa 1
rìffa 2
rìga
rìgido
rìgo
rìma 1
rìma 2
rìmmel
rìnghio
rìo 1
rìo 2
rìpa
rìpido
rìschio
rìsi
rìsico
rìsma
rìso 1
rìso 2
rìssa
rìtmica
rìtmico
rìtmo
rìto
rìtto
rìva
rìvo
rìvolo
rìzza
ròba
ròcca 1
ròcca 2
ròcchio
ròccia
ròcco
ròccolo
ròco
ròdio 1
ròdio 2
ròdio 3
ròggia
rògito
rògo
ròn ròn
ròrido
ròsa
ròsbif
ròseo
ròspo
ròsta
ròstro
ròta 1
ròta 2
ròtang
ròtolo
ròtula
róbbia
ródere
rógna
rómbico
rómbo 1
rómbo 2
rómbo 3
rómice
rómpere
rómpi
rónca
rónco
róncola
róncolo
rónda
róndine
rósi
róso
róssa
rósso
róssola
rótta 1
rótta 2
rótto
róvere
róvo
rózzo
röntgen
röntgenterapìa
rùba
rùblo
rùde
rùdere
rùga
rùgghio
rùggine
rùllo
rùmba
rùmine
rùna
rùnico
rùpe
rùpia 1
rùppi
rùspa
rùsso
rùstico
rùta
rùtilo
rùtto
rùvido
rùzzo
°R
°r